Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş. (ALBRK)

Yıllık Bilanço

Kalem2021/062020/122019/122018/122017/122016/122015/122014/122013/122012/122011/12
Nakit ve Nakit Benzerleri15.304.567.00013.235.008.0008.795.909.00011.135.428.0005.756.995.0004.999.052.0004.904.798.0003.129.186.0002.282.681.0001.300.643.0001.051.200.000
Bankalar3.396.423.0003.413.346.0004.187.332.00001.511.407.0002.158.177.0002.482.614.0001.648.235.0001.378.708.0001.037.112.0001.307.472.000
Para Piyasalarından Alacaklar00000000000
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar (Net)00001.349.233.0001.382.690.0001.051.566.000659.760.000240.890.000152.569.00085.880.000
Krediler ve Alacaklar47.558.904.000030.637.243.000024.456.382.00021.843.075.00018.557.965.00015.474.046.00011.987.580.0009.058.404.0007.264.810.000
Devlet Borçlanma Senetleri5.114.904.0003.224.800.000000000000
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar00243.678.0000737.081.000878.979.000947.427.000709.646.00072.321.00041.659.00022.150.000
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Varlıklar72.485.00013.684.000397.00000000000
Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlar0000532.803.000668.582.000762.890.000783.309.000745.390.000365.815.000430.862.000
İştirakler004.897.0004.897.0004.719.0004.719.0004.719.0004.211.0004.211.0004.211.0003.000.000
Bağlı Ortaklıklar23.411.00023.411.00045.251.00014.847.0005.400.0005.400.0005.250.000250.000250.00050.00050.000
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)20.000.00020.00020.000.00020.000.00020.000.00020.000.00015.500.00010.500.0005.500.00000
Maddi Duran Varlıklar1.347.711.0001.388.259.0001.516.415.000655.449.000589.666.000517.131.000501.139.000487.139.000380.614.000294.337.000231.149.000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar68.920.00040.533.00030.535.00031.419.00028.475.00035.462.00044.272.00026.891.00015.929.0007.052.0005.347.000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller0030.535.00031.419.0000000000
Diğer Aktifler753.008.00051.536.000525.865.000404.215.000103.506.000153.958.000218.262.00076.411.00058.367.00038.496.00018.926.000
Aktif Toplamı79.049.139.00069.315.799.00051.392.368.00042.223.652.00036.229.077.00032.850.738.00029.561.999.00023.046.424.00017.216.553.00012.327.654.00010.460.885.000
Toplanan Fonlar61.705.576.00051.613.124.00039.769.408.00028.623.473.00025.309.840.00023.155.134.00020.346.178.00016.643.218.00012.526.212.0009.225.018.0008.044.747.000
Alınan Krediler8.356.178.0007.301.865.0004.534.625.0006.852.093.0005.411.969.0004.424.195.0004.104.688.0003.215.998.0002.035.816.0001.393.830.0001.053.290.000
Para Piyasalarına Borçlar76.025.0002.276.453.00018.237.000771.957.000340.000.000492.784.000770.959.000116.740.000144.775.00000
Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Borçlar00006.418.00088.000002.804.00000
Kiralama İşlemlerinden Borçlar (Net)333.130.000328.395.000300.660.00000000000
Karşılıklar207.872.000201.243.000134.752.00090.271.000264.820.000233.849.000251.859.000232.824.000201.463.000135.818.000146.193.000
Sermaye Benzeri Krediler2.039.052.0001.732.562.0001.375.164.0001.204.297.0001.627.163.0001.510.937.0001.239.557.000472.426.000432.973.00000
Diğer Yabancı Kaynaklar2.174.266.0000000000000
Özkaynaklar4.090.553.0004.044.227.0003.821.929.0003.261.451.0002.481.506.0002.279.593.0002.103.914.0001.790.927.0001.497.268.0001.218.333.0001.004.251.000
Ödenmiş Sermaye1.350.000.0001.350.000.000900.000.000900.000.000900.000.000900.000.000900.000.000900.000.000900.000.000900.000.000539.000.000
Sermaye Yedekleri1.020.790.000960.566.0001.345.134.000845.976.000225.430.000211.876.000200.910.000160.196.00092.780.00056.687.00035.330.000
Kar Yedekleri1.743.696.0001.492.590.0001.430.225.0001.300.967.0001.113.454.000946.157.000696.531.000470.137.000261.645.00068.920.000269.051.000
Kar veya Zarar-402.941.000-109.115.000-209.528.000-45.696.000242.622.000221.560.000306.473.000260.594.000242.843.000192.726.000160.870.000
Geçmiş Yıllar Karı/Zararı-416.012.000-363.852.000-272.957.00005.529.0003.951.0003.610.0007.963.0001.434.000891.000715.000
Net Dönem Karı/Zararı13.071.000254.737.00063.429.000000302.863.000252.631.000241.409.000191.835.000160.155.000
Azınlık Payları00000000000
Pasif Toplamı79.049.139.00069.315.799.00051.392.368.00042.223.652.00036.229.077.00032.850.738.00029.561.999.00023.046.424.00017.216.553.00012.327.654.00010.460.885.000

Tabvendor'daki gelişmelerden ilk sen haberdar olmak istersen e-mail adresini bırakabilirsin!