Icbc Turkey Bank A.Ş. (ICBCT)

Çeyreklik Bilanço

Kalem2022/092022/062022/032021/122021/092021/062021/032020/122020/092020/062020/032019/122019/092019/062019/032018/12
Finansal Varlıklar (Net)22.289.005.00020.837.931.00020.484.522.00012.725.319.0009.207.021.00013.367.022.00011.201.325.00010.396.669.0009.158.356.00010.084.069.0008.210.663.0006.169.665.0006.971.666.0005.591.563.0009.203.238.0000
Nakit ve Nakit Benzerleri16.238.105.00015.071.163.00011.622.450.0007.989.542.0006.549.470.0007.068.109.0005.277.169.0005.028.682.0005.449.723.0006.733.812.0006.602.206.0004.365.267.0005.122.803.0003.628.882.0005.082.972.0000
Nakit Değerler ve Merkez Bankası15.024.364.00013.043.645.0007.165.233.0007.604.758.0004.426.458.0004.126.514.0004.196.030.0003.160.913.0003.625.943.0003.482.110.0002.330.243.0002.073.455.0001.789.274.0001.951.575.0001.496.114.0000
Bankalar809.266.0001.264.037.0004.396.805.000389.382.0001.349.155.0002.224.216.000683.125.0001.569.835.0001.825.910.0002.784.744.0004.068.135.0001.639.486.0002.342.406.0001.685.862.0002.785.375.0000
Para Piyasalarından Alacaklar410.172.000773.338.00071.471.0000780.388.000720.376.000400.208.000300.149.0000470.101.000207.548.000660.207.0001.000.448.0000811.697.0000
Türev Finansal Varlıklar410.849.000230.461.000110.605.000190.430.00018.946.00023.141.00066.836.0001.496.0008.362.0009.770.00021.841.000669.000365.000110.000177.0000
Krediler24.153.229.00020.220.636.00018.157.128.00018.615.394.0009.813.976.00010.508.214.00010.839.146.0009.969.106.00010.430.220.0008.549.455.0008.237.606.0009.088.109.0007.826.947.0008.515.064.0008.103.184.0000
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar0000000000000000
Faktoring Alacakları0000000000000000
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)-758.862.000-945.888.000-886.704.000-787.604.000-482.149.000-398.136.000-363.138.000-323.870.000-319.704.000-222.174.000-184.893.000-208.280.000-241.856.000-229.721.000-214.131.0000
Ortaklık Yatırımları75.998.00075.998.00075.998.00075.998.00075.998.00075.998.00075.998.00075.998.00075.998.00075.998.00075.998.00075.998.00075.998.00075.998.00075.998.0000
İştirakler (Net)0000000000000000
Bağlı Ortaklıklar (Net)75.998.00075.998.00075.998.00075.998.00075.998.000075.998.00075.998.00075.998.00075.998.00075.998.00075.998.00075.998.00075.998.00075.998.0000
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)0000075.998.0000000000000
Maddi Duran Varlıklar (Net)157.803.000133.845.000122.891.000120.857.000103.362.000107.365.000106.804.000110.240.000104.785.000111.754.000116.545.000117.238.000111.876.000114.803.000115.788.0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar (Net)19.525.00014.468.0009.095.00010.267.00010.935.0009.372.0008.362.0007.126.0007.206.0006.917.0006.927.0007.957.0008.008.0009.372.00010.768.0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller (Net)0000000000000000
Aktif Toplamı58.507.061.00050.297.434.00046.344.453.00039.130.425.00023.841.771.00028.483.630.00026.431.093.00024.862.623.00024.112.559.00022.817.046.00020.430.011.00018.191.150.00017.167.856.00016.185.558.00019.037.598.0000
Mevduat29.486.832.00025.282.681.00024.597.869.00016.846.624.00015.338.629.00015.894.602.00014.797.933.00012.035.691.00011.998.725.00012.341.490.00010.224.803.00010.614.031.00010.180.418.0009.058.992.00010.084.251.0000
Alınan Krediler19.685.373.00017.020.425.00014.131.678.00012.964.140.0003.905.372.0007.764.315.0007.241.488.0008.091.838.0007.923.447.0006.634.255.0006.209.932.0004.238.007.0003.787.699.0003.850.558.0005.357.248.0000
Para Piyasalarına Borçlar23.328.00019.938.000221.198.0003.024.482.00022.191.000298.617.00021.061.000697.700.000180.752.00013.188.000386.385.00018.841.00023.190.000105.073.000505.745.0000
İhraç Edilen Menkul Kıymetler (Net)0000000000000000
Bonolar0000000000000000
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler0000000000000000
Tahviller0000000000000000
Fonlar0000000000000000
Türev Finansal Yükümlülükler207.427.00095.937.00070.737.00016.323.0001.163.00015.269.0003.027.00089.955.000759.00053.591.00011.007.0003.930.000568.0001.579.0002.240.0000
Karşılıklar490.393.000505.292.000436.448.000417.612.000243.437.000249.321.000201.003.000199.676.000148.020.000129.387.000115.376.000127.396.00083.619.00076.000.00063.525.0000
Özkaynaklar2.430.997.0001.934.855.0001.806.966.0001.448.677.0001.472.908.0001.449.072.0001.405.626.0001.315.427.0001.320.843.0001.354.081.0001.317.132.0001.259.775.0001.225.639.0001.200.946.0001.163.325.0000
Ödenmiş Sermaye860.000.000860.000.000860.000.000860.000.000860.000.000860.000.000860.000.000860.000.000860.000.000860.000.000860.000.000860.000.000860.000.000860.000.000860.000.0000
Sermaye Yedekleri-587.000-587.000-587.000-587.000-587.000-587.000-587.000-587.000-587.000-587.000-587.000-587.000-587.000-587.000-587.0000
Kar Yedekleri504.803.000504.803.000504.803.000388.909.000388.909.000388.909.000388.909.000330.861.000330.861.000330.861.000330.861.000289.992.000289.992.000289.992.000289.992.0000
Kar veya Zarar1.266.908.000823.418.000428.499.000168.449.000212.945.000197.435.000133.503.000110.603.000117.655.000136.666.000140.457.00088.663.00075.296.00075.049.00072.544.0000
Net Dönem Karı/Zararı1.214.353.000770.863.000375.944.000115.894.000160.390.000144.880.00080.948.00058.048.00069.861.00088.872.00092.663.00040.869.00027.502.00027.255.00024.750.0000
Azınlık Payları0000000000000000

Tabvendor'daki gelişmelerden ilk sen haberdar olmak istersen e-mail adresini bırakabilirsin!