Bim Birleşik Mağazalar A.Ş. (BIMAS)

Çeyreklik Bilanço

Kalem2022/122022/092022/062022/032021/122021/092021/062021/032020/122020/092020/062020/032019/122019/092019/062019/03
Dönen Varlıklar28.095.102.00027.030.104.00023.051.585.00019.891.859.00014.011.093.00012.082.625.00011.084.624.00011.106.981.00011.135.793.00010.332.151.0009.368.421.0009.105.053.0005.806.245.0006.317.946.0004.890.021.0004.764.641.000
Nakit ve Nakit Benzerleri2.181.753.0001.115.503.0001.656.285.0001.990.072.0001.497.058.0001.626.103.0001.508.371.000919.407.0001.112.693.0001.733.218.0002.879.400.0002.613.300.0001.158.847.0001.269.722.000678.433.000601.285.000
Finansal Yatırımlar2.012.357.0002.333.192.000748.463.000355.595.0001.491.589.0002.155.926.0001.280.243.0001.853.082.0002.663.781.0001.947.304.000487.610.000399.044.000537.591.000870.826.000148.181.000320.170.000
Ticari Alacaklar7.074.346.0007.553.811.0006.121.438.0005.186.257.0003.775.415.0002.875.865.0002.672.350.0002.614.363.0002.615.234.0002.104.471.0001.960.608.0002.233.047.0001.433.320.0001.394.366.0001.271.838.0001.187.128.000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000000000000000
Diğer Alacaklar109.889.000100.372.00082.728.00073.842.00055.627.00045.676.00044.183.00015.775.00013.554.00020.217.00017.545.00019.615.00017.348.00019.701.00017.754.00022.517.000
Stoklar14.631.983.00014.246.214.00013.041.124.00010.704.198.0006.692.940.0005.145.823.0005.241.367.0005.133.946.0004.228.394.0003.768.692.0003.396.146.0003.386.737.0002.368.527.0002.395.285.0002.366.697.0002.277.727.000
Diğer Dönen Varlıklar1.108.114.0001.681.012.0001.401.547.0001.581.895.000498.464.000233.232.000338.110.000570.408.000502.137.000758.249.000627.112.000453.310.000290.612.000368.046.000407.118.000355.814.000
Ara Toplam28.095.102.00027.030.104.00023.051.585.00019.891.859.00014.011.093.00012.082.625.00011.084.624.00011.106.981.00011.135.793.00010.332.151.0009.368.421.0009.105.053.0005.806.245.0006.317.946.0004.890.021.0004.764.641.000
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar0000000000000000
Duran Varlıklar36.589.331.00021.239.745.00019.434.997.00017.651.698.00016.401.029.00014.745.312.00013.998.055.00013.073.919.00012.294.499.00010.552.344.0009.734.816.0009.471.723.0009.046.025.0008.563.905.0008.309.856.0008.004.198.000
Finansal Yatırımlar2.092.540.000977.555.000977.555.000977.555.000977.555.000523.420.000523.420.000523.420.000523.420.000429.285.000429.285.000467.760.000622.760.000481.706.000481.706.000481.706.000
Ticari Alacaklar0000000000000000
Diğer Alacaklar55.147.00041.202.00040.042.00016.044.00021.103.00011.840.00011.948.00010.586.0009.775.0008.482.0007.809.0007.461.0007.039.0007.730.0008.791.0008.295.000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000000000000000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller0000000000000000
Maddi Duran Varlıklar22.540.650.00010.097.758.0009.130.886.0008.437.527.0007.870.302.0007.307.896.0006.977.550.0006.560.161.0006.230.953.0004.831.629.0004.621.469.0004.481.321.0004.329.172.0004.146.298.0004.030.603.0003.861.163.000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar65.034.00050.665.00051.892.00052.159.00053.224.00043.360.00044.633.00043.170.00043.461.00043.588.00043.349.00040.658.00038.420.00041.616.00038.547.00038.517.000
Toplam Varlıklar64.684.433.00048.269.849.00042.486.582.00037.543.557.00030.412.122.00026.827.937.00025.082.679.00024.180.900.00023.430.292.00020.884.495.00019.103.237.00018.576.776.00014.852.270.00014.881.851.00013.199.877.00012.768.839.000
Kısa Vadeli Yükümlülükler28.809.987.00028.693.169.00025.447.720.00021.087.960.00015.864.572.00013.887.297.00013.349.295.00011.871.195.00011.020.795.00010.729.988.0009.825.000.0009.872.720.0006.998.109.0007.457.693.0006.616.065.0005.875.931.000
