Aselsan Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ASELS)

Yıllık Nakit Akışı

Kalem2022/122021/122020/122019/122018/122017/122016/122015/122014/122013/122012/12
İşletme Faaliyetlerinden Nakit Akışları5.761.731.0002.432.551.0001.718.600.000976.852.000272.200.000662.532.000980.527.000775.802.000281.527.45500
Dönem Karı (Zararı)11.868.109.0007.127.341.0004.461.266.0003.352.673.0002.319.347.0001.375.980.000795.201.000213.373.000392.052.20100
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler6.784.134.0006.098.771.0003.465.308.0001.924.377.0001.907.656.000357.785.000677.591.000632.645.00093.025.18400
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler588.934.000432.191.000285.498.000241.216.000171.391.000132.625.000110.160.000103.443.00089.879.01200
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler4.167.219.0002.038.842.0001.643.549.000729.803.000747.129.000214.975.000290.486.000208.375.00095.614.41100
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-11.971.253.000-10.227.847.000-5.878.957.000-4.060.678.000-3.715.776.000-956.305.000-363.676.00015.319.000-128.133.11700
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları6.680.990.0002.998.265.0002.047.617.0001.216.372.000511.227.000777.460.0001.109.116.000861.337.000356.944.26800
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışları-6.199.345.000-3.505.944.000-2.001.277.000-1.695.069.000-1.746.003.000-568.246.000-359.443.000-265.333.000-324.166.61100
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-6.172.157.000-3.432.941.000-2.067.540.000-1.653.919.000-1.737.377.000-560.185.000-351.790.000-253.717.000-291.023.44600
Finansman Faaliyetlerinden Nakit Akışları3.370.896.000-754.301.000742.088.0001.130.660.0003.268.754.000-21.154.000-222.580.00014.904.00071.042.43600
Ödenen Temettüler0-103.392.000-252.197.000-174.000.000-84.600.000-75.500.000-42.000.000-65.000.000-25.000.00000
Nakit Ve Nakit Benzerlerindeki Net Artış (Azalış)3.193.509.000-1.587.150.000565.353.000426.016.0001.825.636.00093.859.000487.741.000548.212.00028.257.44700
Dönem Başı Nakit Ve Nakit Benzerleri2.491.606.0004.078.756.0003.513.403.0003.087.387.0001.261.752.0001.167.894.000680.153.000131.941.000103.683.81700
Dönem Sonu Nakit Ve Nakit Benzerleri5.685.115.0002.491.606.0004.078.756.0003.513.403.0003.087.388.0001.261.753.0001.167.894.000680.153.000131.941.26400

Tabvendor'daki gelişmelerden ilk sen haberdar olmak istersen e-mail adresini bırakabilirsin!