Aygaz A.Ş. (AYGAZ)

Çeyreklik Bilanço

Kalem2023/062023/032022/122022/092022/062022/032021/122021/092021/062021/032020/122020/092020/062020/032019/122019/09
Dönen Varlıklar6.593.463.0006.762.741.0007.447.907.0006.635.635.0006.347.867.0005.936.263.0004.637.591.0003.343.779.0002.301.169.0002.540.656.0002.193.496.0002.392.808.0001.895.981.0001.368.199.0001.589.116.0001.708.058.000
Nakit ve Nakit Benzerleri1.368.335.0002.659.251.0001.826.605.0002.009.037.0001.474.824.0001.944.437.0001.693.433.0001.308.191.000734.276.000812.445.000960.648.0001.084.229.000824.817.000669.644.000665.391.000817.694.000
Finansal Yatırımlar177.299.000133.137.00035.939.00061.867.00036.609.00036.610.0000000000000
Ticari Alacaklar2.702.969.0002.743.662.0002.458.642.0002.090.889.0001.801.765.0001.716.560.0001.065.040.000763.345.000679.191.0001.118.895.000670.847.000601.096.000539.517.000397.957.000566.282.000593.094.000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000000000000000
Diğer Alacaklar4.363.0004.641.000149.432.00093.453.0009.810.000230.143.000105.610.00095.153.00072.347.00070.690.00060.616.00059.093.00055.205.0003.304.0003.242.0003.222.000
Stoklar1.876.591.000767.310.0002.335.531.0001.886.925.0002.321.167.0001.641.751.0001.433.089.000875.478.000616.833.000364.458.000400.357.000512.750.000344.899.000165.926.000263.309.000169.329.000
Diğer Dönen Varlıklar300.869.000313.280.000479.199.000493.464.000703.692.000366.762.000340.419.000301.612.000198.522.000174.168.000101.028.000135.640.000131.543.000131.368.00090.892.000124.719.000
Ara Toplam6.593.463.0006.762.741.0007.447.907.0006.635.635.0006.347.867.0005.936.263.0004.637.591.0003.343.779.0002.301.169.0002.540.656.0002.193.496.0002.392.808.0001.895.981.0001.368.199.0001.589.116.0001.708.058.000
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar0000000000000000
Duran Varlıklar9.794.915.0008.723.888.0009.199.707.0006.754.555.0005.402.841.0003.803.554.0003.695.540.0003.537.260.0003.243.676.0003.009.246.0003.201.744.0003.019.509.0003.108.311.0003.186.544.0003.365.743.0003.288.649.000
Finansal Yatırımlar1.769.363.0001.305.691.0001.610.681.000964.617.000591.661.000544.781.000462.013.000329.941.000295.912.000293.271.000421.205.000291.724.000333.880.000446.542.000395.444.000346.297.000
Ticari Alacaklar6.805.0006.824.0008.135.0008.474.0006.019.0006.185.0006.545.0005.710.0005.846.0005.740.0004.869.0005.199.0005.892.0006.627.0008.092.0008.782.000
Diğer Alacaklar715.000680.000645.0008.556.0007.509.000280.000156.000150.00052.000756.000147.000157.000742.000152.000154.000974.000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar6.499.545.0005.984.743.0006.262.099.0004.593.076.0003.625.019.0002.181.848.0002.160.939.0002.170.911.0001.978.382.0001.776.328.0001.847.444.0001.801.405.0001.818.967.0001.844.665.0002.059.470.0002.036.893.000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller0000000000000000
Maddi Duran Varlıklar1.088.338.0001.012.471.000983.577.000880.165.000828.009.000792.926.000771.735.000727.674.000719.036.000701.539.000696.418.000694.241.000700.479.000709.943.000712.554.000687.071.000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar73.050.00078.153.00077.388.00027.402.00029.522.00030.473.00032.620.00020.152.00020.829.00022.879.00025.315.00020.552.00022.595.00021.875.00023.817.00022.160.000
Toplam Varlıklar16.388.378.00015.486.629.00016.647.614.00013.390.190.00011.750.708.0009.739.817.0008.333.131.0006.881.039.0005.544.845.0005.549.902.0005.395.240.0005.412.317.0005.004.292.0004.554.743.0004.954.859.0004.996.707.000
Kısa Vadeli Yükümlülükler5.832.875.0006.344.841.0007.565.695.0006.447.930.0005.755.394.0005.398.244.0003.868.659.0003.177.464.0002.271.966.0002.219.461.0001.851.876.0002.137.709.0001.591.529.0001.123.714.0001.495.037.0001.649.910.000
