Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş. (ALBRK)

Çeyreklik Bilanço

Kalem2021/062021/032020/122020/092020/062020/032019/122019/092019/062019/032018/122018/092018/062018/03
Nakit ve Nakit Benzerleri15.304.567.00015.811.107.00013.235.008.00010.143.898.0007.253.870.0006.630.821.0008.795.909.0006.704.341.0006.347.917.0005.305.633.00011.135.428.00010.183.009.0005.779.649.0005.552.762.000
Bankalar3.396.423.0002.898.445.0003.413.346.0004.063.897.0003.513.849.0003.698.935.0004.187.332.0004.660.066.0002.650.650.0000003.058.225.0001.758.280.000
Para Piyasalarından Alacaklar00000000000000
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar (Net)00000000389.572.00000000
Krediler ve Alacaklar47.558.904.00044.716.040.000041.954.913.00037.113.152.00034.944.948.00030.637.243.00028.251.125.00028.825.268.00027.443.876.0000027.688.635.00025.938.395.000
Devlet Borçlanma Senetleri5.114.904.0003.405.170.0003.224.800.000003.009.662.00001.505.651.0000490.383.0000000
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar000302.998.000262.866.0000243.678.0000277.305.000000742.391.0000
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Varlıklar72.485.000013.684.00062.049.0005.535.0000397.00011.579.0001.426.00020.984.00008.550.0004.150.00052.000
Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlar00000000000000
İştirakler0000004.897.0007.659.0007.659.00004.897.0004.897.00004.719.000
Bağlı Ortaklıklar23.411.00023.411.00023.411.00026.901.00045.251.00045.251.00045.251.00020.726.00020.726.00020.726.00014.847.0003.540.0008.940.0008.940.000
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)20.000.00020.000.00020.00020.000.00020.000.00020.000.00020.000.00020.000.000020.000.00020.000.00022.393.00020.000.00020.000.000
Maddi Duran Varlıklar1.347.711.0001.413.580.0001.388.259.0001.518.520.0001.518.642.0001.511.388.0001.516.415.0001.485.234.0001.224.190.000975.175.000655.449.0000592.460.000586.081.000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar68.920.00058.057.00040.533.00031.117.00034.513.00028.625.00030.535.00031.265.00034.453.00030.624.00031.419.000030.523.00026.477.000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller00000030.535.00000031.419.000000
Diğer Aktifler753.008.000783.351.00051.536.000426.096.000663.349.000575.617.000525.865.00000162.528.000404.215.000000
Aktif Toplamı79.049.139.00074.657.850.00069.315.799.00068.394.784.00059.456.144.00055.551.997.00051.392.368.00046.295.214.00043.885.740.00044.593.923.00042.223.652.000040.456.410.00037.084.452.000
Toplanan Fonlar61.705.576.00055.928.594.00051.613.124.00052.358.485.00045.566.330.00043.277.004.00039.769.408.00034.793.946.000030.627.739.00028.623.473.00029.319.078.00027.711.292.00026.098.879.000
Alınan Krediler8.356.178.0008.870.895.0007.301.865.0006.738.255.0005.866.306.0004.952.092.0004.534.625.0004.492.268.0003.978.619.0007.499.187.0006.852.093.0004.396.491.0006.716.677.0004.873.212.000
Para Piyasalarına Borçlar76.025.0001.125.611.0002.276.453.0001.076.162.000336.942.00020.223.00018.237.000270.175.0000537.309.000771.957.0001.163.113.0000175.871.000
Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Borçlar00000000000000
Kiralama İşlemlerinden Borçlar (Net)333.130.000336.189.000328.395.000324.353.000319.475.000306.545.000300.660.000302.958.000287.602.000285.299.0000000
Karşılıklar207.872.000194.706.000201.243.000156.755.000170.128.000145.449.000134.752.000109.504.000111.035.000102.841.00090.271.00082.290.00084.297.00076.032.000
Sermaye Benzeri Krediler2.039.052.0001.977.544.0001.732.562.0001.852.099.0001.596.685.0001.570.684.0001.375.164.0001.324.568.0001.316.303.0001.313.437.0001.204.297.0001.401.743.00001.736.826.000
Diğer Yabancı Kaynaklar2.174.266.0000000000000000
Özkaynaklar4.090.553.0004.091.477.0004.044.227.0003.972.201.0003.920.642.0003.780.402.0003.821.929.0003.233.427.0003.287.783.0003.257.122.0003.261.451.0003.819.270.0003.281.530.0003.160.405.000
Ödenmiş Sermaye1.350.000.0001.350.000.0001.350.000.0001.350.000.0001.350.000.0001.350.000.000900.000.000900.000.000900.000.000900.000.000900.000.000900.000.000900.000.000900.000.000
Sermaye Yedekleri1.020.790.0001.003.157.000960.566.000993.557.000951.403.000924.097.0001.345.134.000864.202.000870.146.000862.916.000845.976.000877.862.000813.549.000780.731.000
Kar Yedekleri1.743.696.0001.743.696.0001.492.590.0001.492.590.0001.492.590.0001.492.590.0001.430.225.0001.430.833.0001.430.833.0001.430.833.0001.300.967.0001.319.138.0001.318.907.0001.318.907.000
Kar veya Zarar-402.941.000-375.503.000-109.115.000-230.067.000-253.743.000-314.148.000-209.528.000-269.311.000-181.429.000-212.138.000-45.696.000174.093.00034.021.000-65.808.000
Geçmiş Yıllar Karı/Zararı-416.012.000-430.857.000-363.852.000-367.783.000-316.643.000-326.198.000-272.957.000-280.776.000-231.145.000-239.284.00000-162.160.000-163.525.000
Net Dönem Karı/Zararı13.071.00055.354.000254.737.000137.716.00062.900.00012.050.00063.429.00011.465.00049.716.00027.146.00000196.181.00097.717.000
Azınlık Payları00000000000303.416.00000
Pasif Toplamı79.049.139.00074.657.850.00069.315.799.00068.394.784.00059.456.144.00055.551.997.00051.392.368.00046.295.214.00043.885.740.00044.593.923.00042.223.652.00044.616.997.00040.456.410.00037.084.452.000

Tabvendor'daki gelişmelerden ilk sen haberdar olmak istersen e-mail adresini bırakabilirsin!