Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş. (BJKAS)

Yıllık Gelir Tablosu

Kalem2022/122021/122020/122019/122018/122017/122016/122015/122014/122013/122012/12
Hasılat1.327.465.565987.914.619534.462.210497.829.215621.350.216906.168.511582.858.585407.548.058222.818.633142.106.681147.426.786
Satışların Maliyeti (-)-1.701.029.363-1.295.418.952-497.590.611-653.419.520-619.858.896-620.293.100-436.356.111-336.548.798-236.001.576-205.646.559-172.160.221
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)-373.563.798-307.504.33336.871.599-155.590.3051.491.320285.875.411146.502.47470.999.260-13.182.943-63.539.878-24.733.435
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı00000000000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)00000000000
Brüt Kar/Zarar-373.563.798-307.504.33336.871.599-155.590.3051.491.320285.875.411146.502.47470.999.260-13.182.943-63.539.878-24.733.435
Genel Yönetim Giderleri (-)-29.164.929-40.567.540-22.925.909-26.441.336-23.925.526-22.204.635-14.835.321-14.263.877-14.913.801-13.270.977-13.315.510
Pazarlama Giderleri (-)-67.352.812-33.797.781-21.769.543-25.766.993-28.238.137-24.613.893-22.872.640-18.550.959-13.169.781-8.527.520-5.450.199
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)00000000000
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler31.724.938159.837.3734.761.9071.061.5191.821.8784.650.82121.153.82819.492.6868.998.39412.509.60730.365.634
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-146.549.702-109.680.954-134.612.122-64.052.264-64.018.581-64.988.577-36.288.231-33.430.223-30.961.083-39.597.601-32.440.813
Esas Faaliyet Karı/Zararı-584.906.303-331.713.235-137.674.068-270.789.379-112.869.046178.719.12793.660.11024.246.887-63.229.214-112.426.369-45.574.323
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler244.757.76908.854.8733.312.18753.236.910000000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı-340.148.534-331.713.235-128.819.195-267.477.192-59.632.136178.719.12700000
Finansman Gelirleri213.871.165312.480.843182.373.499128.427.577135.041.95847.511.91737.639.05313.080.1904.342.3007.362.7004.297.535
Finansman Giderleri (-)-342.131.264-677.969.106-442.685.855-335.510.437-372.942.704-206.746.923-124.069.353-95.154.825-71.710.785-38.112.059-24.989.466
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Karı/Zararı-468.408.633-697.201.498-389.131.551-474.560.052-297.532.88219.484.1217.229.810-57.827.748-130.597.699-143.175.728-66.266.254
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gelir/Gideri-38.553.939-19.678.136-10.043.197-3.144.244-8.178.526-9.436.353-2.525.883-835.618-1.381.631-726.600-2.030.660
- Dönem Vergi Gelir/Gideri-39.679.793-18.696.542-10.425.630-6.721.181-8.360.932-10.470.080-2.812.742-699.723-1.272.475-778.013-1.038.268
- Ertelenmiş Vergi Gelir/Gideri1.125.854-981.594382.4333.576.937182.4061.033.727286.859-135.895-109.15651.413-992.392
Dönem Karı/Zararı-506.962.572-716.879.634-399.174.748-477.704.296-305.711.40810.047.7684.703.927-58.663.366-131.979.330-143.902.328-68.296.914
Ana Ortaklık Payları-506.962.572-716.879.634-399.174.748-477.704.296-305.711.40810.047.7684.703.927-58.663.366-131.979.330-143.902.222-68.299.282

Tabvendor'daki gelişmelerden ilk sen haberdar olmak istersen e-mail adresini bırakabilirsin!