Kısa Vadeli Borçlanmalar2.450.374.0002.361.952.0002.227.717.0001.891.237.0001.792.893.0001.603.013.0001.576.313.0001.462.861.0001.377.627.0001.222.359.0001.050.105.0001.100.040.0001.031.688.0001.106.828.000927.585.000800.209.000
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları0000000000000000
Ticari Borçlar24.745.248.00024.182.118.00020.729.533.00017.912.342.00012.293.843.00010.319.430.0009.668.385.0009.762.677.0008.894.471.0007.945.535.0007.312.007.0008.174.058.0005.559.439.0005.346.904.0004.686.461.0004.704.080.000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000000000000000
Diğer Borçlar870.000820.529.0001.042.377.000809.0001.132.0001.032.528.0001.032.429.000208.000246.000205.000161.000165.000166.000309.822.000309.729.000155.000
Borç Karşılıkları237.367.000214.192.000231.054.000186.283.000850.351.000117.032.000126.231.000107.417.00087.339.00087.409.00094.022.00084.601.00072.245.00081.417.00077.378.00070.070.000
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler443.323.000619.739.000577.772.000421.171.000376.190.000565.629.000492.398.000289.828.000372.992.000860.218.000915.978.000315.218.000212.392.000257.067.000373.857.000204.187.000
Ara Toplam28.809.987.00028.693.169.00025.447.720.00021.087.960.00015.864.572.00013.887.297.00013.349.295.00011.871.195.00011.020.795.00010.729.988.0009.825.000.0009.872.720.0006.998.109.0007.457.693.0006.616.065.0005.875.931.000
Uzun Vadeli Yükümlülükler10.465.043.0008.793.192.0008.033.575.0007.358.370.0006.738.478.0006.083.465.0006.046.156.0005.616.390.0005.233.810.0004.779.022.0004.229.522.0004.025.377.0003.616.871.0003.376.246.0003.213.805.0003.152.180.000
Uzun Vadeli Borçlanmalar9.460.474.0008.385.487.0007.616.029.0006.950.995.0006.349.151.0005.829.517.0005.566.288.0005.118.675.0004.715.679.0004.481.776.0003.931.216.0003.716.614.0003.280.209.0003.085.168.0002.924.533.0002.853.941.000
Ticari Borçlar0000000000000000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000000000000000
Diğer Borçlar0000000000000000
Uzun Vadeli Karşılıklar995.345.000407.705.000417.302.00000253.948.000256.690.000251.467.000000185.315.0000141.709.000138.022.000134.636.000
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler000407.100.000388.923.000000241.859.000194.730.000193.200.0000180.114.000000
Özkaynaklar25.409.403.00010.783.488.0009.005.287.0009.097.227.0007.809.072.0006.857.175.0005.687.228.0006.693.315.0007.175.687.0005.375.485.0005.048.715.0004.678.679.0004.237.290.0004.047.912.0003.370.007.0003.740.728.000
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar25.200.975.00010.577.669.0008.802.933.0008.918.957.0007.605.615.0006.717.615.0005.558.053.0006.693.315.0007.175.687.0005.375.485.0005.048.715.0004.678.679.0004.237.290.0004.047.912.0003.370.007.0003.740.728.000
Ödenmiş Sermaye607.200.000607.200.000607.200.000607.200.000607.200.000607.200.000607.200.000607.200.000607.200.000607.200.000607.200.000607.200.000607.200.000607.200.000303.600.000303.600.000
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları1.284.655.0001.270.618.0001.270.618.0003.281.312.000397.129.000576.047.000576.256.0002.687.009.0001.401.656.0001.401.656.0001.776.364.0002.168.008.000924.368.0001.191.536.0001.157.396.0001.952.801.000
Net Dönem Karı/Zararı8.156.913.0004.793.018.0003.017.698.0001.341.604.0002.932.482.0002.293.740.0001.409.720.000684.567.0002.606.815.0001.781.596.0001.127.822.000430.411.0001.224.877.000906.215.000562.296.000215.384.000
Toplam Kaynaklar64.684.433.00048.269.849.00042.486.582.00037.543.557.00030.412.122.00026.827.937.00025.082.679.00024.180.900.00023.430.292.00020.884.495.00019.103.237.00018.576.776.00014.852.270.00014.881.851.00013.199.877.00012.768.839.000

Tabvendor'daki gelişmelerden ilk sen haberdar olmak istersen e-mail adresini bırakabilirsin!