Koç Holding A.Ş. (KCHOL)

Çeyreklik Nakit Akışı

Kalem2023/122023/092023/062023/032022/122022/092022/062022/032021/122021/092021/062021/032020/122020/092020/062020/03
İşletme Faaliyetlerinden Nakit Akışları37.299.000.000169.720.000.00071.553.000.00060.444.000.00043.993.544.00013.507.997.00034.600.535.00023.376.924.00018.490.631.00014.406.765.0008.899.971.0008.866.780.00014.695.451.000-5.361.248.0005.132.357.0005.743.255.000
Dönem Karı (Zararı)500.000.00060.946.000.00030.032.000.00026.255.000.00046.196.447.00033.104.422.00026.592.643.00012.326.488.0009.650.477.0007.278.508.0005.977.168.0003.278.619.0004.152.588.0003.885.660.0001.722.528.0002.872.521.000
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler117.730.000.00083.478.000.0009.042.000.000291.000.000-10.158.490.0005.330.654.00017.860.674.0008.872.162.00012.642.263.000-526.798.0006.377.288.0003.657.424.000-5.829.128.0008.810.496.000965.162.000384.767.000
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler22.148.000.0003.346.000.0002.737.000.0002.381.000.0002.355.047.0002.184.199.0001.940.226.0001.780.528.0001.595.706.0001.349.258.0001.210.899.0001.129.650.0001.082.380.0001.068.361.0001.016.824.000895.994.000
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler-2.661.000.0001.472.000.0003.039.000.0001.140.000.000686.784.000537.277.0002.220.590.0001.247.349.000867.224.000470.681.000553.206.000645.978.000132.703.000298.709.000174.464.000473.836.000
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-68.849.000.00030.455.000.00035.306.000.00035.746.000.00013.049.013.000-24.445.912.0002.674.373.0001.109.526.000-3.039.795.0008.230.448.000-3.164.416.0001.764.642.00016.812.084.000-16.591.304.0002.899.240.0001.934.159.000
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları49.381.000.000174.879.000.00074.380.000.00062.292.000.00049.086.970.00013.989.164.00047.127.690.00022.308.176.00019.252.945.00014.982.158.0009.190.040.0008.700.685.00015.135.544.000-3.895.148.0005.586.930.0005.191.447.000
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışları-14.664.000.000-49.682.000.000-79.193.000.000-21.924.000.000-26.157.386.000-14.442.756.000-32.406.164.000-13.414.694.000-23.757.960.000-10.439.882.000-8.478.097.000-10.924.470.000-4.523.479.000-5.730.921.000-7.592.974.00030.684.177.000
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-30.219.000.000-13.354.000.000-14.671.000.000-10.031.000.000-12.352.294.000-5.740.511.000-6.419.752.000-3.083.443.000-3.394.594.000-2.352.198.000-3.093.794.000-1.278.080.000-2.992.508.000-1.545.987.000-1.045.851.000-961.842.000
Finansman Faaliyetlerinden Nakit Akışları8.717.000.000-2.175.000.00012.288.000.000-36.246.000.0003.400.881.00012.048.058.000-2.538.326.000-12.237.613.00012.262.770.000-7.070.730.0002.059.896.0002.949.942.000-6.437.526.000-2.514.020.000-1.432.860.000-465.147.000
Ödenen Temettüler00004.788.867.000-235.944.000-3.289.565.000-1.263.358.00000-1.783.096.000-1.623.879.000-5.606.0000-698.212.000-294.276.000

Tabvendor'daki gelişmelerden ilk sen haberdar olmak istersen e-mail adresini bırakabilirsin!