Bim Birleşik Mağazalar A.Ş. (BIMAS)

Çeyreklik Bilanço

Kalem2023/092023/062023/032022/122022/092022/062022/032021/122021/092021/062021/032020/122020/092020/062020/032019/12
Dönen Varlıklar51.662.307.00039.348.524.00035.978.512.00028.095.102.00027.030.104.00023.051.585.00019.891.859.00014.011.093.00012.082.625.00011.084.624.00011.106.981.00011.135.793.00010.332.151.0009.368.421.0009.105.053.0005.806.245.000
Nakit ve Nakit Benzerleri3.260.750.0003.981.304.0001.715.237.0002.181.753.0001.115.503.0001.656.285.0001.990.072.0001.497.058.0001.626.103.0001.508.371.000919.407.0001.112.693.0001.733.218.0002.879.400.0002.613.300.0001.158.847.000
Finansal Yatırımlar7.074.503.0002.568.571.0002.315.757.0002.012.357.0002.333.192.000748.463.000355.595.0001.491.589.0002.155.926.0001.280.243.0001.853.082.0002.663.781.0001.947.304.000487.610.000399.044.000537.591.000
Ticari Alacaklar13.833.280.0009.858.560.0009.012.603.0007.074.346.0007.553.811.0006.121.438.0005.186.257.0003.775.415.0002.875.865.0002.672.350.0002.614.363.0002.615.234.0002.104.471.0001.960.608.0002.233.047.0001.433.320.000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000000000000000
Diğer Alacaklar352.976.000550.378.000162.395.000109.889.000100.372.00082.728.00073.842.00055.627.00045.676.00044.183.00015.775.00013.554.00020.217.00017.545.00019.615.00017.348.000
Stoklar24.024.364.00018.787.457.00019.506.909.00014.631.983.00014.246.214.00013.041.124.00010.704.198.0006.692.940.0005.145.823.0005.241.367.0005.133.946.0004.228.394.0003.768.692.0003.396.146.0003.386.737.0002.368.527.000
Diğer Dönen Varlıklar1.510.295.0001.622.209.0001.424.013.0001.108.114.0001.681.012.0001.401.547.0001.581.895.000498.464.000233.232.000338.110.000570.408.000502.137.000758.249.000627.112.000453.310.000290.612.000
Ara Toplam51.662.307.00039.348.524.00035.978.512.00028.095.102.00027.030.104.00023.051.585.00019.891.859.00014.011.093.00012.082.625.00011.084.624.00011.106.981.00011.135.793.00010.332.151.0009.368.421.0009.105.053.0005.806.245.000
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar0000000000000000
Duran Varlıklar47.765.393.00044.300.602.00040.051.710.00036.589.331.00021.239.745.00019.434.997.00017.651.698.00016.401.029.00014.745.312.00013.998.055.00013.073.919.00012.294.499.00010.552.344.0009.734.816.0009.471.723.0009.046.025.000
Finansal Yatırımlar2.092.540.0002.092.540.0002.092.540.0002.092.540.000977.555.000977.555.000977.555.000977.555.000523.420.000523.420.000523.420.000523.420.000429.285.000429.285.000467.760.000622.760.000
Ticari Alacaklar0000000000000000
Diğer Alacaklar65.501.00062.630.00053.838.00055.147.00041.202.00040.042.00016.044.00021.103.00011.840.00011.948.00010.586.0009.775.0008.482.0007.809.0007.461.0007.039.000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000000000000000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller0000000000000000
Maddi Duran Varlıklar26.214.028.00024.933.470.00023.513.379.00022.540.650.00010.097.758.0009.130.886.0008.437.527.0007.870.302.0007.307.896.0006.977.550.0006.560.161.0006.230.953.0004.831.629.0004.621.469.0004.481.321.0004.329.172.000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar105.258.00098.600.00063.902.00065.034.00050.665.00051.892.00052.159.00053.224.00043.360.00044.633.00043.170.00043.461.00043.588.00043.349.00040.658.00038.420.000
Toplam Varlıklar99.427.700.00083.649.126.00076.030.222.00064.684.433.00048.269.849.00042.486.582.00037.543.557.00030.412.122.00026.827.937.00025.082.679.00024.180.900.00023.430.292.00020.884.495.00019.103.237.00018.576.776.00014.852.270.000
Kısa Vadeli Yükümlülükler52.922.816.00042.440.765.00037.194.956.00028.809.987.00028.693.169.00025.447.720.00021.087.960.00015.864.572.00013.887.297.00013.349.295.00011.871.195.00011.020.795.00010.729.988.0009.825.000.0009.872.720.0006.998.109.000