Kısa Vadeli Borçlanmalar873.846.000943.924.0001.034.642.0002.485.182.0001.944.876.0001.750.566.0001.066.607.0001.056.546.000955.394.000671.543.000567.173.000657.626.000484.778.000338.350.000483.337.000669.696.000
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları0000000000000000
Ticari Borçlar3.093.783.0002.961.866.0004.009.912.0003.191.162.0002.972.837.0002.747.934.0002.122.269.0001.559.178.000811.395.000938.909.000824.200.000916.835.000626.275.000360.374.000578.783.000559.291.000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000000000000000
Diğer Borçlar6.436.00023.196.0004.426.0004.228.0004.118.000154.648.0003.388.0003.046.0002.610.000161.831.0002.291.0001.685.0001.606.00053.142.0001.555.0001.651.000
Borç Karşılıkları699.933.000643.680.000458.837.000612.998.000692.902.000585.766.000496.748.000434.372.000396.158.000365.113.000295.645.000358.474.000309.211.000286.089.000246.935.000275.421.000
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler178.452.000141.088.000148.957.000148.849.000129.216.000145.598.000143.019.00065.564.00059.999.00063.993.000143.079.000171.615.000163.343.00077.037.000164.918.000134.315.000
Ara Toplam5.832.875.0006.344.841.0007.565.695.0006.447.930.0005.755.394.0005.398.244.0003.868.659.0003.177.464.0002.271.966.0002.219.461.0001.851.876.0002.137.709.0001.591.529.0001.123.714.0001.495.037.0001.649.910.000
Uzun Vadeli Yükümlülükler1.292.270.0001.047.107.0001.227.387.0001.560.697.0002.083.187.0001.717.199.0001.745.273.0001.037.997.0001.052.703.0001.296.060.0001.225.961.0001.215.271.0001.392.131.0001.335.844.000981.739.000983.710.000
Uzun Vadeli Borçlanmalar875.655.000645.137.000809.873.0001.205.885.0001.773.477.0001.444.965.0001.485.852.000841.050.000845.199.0001.079.005.000997.017.0001.014.421.0001.172.250.0001.138.345.000764.426.000774.785.000
Ticari Borçlar0000000000000000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000000000000000
Diğer Borçlar147.983.000143.822.000126.235.000134.529.000152.871.000147.451.000141.749.000125.696.000123.430.000120.827.000117.153.000114.034.000110.656.000106.402.000107.213.000108.715.000
Uzun Vadeli Karşılıklar266.654.000256.175.000288.833.000177.845.000154.869.000122.592.000115.715.00069.260.00071.581.00063.267.00067.238.00060.814.00057.911.00055.499.00053.702.00049.837.000
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler00000000000021.902.00013.165.00014.100.00011.572.000
Özkaynaklar9.263.233.0008.094.681.0007.854.532.0005.381.563.0003.912.127.0002.624.374.0002.719.199.0002.665.578.0002.220.176.0002.034.381.0002.317.403.0002.059.337.0002.020.632.0002.095.185.0002.478.083.0002.363.087.000
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar9.128.487.0007.900.525.0007.727.705.0005.315.186.0003.894.022.0002.561.148.0002.697.723.0002.616.708.0002.220.176.0002.034.381.0002.317.403.0002.059.337.0002.020.632.0002.095.185.0002.478.083.0002.363.087.000
Ödenmiş Sermaye219.801.000219.801.000219.801.000219.801.000300.000.000300.000.000300.000.000300.000.000300.000.000300.000.000300.000.000300.000.000300.000.000300.000.000300.000.000300.000.000
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları5.492.643.0005.492.643.000999.940.0001.116.826.0001.930.059.0001.930.059.0001.423.454.0001.423.454.0001.423.294.0001.423.294.0001.611.683.0001.611.683.0001.611.683.0001.611.683.0001.501.706.0001.509.088.000
Net Dönem Karı/Zararı1.411.712.000687.319.0004.733.385.0002.832.829.0001.294.551.000200.894.000670.105.000520.714.000184.346.000-11.359.000-24.889.000-103.050.000-185.595.000-226.160.000273.477.000198.683.000
Toplam Kaynaklar16.388.378.00015.486.629.00016.647.614.00013.390.190.00011.750.708.0009.739.817.0008.333.131.0006.881.039.0005.544.845.0005.549.902.0005.395.240.0005.412.317.0005.004.292.0004.554.743.0004.954.859.0004.996.707.000

Tabvendor'daki gelişmelerden ilk sen haberdar olmak istersen e-mail adresini bırakabilirsin!