Aselsan Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ASELS)

Çeyreklik Bilanço

Kalem2023/032022/122022/092022/062022/032021/122021/092021/062021/032020/122020/092020/062020/032019/122019/092019/06
Dönen Varlıklar38.571.526.00038.299.445.00030.051.243.00027.660.696.00024.419.403.00023.175.142.00017.539.669.00019.278.259.00019.290.779.00019.594.261.00015.701.641.00014.953.855.00014.073.934.00013.976.498.00012.089.187.00011.546.468.000
Nakit ve Nakit Benzerleri3.649.397.0005.686.996.0001.351.755.0002.222.948.0002.154.327.0002.492.096.0001.310.898.0002.510.004.0003.148.661.0004.081.654.0001.941.336.0001.648.572.0001.823.976.0003.513.842.0001.764.066.0001.612.347.000
Finansal Yatırımlar0000002.179.0002.952.0007.730.00017.914.000002.630.0006.039.000010.015.000
Ticari Alacaklar13.955.576.00014.888.340.00012.458.878.00011.149.778.0009.965.070.0009.803.350.0005.994.604.0006.987.402.0007.151.641.0007.146.519.0005.308.440.0005.451.974.0004.904.275.0003.884.933.0003.231.770.0003.177.003.000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000000000000000
Diğer Alacaklar1.029.251.0001.026.644.000593.732.000498.016.000676.566.000722.508.000489.860.000538.370.000626.309.000672.391.000471.023.000433.793.000387.602.000380.554.000314.486.000261.200.000
Stoklar14.508.815.00012.592.653.00011.432.151.0009.955.227.0008.812.709.0007.638.954.0007.314.535.0006.665.005.0005.860.320.0005.532.703.0006.002.675.0005.366.428.0005.010.570.0004.473.927.0004.935.497.0004.547.655.000
Diğer Dönen Varlıklar1.580.329.000949.937.0004.214.727.0003.834.727.0002.810.731.0002.518.234.0002.427.593.0002.574.526.0002.496.118.0002.143.080.0001.978.167.0002.053.088.0001.944.881.0001.717.203.0001.843.368.0001.938.248.000
Ara Toplam38.571.526.00038.299.445.00030.051.243.00027.660.696.00024.419.403.00023.175.142.00017.539.669.00019.278.259.00019.290.779.00019.594.261.00015.701.641.00014.953.855.00014.073.934.00013.976.498.00012.089.187.00011.546.468.000
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar0000000000000000
Duran Varlıklar38.729.321.00037.744.396.00028.411.504.00025.968.422.00024.882.227.00023.238.156.00017.850.105.00016.426.105.00015.060.000.00014.499.968.00013.196.968.00012.056.326.00012.169.622.00011.656.545.00010.300.941.0009.581.028.000
Finansal Yatırımlar4.288.401.0004.288.363.0002.160.304.0002.160.304.0002.149.727.0002.148.927.0001.184.559.0001.183.715.0001.183.715.0001.183.215.000988.465.000988.464.000988.464.000988.464.000774.058.000774.058.000
Ticari Alacaklar18.957.230.00018.973.918.00014.771.092.00013.961.201.00013.369.948.00012.650.467.0009.053.690.0008.619.527.0007.835.717.0007.469.380.0006.603.155.0005.824.867.0006.052.184.0005.584.899.0004.610.037.0004.187.912.000
Diğer Alacaklar6.056.0005.983.0006.414.0002.293.0002.076.0002.104.0002.939.0002.429.0002.710.0001.235.0001.515.0001.484.0001.370.0001.064.000672.000717.000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar305.735.000298.477.000272.074.000259.131.000240.015.000219.833.000139.415.000155.472.000155.041.000150.210.000124.357.000120.063.000117.082.000121.769.000129.089.000114.742.000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller0000000000000000
Maddi Duran Varlıklar6.731.178.0006.327.444.0004.720.173.0004.208.114.0003.711.169.0003.432.149.0002.906.639.0002.674.455.0002.505.729.0002.342.223.0001.860.568.0001.771.340.0001.688.883.0001.573.931.0001.466.074.0001.433.183.000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar4.196.113.0003.531.910.0003.369.648.0002.866.673.0002.583.816.0002.267.610.0002.031.788.0001.894.773.0001.717.468.0001.555.318.0001.518.497.0001.438.930.0001.382.447.0001.276.578.0001.228.844.0001.179.192.000
Toplam Varlıklar77.300.847.00076.043.841.00058.462.747.00053.629.118.00049.301.630.00046.413.298.00035.389.774.00035.704.364.00034.350.779.00034.094.229.00028.898.609.00027.010.181.00026.243.556.00025.633.043.00022.390.128.00021.127.496.000
Kısa Vadeli Yükümlülükler27.094.716.00029.651.397.00022.426.512.00019.761.791.00018.027.942.00016.749.927.00012.281.444.00012.352.774.00011.348.653.00012.319.765.0008.178.282.0008.409.372.0008.199.481.0007.743.870.0006.563.602.0005.435.650.000
