Aksa Akrilik Kimya Sanayii A.Ş. (AKSA)

Çeyreklik Gelir Tablosu

Kalem2023/062023/032022/122022/092022/062022/032021/122021/092021/062021/032020/122020/092020/062020/032019/122019/09
Hasılat4.004.619.0004.263.451.0004.310.176.0004.865.959.0004.363.032.0003.915.077.0003.047.370.0002.233.069.0001.751.498.0001.316.220.0001.403.852.0001.103.405.000540.560.0001.062.040.000903.119.000873.968.000
Satışların Maliyeti (-)-3.074.454.000-3.383.439.000-3.374.916.000-3.592.605.000-3.282.073.000-2.913.126.000-2.243.504.000-1.794.177.000-1.345.367.000-1.121.202.000-1.000.317.000-820.831.000-472.098.000-848.416.000-763.844.000-703.298.000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)930.165.000880.012.000935.260.0001.273.354.0001.080.959.0001.001.951.000803.866.000438.892.000406.131.000195.018.000403.535.000282.574.00068.462.000213.624.000139.275.000170.670.000
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı0000000000000000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000000000000000
Brüt Kar/Zarar930.165.000880.012.000935.260.0001.273.354.0001.080.959.0001.001.951.000803.866.000438.892.000406.131.000195.018.000403.535.000282.574.00068.462.000213.624.000139.275.000170.670.000
Genel Yönetim Giderleri (-)-70.422.000-73.179.000-3.329.000-123.086.000-47.911.000-55.789.000-48.713.000-24.122.000-22.259.000-21.412.000-24.708.000-17.511.000-18.851.000-15.999.000-14.968.000-13.401.000
Pazarlama Giderleri (-)-82.617.000-89.984.000-146.701.000-26.104.000-69.848.000-69.206.000-54.999.000-39.550.000-33.407.000-22.144.000-26.121.000-17.596.000-13.668.000-28.730.000-24.192.000-18.087.000
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)-10.454.000-8.746.000-10.271.000-6.762.000-5.378.000-4.536.000-5.991.000-3.813.000-3.047.000-2.022.000-5.451.000-2.029.000-1.524.000-2.061.000-3.052.000-1.667.000
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler688.518.000177.806.000140.073.000256.683.000392.767.000839.213.000752.863.00060.280.00076.097.000178.960.00060.740.000112.470.00052.521.00095.800.00044.484.00014.339.000
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-775.511.000-169.422.000-111.973.000-280.732.000-452.202.000-945.533.000-1.081.368.000-46.363.000-64.372.000-191.907.000-103.505.000-63.663.000-36.041.000-85.990.000-48.153.000-24.742.000
Esas Faaliyet Karı/Zararı679.679.000716.487.000803.059.0001.093.353.000898.387.000766.100.000365.658.000385.324.000359.143.000136.493.000304.490.000294.245.00050.899.000176.644.00093.394.000127.112.000
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler7.011.00087.007.0005.741.00019.664.00027.620.0005.891.00025.539.00010.850.0001.518.0003.278.0001.389.0002.566.0001.657.0001.130.0001.824.0002.986.000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı691.534.000818.031.000739.624.0001.126.283.000909.112.000772.382.000405.017.000406.089.000372.813.000148.747.000307.235.000303.948.00051.214.000178.131.00099.109.000127.040.000
Finansman Gelirleri401.862.000122.015.00067.173.00087.639.000114.081.000202.502.000789.880.00084.447.00053.824.00097.854.000193.587.00069.021.00052.064.00020.041.00056.834.000103.959.000
Finansman Giderleri (-)-651.860.000-148.991.000-176.565.000-250.231.000-562.622.000-206.732.000-923.197.000-109.788.000-82.831.000-111.017.000-222.178.000-209.702.000-135.271.000-115.415.000-98.130.000-124.330.000
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Karı/Zararı441.536.000791.055.000630.232.000963.691.000460.571.000768.152.000271.700.000380.748.000343.806.000135.584.000278.644.000163.267.000-31.993.00082.757.00057.813.000106.669.000
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gelir/Gideri-68.432.000-221.504.000752.959.00019.574.000-30.356.000-142.785.000127.449.000-36.910.000-52.927.000-2.242.000-21.062.000-28.251.00014.222.000-17.631.000-1.435.000-22.415.000
- Dönem Vergi Gelir/Gideri33.646.000-164.321.00099.812.000-96.288.000-57.499.000-106.475.0002.119.000-32.894.000-33.290.000-3.425.000-21.963.000-36.666.0007.774.000-23.144.000-2.858.000-24.178.000
- Ertelenmiş Vergi Gelir/Gideri-102.078.000-57.183.000653.147.000115.862.00027.143.000-36.310.000125.330.000-4.016.000-19.637.0001.183.000901.0008.415.0006.448.0005.513.0001.423.0001.763.000
Dönem Karı/Zararı373.104.000569.551.0001.383.191.000983.265.000430.215.000625.367.000399.149.000343.838.000290.879.000133.342.000257.582.000135.016.000-17.771.00065.126.00056.378.00084.254.000
Ana Ortaklık Payları373.104.000569.551.0001.383.191.000983.265.000430.215.000625.367.000399.149.000343.838.000290.879.000133.342.000257.582.000135.016.000-17.771.00065.126.00056.378.00084.254.000

Tabvendor'daki gelişmelerden ilk sen haberdar olmak istersen e-mail adresini bırakabilirsin!