KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ HAKKINDA AYDINLATMA METNİ


Yıldırım International Teknoloji ve Sanayi Grubu A.Ş. (“Şirket”) olarak, kullanıcılarımızın hizmetlerimizden güvenli ve eksiksiz şekilde faydalanmalarını sağlamak amacıyla sitemizi kullanan üyelerimizin gizliliğini korumak için çalışmaktayız. İşbu Aydınlatma Metni (“Aydınlatma Metni”), Şirket tarafından işletilen https://www.tabvendor.com/ internet sitesi (“Site”) aracılığıyla işlenen kişisel verileriniz hakkında tarafınızın bilgilendirilmesi amacıyla hazırlanmıştır. Siz değerli kullanıcılarımızın (“Kullanıcı”) kişisel verilerinin güvenliği konusunda son derece hassasiyet göstermekteyiz.


Şirket olarak kullanıcılarımıza, finansal piyasalar hakkında bilgi ve veriler sunmaktayız.
İşbu Sitenin tüm hakları saklıdır. Kaynak gösterilse dahi, izin alınmadan başka sitelere, yazışma gruplarına, ticari yayınlara aktarılamaz, kopyalanamaz, internet ortamında ya da başka biçimde alenileştirilemez, basılıp çoğaltılamaz.
Burada yer alan bilgiler Tabvendor tarafından genel bilgilendirme amacı ile hazırlanmıştır. Yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım Danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak Yatırım Danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmakta olup, herhangi bir yatırım aracının alım-satım önerisi ya da getiri vaadi olarak yorumlanmamalıdır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Hiçbir şekilde yönlendirici nitelikte olmayan bu içerik, genel anlamda bilgi vermeyi amaçlamakta olup; bu içeriğin, müşterilerin ve diğer yatırımcıların alım satım kararlarını destekleyebilecek yeterli bilgileri kapsamayabileceği dikkate alınmalıdır. Bu sayfalarda yer alan çeşitli bilgi ve görüşlere dayanılarak yapılacak ileriye dönük yatırımlar ve ticari işlemlerin sonuçlarından ya da ortaya çıkabilecek zararlardan Tabvendor sorumlu tutulamaz.
Burada yer alan fiyatlar, veriler ve bilgilerin tam ve doğru olduğu garanti edilemez; içerik, haber verilmeksizin değiştirilebilir. Tüm veriler, Tabvendor tarafından güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan alınmıştır. Bu kaynakların kullanılması nedeni ile ortaya çıkabilecek hatalardan Tabvendor sorumlu değildir.


Şirket olarak Kullanıcı’larımıza ait her türlü kişisel verinin mümkün olabildiğince en iyi şekilde ve özenle işlenerek muhafaza edilmesine büyük önem vermekteyiz. Bu sorumluluğumuzun bilincinde olarak başta özel hayatın gizliliği olmak üzere, temel hak ve özgürlüklerin korunması amacıyla 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuat kapsamında kişisel verilerinizi aşağıda belirtilen çerçevede işlemekteyiz.


Veri Sorumlusu

Şirket, Kanun’un 3. maddesinde tanımlı “Veri Sorumlusu” sıfatıyla kişisel verilerinizi işlemektedir. 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVKK”) getirmiş olduğu düzenlemeler çerçevesinde siz değerli Kullanıcı’larımızı, kişisel verilerin nasıl kaydedildiği, işlendiği ve işleme amacı ile ilgili olarak KVKK’da tanımlı şekli ile Veri Sorumlusu sıfatıyla aydınlatmak istiyoruz.
Veri Sorumlusu: Yıldırım International Teknoloji ve Sanayi Grubu
Adres: Maslak, Bilim Sk. No: 5 Sun Plaza Kat: 13, 34398 Sarıyer/İstanbul