Kısa Vadeli Borçlanmalar4.586.089.0005.602.536.0008.034.539.0007.104.280.0007.061.939.0005.070.188.0003.963.702.0004.328.711.0003.393.770.0003.007.025.0002.024.296.0002.058.655.0001.766.772.0002.223.519.0001.947.492.0001.456.286.000
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları0000000000000000
Ticari Borçlar7.994.551.0009.775.271.0005.555.102.0005.166.293.0005.009.240.0006.039.472.0003.180.142.0003.103.250.0003.231.629.0004.251.469.0002.802.880.0002.298.944.0004.004.554.0003.120.513.0003.076.334.0002.463.652.000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000000000000000
Diğer Borçlar55.370.000369.944.000520.364.000553.712.00092.441.000342.336.000438.776.000451.255.00025.777.000101.022.000254.095.000339.268.00025.315.00058.500.00071.006.000120.566.000
Borç Karşılıkları4.767.598.0004.881.364.0003.678.012.0003.398.699.0002.996.796.0003.080.222.0002.698.435.0002.361.042.0002.123.305.0002.046.616.0001.550.396.0001.253.225.0001.208.365.0001.067.379.000789.139.000715.409.000
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler17.985.00053.516.000607.668.000390.976.000326.678.000337.852.000272.062.000237.913.000204.584.000222.912.000184.857.000169.992.000131.912.000150.186.000145.629.00059.170.000
Ara Toplam27.094.716.00029.651.397.00022.426.512.00019.761.791.00018.027.942.00016.749.927.00012.281.444.00012.352.774.00011.348.653.00012.319.765.0008.178.282.0008.409.372.0008.199.481.0007.743.870.0006.563.602.0005.435.650.000
Uzun Vadeli Yükümlülükler8.068.997.0006.531.475.0004.967.580.0004.763.518.0003.732.565.0003.828.161.0002.219.549.0003.064.709.0003.664.282.0003.676.361.0004.428.735.0003.519.575.0003.549.586.0004.320.274.0003.836.706.0004.339.172.000
Uzun Vadeli Borçlanmalar1.788.687.0001.069.683.000960.488.0001.340.497.000738.252.000332.762.00027.307.000162.423.000834.737.000883.448.0001.227.295.000545.478.0009.098.0009.098.000228.704.000899.000
Ticari Borçlar41.566.00072.720.00017.773.0007.195.0007.444.00025.467.000666.000357.000311.000311.0007.194.0009.647.000952.413.00020.896.0001.347.206.0002.016.319.000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000000000000000
Diğer Borçlar22.763.00016.289.00016.502.00012.102.00011.921.00013.255.00016.212.00016.203.00017.945.00036.394.00014.071.0007.884.00014.846.0004.929.0004.726.0004.643.000
Uzun Vadeli Karşılıklar3.330.220.0003.210.595.0001.788.431.0001.767.987.0001.615.099.0001.513.317.000674.779.000954.086.0001.022.848.000992.051.000622.779.000652.146.000640.513.000607.561.000518.523.000503.661.000
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler6.589.0004.866.00019.657.0004.538.0004.412.00014.333.0004.638.0006.363.0006.432.00007.302.0007.300.0000394.00073.00085.000
Özkaynaklar42.137.134.00039.860.969.00031.068.655.00029.103.809.00027.541.123.00025.835.210.00020.888.781.00020.286.881.00019.337.844.00018.098.103.00016.291.592.00015.081.234.00014.494.489.00013.568.899.00011.989.820.00011.352.674.000
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar41.926.314.00039.636.982.00030.853.848.00028.871.065.00027.288.004.00025.563.442.00020.619.121.00020.040.674.00019.126.526.00017.881.761.00016.143.236.00014.999.479.00014.419.001.00013.498.388.00011.939.286.00011.303.693.000
Ödenmiş Sermaye2.280.000.0002.280.000.0002.280.000.0002.280.000.0002.280.000.0002.280.000.0002.280.000.0002.280.000.0002.280.000.0002.280.000.0002.280.000.0002.280.000.0001.140.000.0001.140.000.0001.140.000.0001.140.000.000
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları28.867.480.00016.951.819.00016.951.818.00016.951.818.00017.481.555.00010.350.992.00010.350.992.00010.354.971.00010.980.962.0006.531.856.0006.531.856.0006.531.856.0008.041.039.0004.701.953.0004.701.953.0004.701.953.000
Net Dönem Karı/Zararı2.267.465.00011.915.661.0005.791.966.0003.835.607.0001.695.591.0007.130.563.0003.140.974.0002.538.479.0001.233.851.0004.449.106.0002.988.438.0001.841.627.000920.137.0003.340.447.0001.975.005.0001.332.948.000
Toplam Kaynaklar77.300.847.00076.043.841.00058.462.747.00053.629.118.00049.301.630.00046.413.298.00035.389.774.00035.704.364.00034.350.779.00034.094.229.00028.898.609.00027.010.181.00026.243.556.00025.633.043.00022.390.128.00021.127.496.000

Tabvendor'daki gelişmelerden ilk sen haberdar olmak istersen e-mail adresini bırakabilirsin!