Ag Anadolu Grubu Holding A.Ş. (AGHOL)

Yıllık Bilanço

Kalem2023/122022/122021/122020/122019/122018/122017/122016/122015/122014/122013/12
Dönen Varlıklar146.843.226.00080.099.528.00038.050.962.00026.494.816.00020.476.461.00013.495.464.00011.980.096.0001.597.757.0001.487.136.0001.961.499.0001.764.078.000
Nakit ve Nakit Benzerleri62.351.824.00035.542.343.00016.162.782.00012.878.419.0008.927.687.0005.282.990.0005.800.315.000413.363.000373.184.0001.153.597.0001.187.152.000
Finansal Yatırımlar1.153.995.0001.740.002.000131.552.00064.003.000415.871.00040.361.000107.946.0009.451.00044.306.0005.496.00010.617.000
Ticari Alacaklar18.445.276.0009.091.348.0005.992.794.0003.429.300.0003.316.004.0003.030.005.0002.309.203.000338.933.000224.714.000202.429.000185.053.000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar00000000000
Diğer Alacaklar2.573.101.000907.673.000368.015.000193.426.000201.541.000150.495.000107.954.00014.879.00085.080.000103.615.00071.430.000
Stoklar52.811.638.00027.360.804.00011.422.692.0007.168.883.0005.698.025.0003.131.137.0002.122.397.000221.130.000283.000.000173.319.000157.984.000
Diğer Dönen Varlıklar2.483.191.0001.679.177.0003.973.127.0002.434.892.0001.917.333.0001.860.476.0001.532.281.000600.001.000476.852.000323.043.000151.842.000
Ara Toplam146.843.226.00080.099.528.00038.050.962.00026.168.923.00020.476.461.00013.495.464.00011.980.096.0001.597.757.0001.487.136.0001.961.499.0001.764.078.000
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar000325.893.0000000000
Duran Varlıklar244.956.202.000102.104.442.00074.240.888.00046.778.177.00045.953.077.00034.576.592.00025.926.015.0007.750.309.0007.353.535.0004.604.126.0004.649.120.000
Finansal Yatırımlar1.174.412.000604.080.00097.456.00011.189.0004.787.000367.000342.000327.0006.659.0006.459.0006.459.000
Ticari Alacaklar1.299.0001.914.00001.792.0001.619.0001.437.0005.851.0009.957.0003.215.00000
Diğer Alacaklar520.207.000731.997.000119.353.00058.466.00069.784.00074.572.00025.682.0002.937.0003.454.0003.389.0003.398.000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar5.908.988.0001.160.275.000733.456.000140.891.00074.150.0001.974.950.0002.333.170.0005.011.551.0005.121.625.0002.861.421.0003.364.440.000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller000173.414.000324.069.000296.443.000307.941.000251.934.000257.254.000149.123.00062.799.000
Maddi Duran Varlıklar81.863.345.00035.439.942.00025.939.696.00016.370.382.00016.543.585.00011.738.915.0008.356.588.000752.513.000757.196.000768.385.000553.688.000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar125.383.307.00053.451.468.00030.781.270.00017.695.676.00016.789.035.00014.490.372.00010.343.613.00027.231.00024.206.00019.120.00015.884.000
Toplam Varlıklar391.799.428.000182.203.970.000112.291.850.00073.272.993.00066.429.538.00048.072.056.00037.906.111.0009.348.066.0008.840.671.0006.565.625.0006.413.198.000
Kısa Vadeli Yükümlülükler140.181.632.00077.857.138.00043.556.171.00027.983.618.00021.832.636.00013.899.619.0009.552.062.0002.464.946.0001.773.994.0001.031.574.000721.635.000
Kısa Vadeli Borçlanmalar19.643.658.00011.094.131.00013.069.006.0009.105.867.0007.381.354.0007.109.077.0005.678.436.0001.533.424.0001.501.208.000810.079.000479.444.000
Ticari Borçlar73.651.212.00043.002.510.00023.331.673.00014.286.368.00011.482.715.0004.161.193.0002.231.604.000307.119.000194.446.000142.478.000176.908.000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar00000000000
Diğer Borçlar17.930.834.0007.530.678.0003.802.552.0002.493.190.0001.706.876.0001.633.246.000882.812.00040.645.00032.690.00039.764.00036.550.000
Borç Karşılıkları3.539.444.0002.549.550.0001.499.392.000515.209.000470.332.000242.932.000151.619.00026.964.00016.591.00014.305.00012.312.000
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler172.460.000111.593.0001.153.132.000983.629.000495.223.000256.361.000599.765.000554.146.00028.615.00023.657.0004.759.000
Ara Toplam140.181.632.00077.857.138.00043.556.171.00027.913.212.00021.832.636.00013.899.619.0009.552.062.0002.464.946.0001.773.994.0001.031.574.000721.635.000
Uzun Vadeli Yükümlülükler72.036.438.00043.654.685.00029.412.777.00021.094.687.00020.625.320.00012.518.674.00011.088.259.0002.412.588.0002.749.467.0001.066.175.000752.981.000
Uzun Vadeli Borçlanmalar47.920.574.00032.802.191.00021.793.953.00016.691.024.00016.574.416.0009.213.710.0008.434.084.0002.147.252.0002.203.834.000989.286.000699.938.000
Ticari Borçlar2.131.000120.0002.091.00049.528.00071.923.00044.207.00035.180.000000412.000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar00000000000
Diğer Borçlar55.212.00040.453.00034.008.00036.122.00034.540.00025.605.000349.032.0001.463.000436.000394.0000
Uzun Vadeli Karşılıklar2.287.365.0002.355.942.000832.032.000558.357.000454.726.000192.358.000167.865.00025.199.00022.778.00020.804.00019.551.000
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler479.0005.576.0001.333.988.000299.356.000275.503.000263.804.000187.020.000215.638.000478.251.00012.416.0001.046.000
Özkaynaklar179.581.358.00060.692.147.00039.322.902.00024.194.688.00023.971.582.00021.653.763.00017.265.790.0004.470.532.0004.317.210.0004.467.876.0004.938.582.000
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar64.409.758.00014.514.372.0008.988.269.0005.759.657.0006.182.829.0005.130.063.0005.681.720.0003.755.171.0003.525.938.0003.633.660.0004.110.416.000
Ödenmiş Sermaye243.535.000243.535.000243.535.000243.535.000243.535.000243.535.000243.535.000160.000.000160.000.000160.000.000160.000.000
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları44.642.342.0004.765.376.0002.955.192.0002.885.997.0001.854.123.0001.383.311.0002.244.351.0003.368.005.0003.590.502.0003.687.730.0002.519.664.000
Net Dönem Karı/Zararı19.638.480.0003.801.198.0001.290.783.000-350.645.000564.869.0000-130.050.000-255.541.000-210.587.000-59.996.0001.191.113.000
Toplam Kaynaklar391.799.428.000182.203.970.000112.291.850.00073.272.993.00066.429.538.00048.072.056.00037.906.111.0009.348.066.0008.840.671.0006.565.625.0006.413.198.000

Tabvendor'daki gelişmelerden ilk sen haberdar olmak istersen e-mail adresini bırakabilirsin!