Kişisel Verilerin Toplanması, İşlenmesi ve İşleme Araçları

Kişisel verileriniz Şirket tarafından KVKK'nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dâhilinde hukuka, ahlaka ve dürüstlük kuralına uygun olarak; doğru, güncel ve meşru bir şekilde işlenecektir. Özel nitelikli kişisel verileriniz ve genel nitelikli kişisel verileriniz Şirket tarafından yine aşağıda belirtilen amaçlar mucibince ve veri sorumlusunun meşru menfaati amacıyla doğru orantılı olarak işlenmektedir:


• Şirket’imiz tarafından yürütülen faaliyetlerin ve hizmetlerin gerçekleştirilebilmesi
• Şirket’imiz tarafından yürütülen faaliyet ve hizmetlerin üyelerin kullanımına, istek ve amaçlarına uygun hale getirilebilmesi sürecinin yürütülmesi, gerçekleştirilmesi,
• Şirket’imiz tarafından sunulan ürün, hizmetler ve Uygulama’lardan sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı olarak iş süreçlerinin idamesi,
• Kullanıcı’ların Uygulama’lardan faydalanabilmesi için gereken verilerin kaydedilmesi ve raporlanması ile otomatik takip robot sisteminin işletilmesi,
• Şirket’imizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması,
• Şirket’imiz faaliyetlerinin planlanması ve yönetimi, üyelik başvuru ve üyelik işlemlerinin sürdürülebilmesi, üyelerin süreçlere ilişkin gelişmelerden ve yeniliklerden haberdar edilebilmesi ile güncel haberlerin üyelere ulaşabilmesi,
• Şirket’imiz tarafından sunulan ürün, hizmet ve Uygulama’ların ilgili kişilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek önerilmesi, tanıtılması, uygulanması, kullanılabilir hale getirilmesi ile üyelik, satış, reklam, iletişim, promosyon, pazarlama ve bunlara ilişkin tüm bilgilendirme ve uygulamalarının gerçekleştirilmesi,
• Kullanıcı’larımıza özel satış ve pazarlama faaliyetlerinin planlanması ve gerçekleştirilmesi,
• Müşteri hizmetlerinin ve ilişkilerinin yürütülmesi ve icrası,
• Şirket’imiz tarafından sunulan ürün, hizmet ve Uygulama’lar ile Şirket’imizin ve Şirket’imizle iş ilişkisi içerisinde olan üçüncü kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini,
• Şirket’imiz tarafından iletişime yönelik tüm operasyonların yürütülebilmesi,
• Müşterileri değerlendirme/şikâyet yönetimi süreçleri, itibar araştırma süreçleri, etkinlik yönetimi, hizmet ve faaliyetlerin müşteriye özel uyarlanması, hukuki uyum süreci, denetim, mali işler vb.
• Hukuksal süreçlerin takibi ve mevzuattan doğan hakların tesisi, kullanılması ve korunması,
• Satış sonrası destek hizmetleri ile yükümlülüklerinin yerine getirilebilmesi, Şirket’imiz uygulamalarının müşteriye özel yürütülmesi, müşteri memnuniyetinin, kurumsal iletişim faaliyetlerinin, müşteri ilişkileri ile müşteri talep ve şikâyetlerinin yönetimi süreçlerinin planlanması ve icrası,
• Şirket faaliyetlerinin Şirket prosedürleri veya ilgili mevzuata uygun olarak yürütülmesinin temini,
• İş sürekliliğinin sağlanması, iş faaliyetlerinin planlanması veya icrası,
• Kurumsal sürdürülebilirlik, kurumsal yönetim, stratejik planlama ve bilgi güvenliği süreçlerinin planlanması, denetimi ve icrası; iş ortaklarımız, bayileri veya tedarikçilerle yürütülen işlerin icrası ve ilişkilerin yönetimi.


Yukarıda belirtilmiş olan ancak bunlarla sınırlı olmayan amaçlarla ve otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle; Şirket birimleri, şubeleri, mağazaları, ofisleri, Site, çağrı merkezi, sosyal medya mecraları, Uygulamalar, mobil uygulamalar, TWTools, IGTools, INTools, FBTools uygulamaları ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak, yasal azami süreler aşılmamak üzere bilginin mahiyetine göre işlenme amacına uygun biçimde öngörülecek süreyle yurt içinde veya yurt dışında yazılı/manyetik arşivlere kaydedilme, depolanma, saklanma, muhafaza edilme, işlenme, elde edilebilir hale getirilme, kullanılma, güncellenme, değiştirilme, birleştirilme, yeniden düzenlenme, sınıflandırılma, açıklanma, paylaşım, aktarılma, transfer ve kişisel veri mevzuatında öngörülen sair işlenmelere tabi tutulabilecektir.


