Aselsan Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ASELS)

Çeyreklik Nakit Akışı

Kalem2024/032023/122023/092023/062023/032022/122022/092022/062022/032021/122021/092021/062021/032020/122020/092020/06
İşletme Faaliyetlerinden Nakit Akışları-2.971.657.0008.294.850.0002.587.437.000-3.032.396.000524.973.0005.203.059.000165.978.0001.440.033.000-1.047.339.0003.086.572.00086.347.000-105.559.000-634.809.0002.384.890.000545.317.000-495.102.000
Dönem Karı (Zararı)1.238.917.000-2.476.062.0004.444.222.0003.151.807.0002.254.298.0006.132.875.0001.938.423.0002.119.870.0001.676.941.0003.991.849.000601.448.0001.305.217.0001.228.827.0001.462.741.0001.150.554.000927.757.000
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-584.147.0008.590.224.0001.418.878.0004.405.734.000642.606.0003.140.699.000680.941.0002.046.581.000915.913.0004.485.683.000235.635.000681.429.000696.024.0001.398.243.000995.241.000469.361.000
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler689.798.0002.720.153.000289.804.000204.155.000188.052.000174.013.000146.598.000137.489.000130.834.000127.076.000110.064.00098.299.00096.752.00073.023.00076.506.00070.078.000
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler-617.399.0003.110.144.000770.412.000163.928.000318.919.0002.867.508.000501.455.000616.972.000181.284.0001.390.328.000159.274.000303.001.000186.239.000963.201.000318.822.000108.160.000
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-2.942.802.0003.385.386.000-2.733.628.000-9.703.200.000-2.058.576.000-3.735.179.000-2.245.467.000-2.515.481.000-3.475.126.000-5.168.161.000-625.899.000-1.957.081.000-2.476.706.000-370.001.000-1.534.706.000-1.827.343.000
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-2.288.032.0009.499.548.0003.129.472.000-2.145.659.000838.328.0005.538.395.000373.897.0001.650.970.000-882.272.0003.309.371.000211.184.00029.565.000-551.855.0002.490.983.000611.089.000-430.225.000
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışları-2.416.714.000-5.000.906.000-3.055.030.000-1.996.030.000-1.629.639.000-1.969.481.000-1.470.124.000-1.606.659.000-1.153.081.000-1.607.284.000-794.838.000-618.892.000-484.930.000-814.512.000-398.711.000-399.021.000
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-2.631.749.000-5.929.439.000-2.989.444.000-1.931.529.000-1.597.155.000-2.122.644.000-1.427.762.000-1.538.638.000-1.083.113.000-1.511.766.000-747.293.000-638.342.000-535.540.000-859.234.000-427.684.000-376.757.000
Finansman Faaliyetlerinden Nakit Akışları1.829.996.0001.991.442.000894.097.0002.336.145.000-1.070.420.0001.062.076.000356.998.000142.966.0001.808.856.000-357.004.000-453.142.00036.146.00019.699.000567.740.000129.207.000714.852.000
Ödenen Temettüler000000000-103.392.000000-140.530.000-111.667.0000

Tabvendor'daki gelişmelerden ilk sen haberdar olmak istersen e-mail adresini bırakabilirsin!