Kısa Vadeli Borçlanmalar3.905.865.0003.262.986.0003.222.289.0002.450.374.0002.361.952.0002.227.717.0001.891.237.0001.792.893.0001.603.013.0001.576.313.0001.462.861.0001.377.627.0001.222.359.0001.050.105.0001.100.040.0001.031.688.000
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları0000000000000000
Ticari Borçlar43.276.258.00034.434.724.00031.339.198.00024.745.248.00024.182.118.00020.729.533.00017.912.342.00012.293.843.00010.319.430.0009.668.385.0009.762.677.0008.894.471.0007.945.535.0007.312.007.0008.174.058.0005.559.439.000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000000000000000
Diğer Borçlar1.640.294.0001.949.281.000910.000870.000820.529.0001.042.377.000809.0001.132.0001.032.528.0001.032.429.000208.000246.000205.000161.000165.000166.000
Borç Karşılıkları512.197.000393.501.000312.316.000237.367.000214.192.000231.054.000186.283.000850.351.000117.032.000126.231.000107.417.00087.339.00087.409.00094.022.00084.601.00072.245.000
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler850.451.000687.961.000416.697.000443.323.000619.739.000577.772.000421.171.000376.190.000565.629.000492.398.000289.828.000372.992.000860.218.000915.978.000315.218.000212.392.000
Ara Toplam52.922.816.00042.440.765.00037.194.956.00028.809.987.00028.693.169.00025.447.720.00021.087.960.00015.864.572.00013.887.297.00013.349.295.00011.871.195.00011.020.795.00010.729.988.0009.825.000.0009.872.720.0006.998.109.000
Uzun Vadeli Yükümlülükler16.461.801.00015.057.140.00012.505.287.00010.465.043.0008.793.192.0008.033.575.0007.358.370.0006.738.478.0006.083.465.0006.046.156.0005.616.390.0005.233.810.0004.779.022.0004.229.522.0004.025.377.0003.616.871.000
Uzun Vadeli Borçlanmalar15.279.925.00013.827.970.00011.323.804.0009.460.474.0008.385.487.0007.616.029.0006.950.995.0006.349.151.0005.829.517.0005.566.288.0005.118.675.0004.715.679.0004.481.776.0003.931.216.0003.716.614.0003.280.209.000
Ticari Borçlar0000000000000000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000000000000000
Diğer Borçlar0000000000000000
Uzun Vadeli Karşılıklar1.172.110.0001.220.035.0001.172.223.000995.345.000407.705.000417.302.00000253.948.000256.690.000251.467.000000185.315.0000
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler000000407.100.000388.923.000000241.859.000194.730.000193.200.0000180.114.000
Özkaynaklar30.043.083.00026.151.221.00026.329.979.00025.409.403.00010.783.488.0009.005.287.0009.097.227.0007.809.072.0006.857.175.0005.687.228.0006.693.315.0007.175.687.0005.375.485.0005.048.715.0004.678.679.0004.237.290.000
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar29.804.484.00025.929.677.00026.118.711.00025.200.975.00010.577.669.0008.802.933.0008.918.957.0007.605.615.0006.717.615.0005.558.053.0006.693.315.0007.175.687.0005.375.485.0005.048.715.0004.678.679.0004.237.290.000
Ödenmiş Sermaye607.200.000607.200.000607.200.000607.200.000607.200.000607.200.000607.200.000607.200.000607.200.000607.200.000607.200.000607.200.000607.200.000607.200.000607.200.000607.200.000
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları6.075.076.0006.075.076.0009.331.362.0001.284.655.0001.270.618.0001.270.618.0003.281.312.000397.129.000576.047.000576.256.0002.687.009.0001.401.656.0001.401.656.0001.776.364.0002.168.008.000924.368.000
Net Dönem Karı/Zararı8.048.672.0004.199.297.0001.354.118.0008.156.913.0004.793.018.0003.017.698.0001.341.604.0002.932.482.0002.293.740.0001.409.720.000684.567.0002.606.815.0001.781.596.0001.127.822.000430.411.0001.224.877.000
Toplam Kaynaklar99.427.700.00083.649.126.00076.030.222.00064.684.433.00048.269.849.00042.486.582.00037.543.557.00030.412.122.00026.827.937.00025.082.679.00024.180.900.00023.430.292.00020.884.495.00019.103.237.00018.576.776.00014.852.270.000

Tabvendor'daki gelişmelerden ilk sen haberdar olmak istersen e-mail adresini bırakabilirsin!