Kanun gereğince Şirket, Veri Sorumlusu sıfatıyla kişisel bilgileri kanunda açıklandığı çerçevede ve yukarıda belirtilen amaçlar ve amaçların gerektirdiği süre ile sınırlı olarak elde edebilecek, toplayabilecek, kaydedebilecek, depolayabilecek, saklayabilecek, muhafaza edebilecek, hizmetlerini devam ettirebilmek amacıyla güncelleyebilecek, değiştirebilecek, yeniden düzenleyebilecek, kullanabilecek, mevzuatın izin verdiği durumlarda ve ölçüde üçüncü kişilere açıklayabilecek, devredebilecek, aktarabilecek, paylaşabilecek, sınırlandırabilecek, anonim hale getirebilecek ve kanunda sayılan diğer şekillerde işleyebilecektir.
Kişisel verilerinizin işlenme amacı ortadan kalktığında, işlenmiş bulunan tüm kişisel verileriniz gerekli ve makul bilgi güvenliği tedbirleri de alınmak şartıyla anonimleştirilerek kullanılmaya devam edilebilir veya ulaşılamaz şekilde imha edilebilir.


Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda ve KVKK tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak, veri güvenliği konusundaki hassasiyetimizi paylaşan ve ilgili mevzuat hükümlerine riayet eden Şirket çalışanlarıyla, hissedarlarıyla, yöneticileriyle, iş ortaklarıyla, alt yüklenicileri ile, insan kaynaklarıyla, hukuk mali ve vergi danışmanlarıyla ve denetçileriyle, danışmanlarıyla, vekilleriyle, sunduğumuz hizmet amacı doğrultusunda, Kanunla düzenlenmiş ve Kanunlarla emredilmiş olan denetleyici ve düzenleyici resmi kurumlara mevzuatların çerçevesinde ve bunlarla sınırlı olmamak üzere Veri Sorumlusu’nun meşru menfaati gereği yurt içi veya yurt dışı üçüncü kişilerle yalnızca ihtiyaç durumunda işlenme amacı ile ölçülü ve ancak mevzuatın izin verdiği sınırlar dâhilinde (Kanun'un 8. ve 9. maddelerine uygun olacak şekilde) paylaşılacaktır.
Kullanıcılarımıza daha iyi hizmet verebilmek adına internet çerezlerini kullanmaktayız. Çerezler, internet sitesi ve uygulamalarının kullanıcı tarafından etkili olarak kullanılabilmesini amaçlamakta olup çerez türlerine bağlı olarak bazı kişisel verilerinizin kaydedilmesini/saklanmasını/üçüncü kişilerle paylaşılmasını kapsamaktadır. Bu noktada detaylı bilgi edinebilmek için internet sitemizde bulunan Çerez Kullanım Politikası Metni’ni inceleyebilir, sorularınız olması halinde bizimle iletişime geçebilirsiniz.
Kişisel verileriniz elektronik ortamda veya fiziken aktarılabilir. Bu aktarma sırasında, elektronik ortamda yapılacak aktarımların güvenliği ile fiziken yapılacak aktarımlarda her türlü güvenlik tedbirleri veri güvenliği temelinde alınmakta ve kişisel verileriniz yetkisiz kişilerin eline geçmesine izin verilmemektedir.


