Diriteks Diriliş Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. (DIRIT)

Çeyreklik Gelir Tablosu

Kalem2021/032020/122020/092020/062020/032019/122019/092019/062019/032018/122018/092018/062018/03
Hasılat00001.231.169033.167466.6501.043.831981.1901.747.237965.1961.340.301
Satışların Maliyeti (-)0-468.121365.295-943.942-310.2780-428.812-1.050.845-1.724.962-3.521.980-1.913.205-1.487.242-1.211.038
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)0-468.121365.295-943.942920.8910-395.645-584.195-681.131-2.540.790-165.968-522.046129.263
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı0000000000000
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-)0000000000000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000000000000
Brüt Kar/Zarar0-468.121365.295-943.942920.8910-395.645-584.195-681.131-2.540.790-165.968-522.046129.263
Genel Yönetim Giderleri (-)-452.090-112.538-73.296-36.728-72.8030-79.351-420.022-188.633-260.520-245.665-288.785-240.466
Pazarlama Giderleri (-)000000000-754-1.657-45.060-17.455
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000000000000
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler00101400646.98610.831135.011120.217104.42584.528111.379
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler0-597.3660-208.722-9350-297.821-827.180-239.381-13.042-116.940-480.662-55.667
Esas Faaliyet Karı/Zararı-452.090-1.178.025292.000-1.189.392847.2930-125.831-1.820.566-974.134-2.694.889-425.805-1.252.025-72.946
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler00-1.876.1381.876.13800-627.727627.72700000
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)0000000000000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı-271.128-801.956-1.595.428613.837920.2020-642.358-1.655.823-974.134-2.694.889-425.805-1.252.025-72.946
Finansman Gelirleri0000000-7.8407.840-45.27942.5197512.009
Esas Faaliyet Dışı Finansal Gelirler0000000000000
Esas Faaliyet Dışı Finansal Giderler (-)0000000000000
Finansman Giderleri (-)-598.447-1.754.270277.158-350.48700-393.304-501.832-1.047.512-547.808-566.423-562.808-486.902
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Karı/Zararı-869.575-2.556.226-1.318.270263.350920.2020-1.035.662-2.156.134-2.013.806-3.272.357-949.709-1.814.082-557.839
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gelir/Gideri0-263.44923.709707.116-52.7690555.330-199.078-12.486-752.910600.628-178.382-83.626
- Dönem Vergi Gelir/Gideri0000000000000
- Ertelenmiş Vergi Gelir/Gideri0-263.44923.709707.116-52.7690555.330-199.078-12.486-752.910600.628-178.382-83.626
Sürdürülen Faaliyetler Dönem Karı/Zararı-869.575-2.819.675-1.294.561970.466867.4330-903.460-1.932.084-2.026.292-3.196.687-873.097-1.635.700-474.213
Dönem Karı/Zararı-869.575-2.819.675-1.294.561970.466867.4330-903.460-1.932.084-2.026.292-3.196.687-873.097-1.635.700-474.213
Ana Ortaklık Payları-866.990-2.820.994-1.294.459970.524867.6720-903.460-1.936.327-1.755.657-2.371.184-774.361-1.541.776-491.032

Tabvendor'daki gelişmelerden ilk sen haberdar olmak istersen e-mail adresini bırakabilirsin!