Türkiye Halk Bankası A.Ş. (HALKB)

Yıllık Bilanço

Kalem2023/122021/122020/122019/122018/12
Finansal Varlıklar (Net)475115090000233.709.550.000146.513.889.00072.307.422.000117.564.538.000
Nakit ve Nakit Benzerleri307720044000130.535.837.00067.898.504.00039.554.977.00040.791.213.000
Nakit Değerler ve Merkez Bankası281.864.576.000126.029.567.00064.984.442.00035.313.987.00035.579.724.000
Bankalar23.082.008.0004.540.453.0002.681.146.0004.163.973.0005.146.171.000
Para Piyasalarından Alacaklar2.888.124.0001.001.000252.997.00087.138.00065.318.000
Türev Finansal Varlıklar3.788.379.0008.988.895.0002.347.282.0001.151.992.0001.062.081.000
Krediler1.314.291.600.000557.620.219.000457.210.226.000313.394.677.000254.147.852.000
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar10.557.271.0004.903.613.0004.222.358.0003.390.814.0002.913.193.000
Faktoring Alacakları6.322.492.0001.754.598.0001.855.125.0002.185.126.0001.392.599.000
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)-49.966.744.000-23.275.958.000-17.362.782.000-12.041.081.000-9.027.374.000
Ortaklık Yatırımları3.431.387.0001.195.858.000764.460.000593.234.000515.868.000
İştirakler (Net)2.833.279.0001.195.858.000764.460.000509.234.000458.722.000
Bağlı Ortaklıklar (Net)598.108.0000084.000.00057.146.000
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)00000
Maddi Duran Varlıklar (Net)31.184.968.00011.672.864.00010.278.888.0009.308.973.0004.639.886.000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar (Net)2.101.641.000680.116.000638.708.000205.259.000183.411.000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller (Net)15.087.803.0001.373.817.0001.207.261.0001.104.463.000973.401.000
Aktif Toplamı2.297.010.551.000931.686.218.000696.214.650.000468.631.827.000388.221.676.000
Mevduat1.930.881.616.000647.429.285.000468.061.828.000300.687.551.000250.579.520.000
Alınan Krediler23.657.119.00017.598.565.00013.254.522.00014.167.870.00015.274.480.000
Para Piyasalarına Borçlar28.424.761.000140.034.745.000104.602.612.00053.339.341.00038.218.269.000
İhraç Edilen Menkul Kıymetler (Net)17.151.189.0008.176.772.00014.245.422.00019.294.132.00016.346.213.000
Bonolar10.546.742.0004.890.092.0003.655.382.0004.745.320.0002.164.993.000
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler6.471.955.0002.579.698.0001.958.530.0002.651.546.0001.951.469.000
Tahviller132.492.000706.982.0008.631.510.00011.897.266.00012.229.751.000
Fonlar571.618.000138.541.0003.617.303.0003.209.004.0002.874.121.000
Türev Finansal Yükümlülükler895.257.0002.470.437.000534.225.000353.718.000410.339.000
Karşılıklar13.262.861.0003.713.834.0002.233.585.0001.750.345.0004.166.786.000
Özkaynaklar142.914.943.00044.011.371.00042.778.901.00032.197.388.00029.541.240.000
Ödenmiş Sermaye7.184.778.0002.473.776.0002.473.776.0001.250.000.0001.250.000.000
Sermaye Yedekleri45.534.984.0006.995.005.0006.790.950.0001.015.390.0001.267.795.000
Kar Yedekleri48.694.309.00029.367.837.00025.877.954.00024.052.179.00020.820.054.000
Kar veya Zarar22.463.067.0003.744.763.0004.808.874.0002.687.180.0003.664.491.000
Net Dönem Karı/Zararı16.830.755.0001.835.971.0003.684.642.0002.267.608.0002.656.647.000
Azınlık Payları2.070.949.000281.684.000263.380.000287.253.000246.641.000

Tabvendor'daki gelişmelerden ilk sen haberdar olmak istersen e-mail adresini bırakabilirsin!