Birlik Mensucat Ticaret ve Sanayi İşletmesi A.Ş. (BRMEN)

Çeyreklik Gelir Tablosu

Kalem2023/092023/062023/032022/122022/092022/062022/032021/122021/092021/062021/032020/122020/092020/062020/032019/12
Hasılat8.859.9613.069.3361.959.178786.351237.742238.988589.587674.595594.159736.6991.118.6371.449.308579.773491.915477.050814.613
Satışların Maliyeti (-)-4.261.838-1.548.619-1.006.455-475.484-168.315-109.290-34.276-245.632-176.058-519.316-247.043-475.134-331.982-110.544-228.568-418.100
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)4.598.1231.520.717952.723310.86769.427129.698555.311428.963418.101217.383871.594974.174247.791381.371248.482396.513
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı0000000000000000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000000000000000
Brüt Kar/Zarar4.598.1231.520.717952.723310.86769.427129.698555.311428.963418.101217.383871.594974.174247.791381.371248.482396.513
Genel Yönetim Giderleri (-)-571.932-937.408-709.156-269.192-289.661-376.190-384.873-263.789-241.015-291.629-237.468-907.523-204.521-729.046-202.044-91.635
Pazarlama Giderleri (-)-4.055.095-1.821.695-1.661.592-811.494-931.276-755.636-450.267-480.785-383.772-381.452-336.108-344.742-276.484-256.132-305.130-407.651
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000000000000000
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler421.622128.906209.08338.666196.01133.40969.58388.94812.44083.25685.04391.597-76.06346.314125.4421.821
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-80.900-193.350-57.091-12.985-41.666-34.680-72.84698.19624.901-163.705-94.761-110.91612.849130.157-156.899-78.972
Esas Faaliyet Karı/Zararı311.818-1.302.830-1.266.033-744.138-997.165-1.003.399-283.092-128.467-169.345-536.147288.300-297.410-296.428-427.336-290.149-179.924
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler000000005378.00050.130-16.71016.710001.969.438
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı311.818-1.302.830-1.266.033-744.138-997.165-1.003.399-283.092-128.467-169.292-458.147338.430-275.759-279.71823.691.456-24.788.7561.789.514
Finansman Gelirleri5.535.3362.797.454892.5480000-76.2120076.212-52.02065451.9070952
Finansman Giderleri (-)-1.098.349-2.813.399-453.079-368.146-281.807-142.949-284.392-636.843-679.948-806.234-592.142-2.304.948-2.065.049-2.414.540-2.430.907-1.749.239
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Karı/Zararı4.748.805-1.318.775-826.564-1.112.284-1.278.972-1.146.348-567.484-841.522-849.240-1.264.381-177.500-2.632.727-2.344.11321.328.823-27.219.66341.227
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gelir/Gideri0000000000000000
- Dönem Vergi Gelir/Gideri0000000000000000
- Ertelenmiş Vergi Gelir/Gideri0000000000000000
Dönem Karı/Zararı4.748.805-1.318.775-826.564-1.112.284-1.278.972-1.146.348-567.484-841.522-849.240-1.264.381-177.50021.486.065-2.344.113-2.789.969-27.219.66341.227
Ana Ortaklık Payları4.748.720-1.318.644-826.549-1.112.116-1.278.894-1.146.272-567.414-841.457-849.174-1.264.318-177.44021.486.123-2.344.064-2.790.194-27.219.61341.227

Tabvendor'daki gelişmelerden ilk sen haberdar olmak istersen e-mail adresini bırakabilirsin!