Diriteks Diriliş Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. (DIRIT)

Çeyreklik Nakit Akışı

Kalem2021/032020/122020/092020/062020/032019/122019/092019/062019/032018/122018/092018/062018/03
İşletme Faaliyetlerinden Nakit Akışları188-14.968-1.002.6081.002.96814.9530-391.093-3.142.101-654.945-1.927.390213.108-1.358.719-558.571
Dönem Karı (Zararı)-869.575-2.819.675-1.294.561970.466867.4330-903.460-1.932.084-2.026.292-2.371.184-774.361-1.541.776-491.032
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler807.2172.464.114-791.701-549.6401.339.6960156.197-2.441.584323.627-210.240113.949183.017311.225
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler356.603456.140-502.1241.054.425249.9580495.017-145.123326.407371.447373.040378.025371.464
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler0-11.29011.2900-303.0290000219.516006.965
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler00000000063.333000
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler48.372590.5630-1.204.4301.413.0470-96.086-57.156-9.73156.667-86.46482.59135.800
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler0000-140000029.924-5.946-2.865-21.504
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler583.2041.530.031-277.158234.572000000000
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler0263.449-23.709-707.11652.7690-134.784-533.2576.951-67.502-72.542-177.959-91.265
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler62.546340.5931.083.654582.142-2.192.1760-356.170-1.231.567-1.047.720-654.034-116.07240-378.764
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler3.838-20.8791.336.718-1.310.373-1.422.6160-17.012402.830-468.024-32.526-147.548127.748-7.259
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler002.536.865-433.865-2.008.0000-2360178.3953.758951-203.218
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler0000382.835001.865.149607.3232.039.403347.078-432.532-595.723
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-15.415507-452.891370.95291.5210302.734-334.85814.875-1.045.855117.862711.332316.187
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-217.933308.998-3.518.1102.105.9041.823.289049.570-613.714361.608-11.28416.306-193.776-2.103
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-26.027-17.404116.490-122.15495.6890-7.450184.84065.55963.038-30.242-91.448-40.462
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları188-14.968-1.002.6081.002.96814.9530-391.093-3.142.101-654.945-1.927.390213.108-1.358.719-558.571
Vergi İadeleri (Ödemeleri)0000000000000
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışları00743.425-743.4250005.909.96036.231-45.59232.4910-11.406
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri00000005.909.96048.507-25.56732.49100
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri00000005.909.96048.5070000
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları00743.425-743.4250000-12.276-20.02500-11.406
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları00743.425-743.4250000-12.2760000
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları0000000000000
Finansman Faaliyetlerinden Nakit Akışları000000393.210-2.840.244496.2281.189.178-332.9791.650.276982.606
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri000000393.210-2.840.244496.228-403.016-328.2211.493.1443.636.079
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları0000000001.592.194-4.758157.132-2.653.473
Ödenen Temettüler0000000000000
Ödenen Faiz0000000000000
Alınan Faiz0000000000000

Tabvendor'daki gelişmelerden ilk sen haberdar olmak istersen e-mail adresini bırakabilirsin!