Çimentaş İzmir Çimento Fabrikası T.A.Ş. (CMENT)

Yıllık Bilanço

Kalem2022/122021/122020/122019/122018/122017/122016/122015/122014/122013/122012/12
Dönen Varlıklar1.751.302.000876.894.000574.967.000529.401.000585.669.000483.987.000427.474.000421.818.000398.833.000357.864.000303.854.000
Nakit ve Nakit Benzerleri264.757.00089.907.00080.242.00093.216.00090.449.00056.852.00073.682.00081.373.00069.189.00086.882.00053.945.000
Finansal Yatırımlar00000000000
Ticari Alacaklar901.870.000473.325.000338.018.000267.009.000252.298.000278.902.000209.734.000194.266.000165.463.000155.037.000149.755.000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar00000000000
Diğer Alacaklar9.582.0005.686.00011.774.0008.273.0007.188.00015.554.00030.064.00018.925.00035.207.00016.216.0008.490.000
Stoklar494.352.000273.740.000124.107.000137.607.000206.224.000124.276.000108.300.000120.055.000114.273.00095.217.00087.484.000
Diğer Dönen Varlıklar25.127.00034.236.00020.826.00023.296.00029.510.0008.403.0005.694.0007.199.00014.701.0004.512.0004.180.000
Ara Toplam1.751.302.000876.894.000574.967.000529.401.000585.669.000483.987.000427.474.000421.818.000398.833.000357.864.000303.854.000
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar00000000000
Duran Varlıklar2.636.819.0001.659.732.0001.215.191.0001.171.193.0001.155.266.0001.083.213.0001.072.543.0001.117.809.0001.083.835.0001.044.754.000968.052.000
Finansal Yatırımlar00000000000
Ticari Alacaklar00000000000
Diğer Alacaklar899.000911.000870.000757.000873.000750.00011.669.0002.380.0001.838.0001.301.0001.251.000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar00000000000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller1.376.715.000690.830.000458.035.000410.260.000369.750.000299.922.000258.384.000276.419.000229.907.000206.723.000177.772.000
Maddi Duran Varlıklar720.287.000556.081.000463.980.000492.290.000527.486.000527.808.000554.811.000590.403.000605.963.000591.266.000550.721.000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar238.757.00065.620.0005.506.0005.323.0006.430.0008.332.00010.506.00013.568.00034.575.00039.530.00041.298.000
Toplam Varlıklar4.388.121.0002.536.626.0001.790.158.0001.700.594.0001.740.935.0001.567.200.0001.500.017.0001.539.627.0001.482.668.0001.402.618.0001.271.906.000
Kısa Vadeli Yükümlülükler1.567.844.000946.075.000545.445.000345.955.000352.033.000284.068.000232.518.000246.179.000234.908.000284.505.000270.530.000
Kısa Vadeli Borçlanmalar241.403.00091.288.00019.580.0004.676.000513.00020.741.00019.221.00022.418.00043.505.00089.028.000134.257.000
Ticari Borçlar1.035.926.000599.811.000302.020.000226.917.000253.501.000214.137.000164.806.000165.704.000140.972.000128.271.00099.859.000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar00000000000
Diğer Borçlar3.524.000158.042.000159.166.00062.369.00046.756.00012.254.00014.643.00024.458.00012.600.00028.912.00013.216.000
Borç Karşılıkları127.312.00040.359.00041.014.00029.600.00028.018.00010.615.00014.932.00011.143.0008.932.0007.952.0003.448.000
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler15.654.00029.352.00013.566.00016.755.00013.278.00020.560.00016.019.00016.908.00022.697.00019.217.00018.213.000
Ara Toplam1.567.844.000946.075.000545.445.000345.955.000352.033.000284.068.000232.518.000246.179.000234.908.000284.505.000270.530.000
Uzun Vadeli Yükümlülükler332.791.000167.636.000100.253.000152.026.000154.702.000107.198.00092.090.00094.286.000106.337.00089.435.00076.621.000
Uzun Vadeli Borçlanmalar10.638.00014.979.0008.522.0005.228.000260.000114.000208.000312.000845.00053.000294.000
Ticari Borçlar00000000000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar00000000000
Diğer Borçlar00055.200.00050.032.00000017.981.0002.813.0002.336.000
Uzun Vadeli Karşılıklar171.665.00085.892.00064.784.00056.241.00049.785.00049.410.00043.940.00043.099.00040.334.00041.140.00037.207.000
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000006.547.0006.614.0004.240.0003.528.0002.060.000
Özkaynaklar2.487.486.0001.422.915.0001.144.460.0001.202.613.0001.234.200.0001.175.934.0001.175.409.0001.199.162.0001.141.423.0001.028.678.000924.755.000
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar2.082.687.0001.152.970.000904.228.000940.828.0001.018.495.0001.021.404.000996.639.000992.593.000919.710.000810.581.000767.767.000
Ödenmiş Sermaye87.112.00087.112.00087.112.00087.112.00087.112.00087.112.00087.112.00087.112.00087.112.00087.112.00087.112.000
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları686.642.000513.469.000520.977.000603.508.000601.152.000575.374.000587.322.000481.952.000416.911.000380.950.000357.334.000
Net Dönem Karı/Zararı864.614.000162.885.000-35.250.000-82.756.000-5.522.00031.640.0004.667.00073.232.000110.866.00034.301.00012.744.000
Toplam Kaynaklar4.388.121.0002.536.626.0001.790.158.0001.700.594.0001.740.935.0001.567.200.0001.500.017.0001.539.627.0001.482.668.0001.402.618.0001.271.906.000

Tabvendor'daki gelişmelerden ilk sen haberdar olmak istersen e-mail adresini bırakabilirsin!