Arçelik A.Ş. (ARCLK)

Yıllık Gelir Tablosu

Kalem2023/122022/122021/122020/122019/122018/122017/122016/122015/122014/122013/12
Hasılat257.103.739.000133.915.508.00068.184.437.00040.872.483.00031.941.773.00026.904.384.00020.840.613.00016.096.172.00014.166.100.00012.514.033.00011.097.711.000
Satışların Maliyeti (-)-181.725.746.000-94.422.665.000-47.706.092.000-27.066.110.000-21.726.871.000-18.358.622.000-14.334.414.000-10.756.612.000-9.630.207.000-8.535.201.000-7.709.326.000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)75.377.993.00039.492.843.00020.478.345.00013.806.373.00010.214.902.0008.545.762.0006.506.199.0005.339.560.0004.535.893.0003.978.832.0003.388.385.000
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı00000000000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)00000000000
Brüt Kar/Zarar75.377.993.00039.492.843.00020.478.345.00013.806.373.00010.214.902.0008.545.762.0006.506.199.0005.339.560.0004.535.893.0003.978.832.0003.388.385.000
Genel Yönetim Giderleri (-)-14.779.434.000-6.159.895.000-3.106.770.000-2.175.948.000-1.594.398.000-1.209.472.000-936.579.000-762.791.000-602.068.000-532.789.000-430.998.000
Pazarlama Giderleri (-)-47.038.860.000-24.080.342.000-11.919.993.000-7.469.259.000-6.124.521.000-5.094.434.000-4.027.699.000-3.227.324.000-2.722.014.000-2.356.247.000-2.013.033.000
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)-1.943.805.000-704.593.000-444.068.000-318.211.000-256.751.000-204.792.000-170.177.000-151.668.000-125.173.000-102.055.000-83.207.000
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler13.437.093.0005.904.824.0005.776.423.0001.769.360.000918.735.0001.324.815.000711.838.000690.067.000471.267.000216.137.000461.614.000
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-14.895.330.000-5.362.640.000-3.763.793.000-760.019.000-504.209.000-724.557.000-371.751.000-389.773.000-275.148.000-235.089.000-200.235.000
Esas Faaliyet Karı/Zararı10.157.657.0009.090.197.0007.020.144.0004.852.296.0002.653.758.0002.637.322.0001.711.831.0001.498.071.0001.282.757.000968.789.0001.122.526.000
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler50.832.0001.523.455.000316.840.000240.668.0006.816.00013.278.0008.285.000418.742.0000011.381.000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı9.624.561.00010.507.209.0007.282.891.0005.069.705.0002.673.059.0002.656.031.00000001.156.395.000
Finansman Gelirleri22.593.779.0007.150.100.00011.309.358.0003.852.496.0003.114.323.0002.965.219.000901.539.000670.046.000782.555.000476.126.000429.376.000
Finansman Giderleri (-)-34.948.179.000-13.439.295.000-14.969.635.000-5.424.296.000-4.673.202.000-4.671.844.000-1.832.501.000-1.417.622.000-1.319.670.000-746.336.000-840.991.000
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Karı/Zararı7.158.458.0004.218.014.0003.622.614.0003.497.905.0001.114.180.000949.406.000820.897.0001.201.681.000785.121.000731.622.000744.780.000
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gelir/Gideri1.236.952.000505.043.000-371.605.000-618.916.000-161.154.000-93.565.00024.406.000102.469.000107.872.000-93.644.000-122.085.000
- Dönem Vergi Gelir/Gideri-1.910.959.000-1.002.450.000-759.496.000-481.032.000-244.526.000-248.748.000-194.034.000-100.195.000-97.286.000-80.892.000-120.939.000
- Ertelenmiş Vergi Gelir/Gideri3.147.911.0001.507.493.000387.891.000-137.884.00083.372.000155.183.000218.440.000202.664.000205.158.000-12.752.000-1.146.000
Dönem Karı/Zararı8.395.410.0004.723.057.0003.251.009.0002.878.989.000953.026.000855.841.000845.303.0001.304.150.000892.993.000637.978.000622.695.000
Ana Ortaklık Payları7.667.336.0004.324.672.0003.064.674.0002.847.839.000924.833.000851.756.000842.949.0001.299.912.000891.141.000617.084.000597.845.000

Tabvendor'daki gelişmelerden ilk sen haberdar olmak istersen e-mail adresini bırakabilirsin!