Bim Birleşik Mağazalar A.Ş. (BIMAS)

Yıllık Bilanço

Kalem2023/122022/122021/122020/122019/122018/122017/122016/122015/122014/122013/12
Dönen Varlıklar54.458.958.00028.095.102.00014.011.093.00011.135.793.0005.806.245.0004.842.262.0003.602.483.0002.654.633.0002.160.683.0001.812.332.0001.575.925.000
Nakit ve Nakit Benzerleri3.606.782.0002.181.753.0001.497.058.0001.112.693.0001.158.847.000546.919.000980.378.000578.435.000348.789.000325.468.000405.493.000
Finansal Yatırımlar3.381.545.0002.012.357.0001.491.589.0002.663.781.000537.591.000446.650.00000000
Ticari Alacaklar16.125.030.0007.074.346.0003.775.415.0002.615.234.0001.433.320.0001.159.602.000877.380.000645.505.000525.685.000445.330.000344.835.000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar00000000000
Diğer Alacaklar197.958.000109.889.00055.627.00013.554.00017.348.00025.321.00021.621.00051.289.00044.166.00015.662.00016.973.000
Stoklar27.327.716.00014.631.983.0006.692.940.0004.228.394.0002.368.527.0002.097.894.0001.456.249.0001.119.020.000975.267.000807.295.000638.474.000
Diğer Dönen Varlıklar1.722.929.0001.108.114.000498.464.000502.137.000290.612.000565.876.000266.855.000260.384.000266.776.000218.577.000170.150.000
Ara Toplam54.458.958.00028.095.102.00014.011.093.00011.135.793.0005.806.245.0004.842.262.0003.602.483.0002.654.633.0002.160.683.0001.812.332.0001.575.925.000
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar00000000000
Duran Varlıklar93.673.773.00036.589.331.00016.401.029.00012.294.499.0009.046.025.0004.105.688.0003.423.192.0002.334.504.0002.007.102.0001.425.799.0001.121.345.000
Finansal Yatırımlar4.413.585.0002.092.540.000977.555.000523.420.000622.760.000350.761.000309.731.000193.429.000181.755.000157.490.000118.031.000
Ticari Alacaklar00000000000
Diğer Alacaklar137.260.00055.147.00021.103.0009.775.0007.039.0008.083.0004.463.0004.012.0003.480.0003.124.0003.188.000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar00000000000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller00000000000
Maddi Duran Varlıklar49.639.441.00022.540.650.0007.870.302.0006.230.953.0004.329.172.0003.698.551.0003.057.725.0002.090.824.0001.784.675.0001.243.184.000980.950.000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar182.157.00065.034.00053.224.00043.461.00038.420.00016.460.00013.193.0007.402.0005.350.0004.688.0003.796.000
Toplam Varlıklar148.132.731.00064.684.433.00030.412.122.00023.430.292.00014.852.270.0008.947.950.0007.025.675.0004.989.137.0004.167.785.0003.238.131.0002.697.270.000
Kısa Vadeli Yükümlülükler54.073.990.00028.809.987.00015.864.572.00011.020.795.0006.998.109.0005.131.245.0003.830.814.0002.967.849.0002.399.268.0002.021.398.0001.645.954.000
Kısa Vadeli Borçlanmalar4.658.830.0002.450.374.0001.792.893.0001.377.627.0001.031.688.00037.853.0000020.260.00017.327.00013.147.000
Ticari Borçlar45.144.521.00024.745.248.00012.293.843.0008.894.471.0005.559.439.0004.516.139.0003.400.270.0002.625.175.0002.108.958.0001.805.506.0001.457.749.000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar00000000000
Diğer Borçlar868.000870.0001.132.000246.000166.00097.000141.000192.000111.000586.000185.000
Borç Karşılıkları591.314.000237.367.000850.351.00087.339.00072.245.00058.755.00046.948.00049.049.00029.928.00025.335.00015.331.000
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler862.184.000443.323.000376.190.000372.992.000212.392.000141.702.000169.273.000120.836.00077.129.00059.573.00046.933.000
Ara Toplam54.073.990.00028.809.987.00015.864.572.00011.020.795.0006.998.109.0005.131.245.0003.830.814.0002.967.849.0002.399.268.0002.021.398.0001.645.954.000
Uzun Vadeli Yükümlülükler24.317.006.00010.465.043.0006.738.478.0005.233.810.0003.616.871.000304.689.000236.981.000120.111.00098.158.00067.202.00052.052.000
Uzun Vadeli Borçlanmalar17.679.128.0009.460.474.0006.349.151.0004.715.679.0003.280.209.000000000
Ticari Borçlar00000000000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar00000000000
Diğer Borçlar00000000000
Uzun Vadeli Karşılıklar1.199.093.000995.345.000000099.142.00077.671.00060.368.00052.143.00038.082.000
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler00388.923.000241.859.000180.114.000128.634.00000000
Özkaynaklar69.741.735.00025.409.403.0007.809.072.0007.175.687.0004.237.290.0003.512.016.0002.957.880.0001.901.177.0001.670.359.0001.149.531.000999.264.000
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar69.111.983.00025.200.975.0007.605.615.0007.175.687.0004.237.290.0003.512.016.0002.957.880.0001.901.177.0001.670.359.0001.149.531.000999.264.000
Ödenmiş Sermaye607.200.000607.200.000607.200.000607.200.000607.200.000303.600.000303.600.000303.600.000303.600.000303.600.000303.600.000
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları33.597.335.0001.284.655.000397.129.0001.401.656.000924.368.000702.337.000641.326.000468.044.000311.424.000218.982.00087.776.000
Net Dönem Karı/Zararı15.440.733.0008.156.913.0002.932.482.0002.606.815.0001.224.877.0001.250.464.000863.001.000670.859.000583.131.000395.299.000412.984.000
Toplam Kaynaklar148.132.731.00064.684.433.00030.412.122.00023.430.292.00014.852.270.0008.947.950.0007.025.675.0004.989.137.0004.167.785.0003.238.131.0002.697.270.000

Tabvendor'daki gelişmelerden ilk sen haberdar olmak istersen e-mail adresini bırakabilirsin!