Arçelik A.Ş. (ARCLK)

Yıllık Bilanço

Kalem2022/122021/122020/122019/122018/122017/122016/122015/122014/122013/122012/12
Dönen Varlıklar91.986.314.00059.594.808.00033.060.849.00023.182.646.00019.195.558.00013.501.158.00010.973.872.0009.406.252.0008.471.757.0007.659.118.0006.736.678.000
Nakit ve Nakit Benzerleri24.529.219.00016.014.589.00012.002.246.0006.937.060.0005.341.524.0002.581.964.0002.441.871.0002.167.627.0001.621.221.0001.266.575.0001.740.789.000
Finansal Yatırımlar00000000000
Ticari Alacaklar34.193.054.00023.411.544.00012.149.445.0009.515.845.0007.756.311.0006.518.077.0005.295.269.0004.790.525.0004.433.898.0004.182.140.0003.261.477.000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar00000000000
Diğer Alacaklar00000000000
Stoklar29.237.120.00016.828.699.0007.095.622.0005.630.251.0005.087.676.0003.779.928.0002.761.570.0002.140.057.0002.124.946.0001.988.373.0001.599.658.000
Diğer Dönen Varlıklar1.937.931.0003.339.976.0001.813.536.0001.099.490.0001.010.047.000621.189.000475.162.000297.929.000279.877.000213.194.000126.183.000
Ara Toplam91.986.314.00059.594.808.00033.060.849.00023.182.646.00019.195.558.00013.501.158.00010.973.872.0009.396.138.0008.459.942.0007.650.282.0006.728.107.000
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar000000010.114.00011.815.0008.836.0008.571.000
Duran Varlıklar40.256.364.00025.483.798.00013.488.195.00011.546.854.0009.172.803.0006.935.337.0005.935.496.0004.332.256.0003.923.248.0003.751.798.0003.491.475.000
Finansal Yatırımlar38.956.00010.531.0005.614.0003.009.0001.856.0002.552.0002.735.000539.176.000698.488.000539.170.000638.741.000
Ticari Alacaklar42.387.00045.865.00068.225.00051.543.00035.690.00011.970.00024.484.00013.205.00024.423.00027.456.00010.969.000
Diğer Alacaklar00000000000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar1.148.453.000855.409.000648.016.000526.499.000346.605.000282.261.000236.090.000209.881.000195.311.000192.404.000182.614.000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller000000005.929.0006.346.0005.099.000
Maddi Duran Varlıklar20.822.336.00013.125.336.0007.296.568.0006.041.402.0004.534.276.0003.264.771.0002.762.299.0002.055.675.0001.812.746.0001.836.789.0001.603.403.000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar13.536.700.0006.573.315.0003.563.944.0002.977.935.0002.600.849.0002.140.338.0001.910.508.0001.007.480.000922.000.000886.268.000787.601.000
Toplam Varlıklar132.242.678.00085.078.606.00046.549.044.00034.729.500.00028.368.361.00020.436.495.00016.909.368.00013.738.508.00012.395.005.00011.410.916.00010.228.153.000
Kısa Vadeli Yükümlülükler79.359.444.00040.501.624.00023.826.916.00014.714.925.00012.496.956.0008.403.020.0006.606.088.0005.236.297.0004.430.803.0004.091.143.0003.941.024.000
Kısa Vadeli Borçlanmalar18.981.337.00013.044.100.00010.230.877.0006.151.755.0005.516.726.0003.262.187.0002.250.574.0002.184.742.0001.802.623.0001.673.379.0002.144.406.000
Ticari Borçlar30.927.538.00019.669.031.0009.645.202.0005.564.139.0004.734.444.0003.575.568.0003.085.989.0002.090.394.0001.781.442.0001.644.900.0001.216.130.000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar00000000000
Diğer Borçlar1.756.300.0001.245.608.000726.074.000432.225.000268.863.000262.367.000237.495.000168.519.000124.918.000105.386.00090.859.000
Borç Karşılıkları3.867.197.0002.087.963.000977.478.000713.522.000582.339.000430.630.000412.360.000334.536.000263.992.000258.548.000224.639.000
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler5.710.781.0004.399.630.0002.239.549.0001.844.544.0001.351.606.000844.215.000596.307.000445.044.000439.674.000150.096.000240.982.000
Ara Toplam79.359.444.00040.501.624.00023.826.916.00014.714.925.00012.496.956.0008.403.020.0006.606.088.0005.236.297.0004.430.803.0004.091.143.0003.941.024.000
Uzun Vadeli Yükümlülükler25.777.554.00023.521.767.0008.698.282.00010.198.606.0007.652.243.0005.118.398.0004.298.703.0003.826.374.0003.565.504.0003.181.017.0002.359.894.000
Uzun Vadeli Borçlanmalar16.209.793.00019.535.399.0006.844.348.0008.803.381.0006.431.552.0004.113.916.0003.407.081.0003.268.907.0002.964.986.0002.581.159.0001.859.103.000
Ticari Borçlar00000000000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar00000000000
Diğer Borçlar000028.180.00040.246.00056.292.00060.674.00057.823.00062.427.00059.540.000
Uzun Vadeli Karşılıklar571.317.0001.374.681.000709.157.000483.767.000445.428.000473.921.000367.807.000318.522.000268.671.000220.868.000203.140.000
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler4.332.751.0001.082.693.000581.706.000335.560.000235.697.00050.406.00054.932.00028.636.00028.602.00071.048.0001.705.000
Özkaynaklar27.105.680.00021.055.215.00014.023.846.0009.815.969.0008.219.162.0006.915.077.0006.004.577.0004.675.837.0004.398.698.0004.138.756.0003.927.235.000
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar24.947.523.00019.383.483.00013.820.045.0009.658.284.0008.183.347.0006.880.998.0005.977.947.0004.657.011.0004.355.625.0004.062.850.0003.841.652.000
Ödenmiş Sermaye675.728.000675.728.000675.728.000675.728.000675.728.000675.728.000675.728.000675.728.000675.728.000675.728.000675.728.000
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları5.076.450.0005.425.850.0005.439.898.0004.515.065.0003.663.309.0003.410.341.0002.574.550.0001.839.690.0001.792.299.0001.521.038.0001.387.994.000
Net Dönem Karı/Zararı4.324.672.0003.064.674.0002.847.839.000924.833.000851.756.000842.949.0001.299.912.000891.141.000617.084.000597.845.000519.714.000
Toplam Kaynaklar132.242.678.00085.078.606.00046.549.044.00034.729.500.00028.368.361.00020.436.495.00016.909.368.00013.738.508.00012.395.005.00011.410.916.00010.228.153.000

Tabvendor'daki gelişmelerden ilk sen haberdar olmak istersen e-mail adresini bırakabilirsin!