Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş. (ALBRK)

Yıllık Gelir Tablosu

Kalem2021/062020/122019/122018/122017/122016/122015/122014/122013/122012/122011/12
Kar Payı Gelirleri2.185.738.0003.584.628.0003.344.284.0003.019.738.0002.658.587.0002.218.804.0001.935.159.0001.502.306.0001.153.336.000996.828.000769.727.000
Kredilerden Alınan Kar Payları1.841.839.0003.065.363.0002.978.582.0002.651.251.0002.360.098.0001.965.135.0001.708.889.0001.376.418.0001.095.102.000966.404.000718.310.000
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Gelirler53.901.00014.777.00051.897.00058.557.00032.547.00018.811.00010.263.000492.000000
Bankalardan Alınan Gelirler182.000631.0002.273.0001.940.0001.362.000810.00036.0001.882.0001.680.0001.712.000593.000
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Gelirler00000000000
Menkul Değerlerden Alınan Gelirler273.687.00047.292.000287.680.000235.414.000197.103.000159.663.000135.215.00095.136.00051.985.00024.801.00048.545.000
Kar Payı Giderleri-1.592.075.000-1.879.008.000-2.521.054.000-2.000.179.000-1.390.788.000-1.195.186.0001.049.478.000803.332.000528.160.000510.930.000384.079.000
Katılma Hesaplarına Verilen Kar Payları-872.447.000-1.118.540.000-1.601.892.000-1.337.809.000-1.006.362.000-870.132.000829.534.000680.979.000464.403.000479.892.000359.921.000
Kullanılan Kredilere Verilen Kar Payları-608.192.000-576.369.000-749.442.000-552.653.000-358.493.000-266.000.000163.528.000100.036.00059.166.00030.549.00018.370.000
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Kar Payları-54.198.000-7.952.000-103.162.000-103.864.000-14.170.000-55.734.00047.081.00022.007.0004.591.000489.0005.788.000
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Kar Payları00000000000
Diğer Kar Payı Giderleri-32.139.000-47.593.0000-5.853.000-11.763.000-3.320.0009.335.000310.000000
Net Kar Payı Geliri/Gideri593.663.0001.705.620.000823.230.0001.019.559.0001.267.799.0001.023.618.000885.681.000698.974.000625.176.000485.898.000385.648.000
Net Ücret Ve Komisyon Gelirleri/Giderleri170.462.000233.567.000299.829.000198.153.00000135.997.000128.336.000113.197.000113.353.00090.332.000
Alınan Ücret ve Komisyonlar252.791.000394.977.000395.485.000293.170.000216.704.000208.127.000187.627.000161.173.000141.295.000135.585.000110.625.000
Verilen Ücret ve Komisyonlar-82.329.000-16.141.000-95.656.000-95.017.000-68.247.000-62.192.00051.630.00032.837.00028.098.00022.232.00020.293.000
Ticari Kar/Zarar-16.642.000266.884.000323.709.000358.815.0000052.570.00053.257.00037.181.00020.397.00021.224.000
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı/Zararı-18.948.00074.905.000162.177.00049.441.00053.031.000200.0002.223.0001.474.00018.000-175.000346.000
Türev Finansal İşlemlerden Kar/Zarar-24.169.000-142.128.000-21.992.000-26.231.000-21.019.000102.994.00068.093.00021.141.000-2.804.00000
Kambiyo İşlemleri Karı/Zararı26.475.000334.107.000183.524.000335.605.00013.351.000-58.055.000-17.746.00030.642.00039.967.00020.572.00020.878.000
Diğer Faaliyet Gelirleri480.787.000562.059.000543.084.000360.618.000122.146.000157.511.000113.407.00096.819.000118.814.00085.122.00055.460.000
Faaliyet Gelirleri/Giderleri Toplamı1.228.270.00001.989.852.00001.583.765.0001.372.203.0001.188.174.000977.566.000894.827.000705.558.000552.664.000
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-353.179.000-536.484.000-444.878.000-625.006.000-834.207.000-736.126.000654.253.000502.438.000404.401.000341.921.000244.160.000
Net Faaliyet Karı/Zararı-20.629.000323.735.00087.293.000168.495.000288.800.000263.920.000376.778.000325.552.000299.543.000241.225.000202.163.000
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Karı (Zararı)-20.629.000323.735.00087.293.000168.495.00000376.778.000325.552.000299.543.000241.225.000202.163.000
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Karşılığı (+/-)33.700.000-68.998.000-23.864.000-34.527.000-51.707.000-46.311.00073.915.00072.921.00058.134.00049.390.00042.008.000
Sürdürülen Faaliyetler Dönem Karı (Zararı)13.071.000254.737.00063.429.000133.968.00000302.863.000252.631.000241.409.000191.835.000160.155.000
Durdurulan Faaliyetlerden Gelirler00000000000
Durdurulan Faaliyetlerden Giderler (-)00000000000
Durdurulan Faaliyetler Dönem Karı (Zararı)00000000000
Grubun Karı/Zararı (-)13.071.000254.737.00063.429.000133.968.000237.093.000217.609.000302.863.000252.631.000241.409.000191.835.000160.155.000
Azınlık Payları Karı/Zararı (-)00000000000

Tabvendor'daki gelişmelerden ilk sen haberdar olmak istersen e-mail adresini bırakabilirsin!