Ag Anadolu Grubu Holding A.Ş. (AGHOL)

Çeyreklik Gelir Tablosu

Kalem2023/092023/062023/032022/122022/092022/062022/032021/122021/092021/062021/032020/122020/092020/062020/032019/12
Hasılat99.247.292.00077.383.796.00056.358.089.00051.348.155.00055.323.186.00043.567.874.00027.738.790.00024.364.153.00022.890.383.00020.348.394.00015.137.942.00016.306.663.00018.352.338.00015.071.897.00012.350.595.00012.501.870.000
Satışların Maliyeti (-)-65.869.360.000-52.595.390.000-39.469.710.000-37.430.523.000-37.672.489.000-29.941.585.000-19.302.432.000-17.255.699.000-15.859.371.000-14.068.131.000-11.009.662.000-11.579.325.000-12.601.619.000-10.706.827.000-9.089.657.000-8.783.480.000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)33.377.932.00024.788.406.00016.888.379.00013.917.632.00017.650.697.00013.626.289.0008.436.358.0007.108.454.0007.031.012.0006.280.263.0004.128.280.0004.727.338.0005.750.719.0004.365.070.0003.260.938.0003.718.390.000
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı0000000000000000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000000000000000
Brüt Kar/Zarar33.377.932.00024.788.406.00016.888.379.00013.917.632.00017.650.697.00013.626.289.0008.436.358.0007.108.454.0007.031.012.0006.280.263.0004.128.280.0004.727.338.0005.750.719.0004.365.070.0003.260.938.0003.718.390.000
Genel Yönetim Giderleri (-)-3.876.779.000-3.044.449.000-2.438.413.000-2.615.163.000-1.960.165.000-1.649.207.000-1.392.025.000-1.278.595.000-859.084.000-815.743.000-704.104.000-847.442.000-665.791.000-631.403.000-612.086.000-638.040.000
Pazarlama Giderleri (-)-14.342.658.000-11.424.829.000-9.375.371.000-7.813.382.000-7.658.873.000-6.629.619.000-4.885.403.000-4.195.592.000-3.585.680.000-3.394.100.000-2.782.798.000-2.863.248.000-2.817.525.000-2.354.171.000-2.498.911.000-2.494.615.000
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)-23.276.000-18.190.000-21.226.000-7.110.000-7.771.000-6.728.000-4.629.000-3.377.000-2.983.000-3.327.000-3.470.000-2.774.000-1.582.000-1.157.000-1.089.000-2.805.000
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler1.412.360.0002.079.085.000806.321.0001.379.573.0001.388.206.0002.015.819.000737.597.0001.204.182.000311.321.000265.241.000310.710.000504.194.000247.736.000237.978.000253.304.000307.951.000
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-2.341.642.000-2.766.190.000-1.340.462.000-2.451.437.000-2.010.021.000-1.439.937.000-1.554.317.000-1.618.829.000-470.137.000-420.133.000-469.526.000-403.276.000-468.800.000-250.285.000-479.293.000-196.313.000
Esas Faaliyet Karı/Zararı14.125.056.0009.470.300.0004.478.408.0002.109.666.0007.402.073.0005.916.617.0001.337.581.0001.216.243.0002.424.449.0001.912.201.000479.092.0001.114.792.0002.044.757.0001.366.032.000-77.137.000694.568.000
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler45.454.0001.733.407.00028.110.00011.757.00063.918.0001.147.258.00049.141.000235.385.000172.492.00076.757.0001.263.434.000152.243.000143.419.000120.584.000299.601.000357.107.000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı14.139.856.00011.184.099.0004.490.199.0002.215.496.0007.511.533.0006.916.325.000717.937.000999.885.0002.355.026.0001.893.156.0001.643.938.0001.140.190.0001.987.766.0001.446.919.00095.372.000802.100.000
Finansman Gelirleri4.305.792.0004.971.974.0002.640.849.0001.487.495.0001.801.198.0001.523.238.0002.195.837.0002.991.283.000562.711.000562.480.000888.574.000985.352.000940.021.000495.863.000502.629.000164.612.000
Finansman Giderleri (-)-5.328.128.000-5.447.188.000-3.687.225.000-2.601.551.000-3.119.143.000-3.199.095.000-2.764.615.000-3.168.807.000-1.414.759.000-1.155.329.000-1.176.115.000-1.784.733.000-1.550.526.000-1.302.476.000-1.354.925.000-1.085.249.000
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Karı/Zararı13.117.520.00010.708.885.0003.443.823.0001.101.440.0006.193.588.0005.240.468.000149.159.000822.361.0001.502.978.0001.300.307.0001.356.397.000340.809.0001.377.261.000640.306.000-756.924.000-118.537.000
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gelir/Gideri-2.296.039.000-3.060.210.000-1.235.003.000657.147.000-1.580.628.000-1.544.122.000-201.530.000-541.785.000-341.077.000-308.288.000-206.776.000-330.959.000-327.716.000-236.040.000-8.201.000-175.502.000
- Dönem Vergi Gelir/Gideri-2.369.416.000-1.763.734.000-1.246.143.000-5.609.000-1.171.538.000-1.195.108.000-511.636.000-262.810.000-358.688.000-361.183.000-252.901.000-165.734.000-320.220.000-189.683.000-132.134.000-14.106.000
- Ertelenmiş Vergi Gelir/Gideri73.377.000-1.296.476.00011.140.000662.756.000-409.090.000-349.014.000310.106.000-278.975.00017.611.00052.895.00046.125.000-165.225.000-7.496.000-46.357.000123.933.000-161.396.000
Dönem Karı/Zararı10.821.481.0007.648.675.0002.208.820.0001.758.587.0004.612.960.0003.759.922.000-63.326.000211.031.0001.247.010.000997.721.0001.086.167.000-30.878.000996.286.000378.471.000-801.304.000-287.742.000
Ana Ortaklık Payları3.876.123.0002.994.265.000660.776.000521.455.0001.767.151.0001.551.928.000-39.336.000107.005.000301.308.000198.133.000684.337.000-116.276.000248.551.000-110.344.000-372.576.00084.017.000

Tabvendor'daki gelişmelerden ilk sen haberdar olmak istersen e-mail adresini bırakabilirsin!