Escort Teknoloji Yatırım A.Ş. (ESCOM)

Çeyreklik Gelir Tablosu

Kalem2024/032023/122023/092023/062023/032022/122022/092022/062022/032021/122021/092021/062021/032020/122020/092020/06
Hasılat331.585688.349.310272.845224.368229.296-86.2461.161.797909.84048.82548.82548.82546.50046.50046.50096.482107.625
Satışların Maliyeti (-)0000000000000000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)331.585688.349.310272.845224.368229.296-86.2461.161.797909.84048.82548.82548.82546.50046.50046.50096.482107.625
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı0000000000000000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000000000000000
Brüt Kar/Zarar331.585688.349.310272.845224.368229.296-86.2461.161.797909.84048.82548.82548.82546.50046.50046.50096.482107.625
Genel Yönetim Giderleri (-)-2.593.406-4.419.097-2.450.937-914.290-3.329.389-2.158.464-1.176.094-707.666-1.222.947-436.559-450.622-370.189-578.782-312.596-550.283-464.785
Pazarlama Giderleri (-)0000000000000000
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000000000000000
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler1.666.018586.062953.5132.054.5251.091.533423.811.948-90.9174.038.682774.292103.999.823-37.78622.400261.14028.853.9811.71510.327.934
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-41.287-286.033-836.103-2.413-58.696-409.776-199.038-145.436-593-973.85637.361-305.486-216.948745.2717.936-8.095.585
Esas Faaliyet Karı/Zararı-637.090684.230.242-2.060.6821.362.190-2.067.256421.157.462-304.2524.095.420-400.423102.638.233-402.222-606.775-488.09029.333.156-444.1501.875.189
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler00000281.481000000000-2.798.880
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı-637.090684.230.242-2.060.6821.362.190-2.067.256421.355.505-304.2524.095.420-400.423102.638.233-402.222-606.775-488.09029.333.156-444.150-923.691
Finansman Gelirleri000-19719738.2371.379108866-812.931185.689297.206579.9662.906.018660.522871.825
Finansman Giderleri (-)-271.802-767-686-495-340-2.470-5.225-5.720-4.2584.599-16.251-2.463-943-412.622-1.518.823-281.038
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Karı/Zararı519.042284.480.720-2.061.3681.361.498-2.067.399421.391.272-308.0984.089.808-403.815101.829.901-232.784-312.03290.93331.826.552-1.302.451-332.904
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gelir/Gideri42.491.9531.316.84854.288-79.418-14.51610.858-204.69516.1621.755-171.02224.40984.75058.919148.950-56.906445.062
- Dönem Vergi Gelir/Gideri0000000000000000
- Ertelenmiş Vergi Gelir/Gideri42.491.9531.316.84854.288-79.418-14.51610.858-204.69516.1621.755-171.02224.40984.75058.919148.950-56.906445.062
Dönem Karı/Zararı43.010.995285.797.568-2.007.0801.282.080-2.081.915421.402.130-512.7934.105.970-402.060101.658.879-208.375-227.282149.85231.975.502-1.359.357112.158
Ana Ortaklık Payları43.010.995285.797.568-2.007.0801.282.080-2.081.915421.402.130-512.7934.105.970-402.060101.658.879-208.375-227.282149.85231.975.502-1.359.357112.158

Tabvendor'daki gelişmelerden ilk sen haberdar olmak istersen e-mail adresini bırakabilirsin!