Kişisel Verilerin Toplanmasının Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, Aydınlatma Metni’nin 2. maddesi kapsamında belirtilen yöntemler de dahil olmak üzere her türlü sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda, yine 2. madde kapsamında yer verilen amaçlarla sınırlı olmak üzere ve Şirket faaliyetlerinin sürdürülmesi, ilgili ürün, hizmet ve Uygulama’ların belirlenen şekillerde ve meşru çerçevede sunulması, Kullanıcı’ların sosyal medya hesaplarının takibinin yapılması, raporlama için gerekli verilerin kaydedilmesi, otomatik takip robot sisteminin yürütülmesi ve bu kapsamda Şirket’imizin sözleşme ve kanundan doğan mesuliyetlerini eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine getirebilmesi gayesi ile edinilmekte ve her türlü sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda genel müdürlük, çağrı merkezi, Site, iş birliği ortaklarımız, online işlemler, satıcı ve/veya bayi ağı ve diğer dağıtım kanalları, Uygulamalar gibi vasıtalar aracılığıyla doğrudan siz Kullanıcı’larımızdan veya çeşitli resmi kurumlar yahut doğrudan veya dolaylı bağlı ortaklarımız, iştiraklerimiz, hissedarlarımız veya hizmet aldığımız/hizmet verdiğimiz gerçek ya da tüzel üçüncü kişiler aracılığıyla toplanmaktadır.
Kişisel verileriniz açık rızanız ile doldurmuş olduğunuz formlar, Site’ye ve uygulamalara giriş yaparken veya Şirket ile iletişime geçerken vermiş olduğunuz bilgiler ve benzeri yöntemlerle toplanmakta olup bu şekilde toplanmaya devam edilecektir. Bu kapsamda Şirket’in kişisel verileri işlemesinin Kanun'un 6. maddesi kapsamında verilen açık rıza ile ve her durumda Kanun'un 5. ve 6. maddesinde belirtilen kişisel verileri işleme şartları ve amaçlarına uygun şekilde gerçekleşmektedir.


Kişisel Veri Sahibi Olarak Kanun Kapsamındaki Haklarınız

İşlenen kişisel verilerinizle ilgili olarak, mevzuat uyarınca:
• Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
• Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
• Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
• Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
• Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.
Kanun kapsamındaki taleplerinizi KVKK'nın 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi yazılı olarak veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu'nun belirlediği diğer yöntemlerle (kayıtlı elektronik posta ("KEP") adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da ilgili kişi tarafından Şirket’imize daha önceden bildirilen ve veri sorumlusunun sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle veya başvuru amacına yönelik geliştirilmiş bir yazılım ya da uygulama vasıtasıyla veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu'nun belirlediği diğer yöntemlerle bize iletebilirsiniz.

Başvurunuzu yazılı olarak iletmek isterseniz; Yıldırım International Teknoloji ve Sanayi Grubu: Maslak, Bilim Sk. No: 5 Sun Plaza Kat: 13, 34398 Sarıyer/İstanbul adresine kimliğinizi ibraz ederek elden ya da posta yolu ile imzalı olarak iletebilirsiniz.
Ayrıca (0212) 367 44 89 numaralı telefonumuzu arayabilir ya da talebinizi info@tabvendor.com adresine e-posta ile gönderebilirsiniz.
Şirket, Kanun’da öngörülmüş sınırlar çerçevesinde söz konusu hakları kullanmak isteyen veri sahiplerine, yine Kanun’da öngörülen şekilde azami otuz gün (30) içerisinde cevap vermektedir. Kişisel veri sahipleri adına üçüncü kişilerin başvuru talebinde bulunabilmesi için veri sahibi tarafından başvuruda bulunacak kişi adına noter kanalıyla düzenlenmiş özel vekâletname bulunmalıdır. Veri sahibi başvuruları kural olarak ücretsiz olarak işleme alınmakla birlikte, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından ücret tarifesi öngörülmesi durumunda bu tarife üzerinden ücretlendirme yapılabilecektir.
Şirket, başvuruda bulunan kişinin kişisel veri sahibi olup olmadığını tespit etmek adına ilgili kişiden bilgi talep edebilir, başvuruda belirtilen hususları netleştirmek adına kişisel veri sahibine başvurusu ile ilgili soru yöneltebilir.
☐ Aydınlatma Metni’ni okudum, anladım.