Türkiye Garanti Bankası A.Ş. (GARAN)

Yıllık Gelir Tablosu

Kalem2023/122022/122021/122020/122019/122018/12
Faiz Gelirleri233.566.637.000132.800.968.00060.192.823.00039.393.261.00042.045.625.00041.246.027.000
Kredilerden Alınan Faizler162.139.970.00085.245.876.00045.580.108.00030.919.973.00033.866.206.00030.971.635.000
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler498.240.000296.237.000906.933.00082.696.000233.541.000324.582.000
Bankalardan Alınan Faizler5.596.569.000718.077.000172.009.000200.909.000855.208.000640.894.000
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler4.637.906.0002.760.820.0002.061.232.000749.549.000395.622.00037.728.000
Menkul Değerlerden Alınan Faizler54.052.934.00041.555.705.00010.214.238.0006.558.261.0005.658.911.0008.261.754.000
Faiz Giderleri-147.200.186.000-44.708.341.000-24.128.432.000-14.000.693.000-21.372.200.000-20.369.094.000
Mevduata Verilen Faizler-131.507.584.000-34.307.435.000-19.443.102.000-9.437.262.000-16.529.107.000-14.756.253.000
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler-8.228.429.000-3.184.986.000-1.256.488.000-1.347.055.000-1.799.135.000-1.965.032.000
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler-2.856.006.000-1.105.104.000-372.542.000-333.448.000-117.758.000-1.193.709.000
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler-3.036.749.000-3.068.434.000-2.870.828.000-2.328.935.000-2.650.526.000-2.388.905.000
Diğer Faiz Giderleri-1.280.123.000-2.868.492.000-57.620.000-420.513.000-87.581.000-65.195.000
Net Faiz Geliri/Gideri86.366.451.00088.092.627.00036.064.391.00025.392.568.00020.673.425.00020.876.933.000
Net Ücret Ve Komisyon Gelirleri/Giderleri43.500.624.00018.146.320.0009.194.510.0006.587.665.0006.273.573.0005.102.687.000
Ticari Kar/Zarar32.094.651.00010.512.298.0004.735.886.000702.894.000-1.806.062.000-1.145.747.000
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı/Zararı455.267.0001.811.255.0003.061.953.000574.332.000-157.084.000853.849.000
Türev Finansal İşlemlerden Kar/Zarar-15.625.457.000-22.119.071.000-5.250.432.000-6.221.097.000-2.935.307.000839.627.000
Kambiyo İşlemleri Karı/Zararı47.264.841.00030.820.114.0006.924.365.0006.349.659.0001.286.329.000-2.839.223.000
Diğer Faaliyet Gelirleri37.257.646.00016.465.378.00011.525.710.0006.550.123.0005.676.784.0003.517.425.000
Faaliyet Brüt Kârı199.324.012.000133.311.376.00061.659.777.00039.255.428.00030.828.996.00024.713.711.000
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-35.204.209.000-17.425.279.000-9.194.294.000-7.467.095.000-6.121.085.000-5.123.707.000
Net Faaliyet Karı/Zararı103.784.318.00076.003.724.00017.882.664.0009.208.596.0008.172.268.0008.753.758.000
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Karı (Zararı)107.061.221.00076.987.752.00017.882.664.0009.208.596.0008.172.268.0008.753.758.000
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Karşılığı (+/-)-20.154.005.000-18.477.446.000-4.822.933.000-2.823.433.000-1.930.878.000-2.047.153.000
Durdurulan Faaliyetlerden Gelirler000000
Durdurulan Faaliyetlerden Giderler (-)000000
Durdurulan Faaliyetler Dönem Net K/Z000000
Dönem Karı/Zararı86.907.216.00058.510.306.00013.059.731.0006.385.163.0006.241.390.0006.706.605.000
Grubun Karı/Zararı (-)86.374.997.00058.285.378.00012.938.908.0006.305.090.0006.164.914.0006.641.652.000
Azınlık Payları Karı/Zararı (-)532.219.000224.928.000120.823.00080.073.00076.476.00064.953.000

Tabvendor'daki gelişmelerden ilk sen haberdar olmak istersen e-mail adresini bırakabilirsin!