Aygaz A.Ş. (AYGAZ)

Yıllık Bilanço

Kalem2022/122021/122020/122019/122018/122017/122016/122015/122014/122013/122012/12
Dönen Varlıklar7.447.907.0004.637.591.0002.193.496.0001.589.116.0001.617.539.0001.587.534.0001.360.364.0001.025.191.000713.475.000867.167.000692.473.000
Nakit ve Nakit Benzerleri1.826.605.0001.693.433.000960.648.000665.391.000648.010.000593.172.000567.728.000288.637.000160.904.000173.054.000125.365.000
Finansal Yatırımlar35.939.0000000000000
Ticari Alacaklar2.458.642.0001.065.040.000670.847.000566.282.000440.048.000576.679.000474.653.000483.374.000389.832.000367.454.000303.609.000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar00000000000
Diğer Alacaklar149.432.000105.610.00060.616.0003.242.0003.047.0007.353.0005.770.0002.376.0005.458.0004.505.0003.929.000
Stoklar2.335.531.0001.433.089.000400.357.000263.309.000348.309.000323.579.000266.820.000186.024.000110.448.000275.630.000213.310.000
Diğer Dönen Varlıklar479.199.000340.419.000101.028.00090.892.000178.125.00086.751.00045.393.00064.780.00046.833.00046.524.00046.260.000
Ara Toplam7.447.907.0004.637.591.0002.193.496.0001.589.116.0001.617.539.0001.587.534.0001.360.364.0001.025.191.000713.475.000867.167.000692.473.000
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar00000000000
Duran Varlıklar9.199.707.0003.695.540.0003.201.744.0003.365.743.0003.395.684.0003.378.686.0002.953.986.0002.891.133.0002.698.743.0002.321.139.0002.263.782.000
Finansal Yatırımlar1.610.681.000462.013.000421.205.000395.444.000287.096.000317.124.000257.928.000268.002.000346.706.000267.885.000317.258.000
Ticari Alacaklar8.135.0006.545.0004.869.0008.092.0008.835.0008.441.0005.646.0006.791.0005.236.0006.756.0005.087.000
Diğer Alacaklar645.000156.000147.000154.00099.00081.00075.00082.00074.00077.00032.811.000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar6.262.099.0002.160.939.0001.847.444.0002.059.470.0002.304.799.0002.273.331.0001.922.344.0001.867.181.0001.676.961.0001.377.154.0001.230.191.000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller00000000000
Maddi Duran Varlıklar983.577.000771.735.000696.418.000712.554.000686.530.000677.927.000658.238.000650.672.000585.063.000589.330.000594.927.000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar77.388.00032.620.00025.315.00023.817.00021.354.00019.280.00019.119.00021.340.00025.748.00030.562.00035.145.000
Toplam Varlıklar16.647.614.0008.333.131.0005.395.240.0004.954.859.0005.013.223.0004.966.220.0004.314.350.0003.916.324.0003.412.218.0003.188.306.0002.956.255.000
Kısa Vadeli Yükümlülükler7.565.695.0003.868.659.0001.851.876.0001.495.037.0001.484.031.0001.278.810.0001.007.263.000846.837.000714.612.000667.192.000443.158.000
Kısa Vadeli Borçlanmalar1.034.642.0001.066.607.000567.173.000483.337.000570.947.000389.604.000230.367.000248.606.000171.232.00095.310.0005.810.000
Ticari Borçlar4.009.912.0002.122.269.000824.200.000578.783.000559.653.000670.034.000470.731.000372.235.000318.557.000376.346.000268.580.000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar00000000000
Diğer Borçlar4.426.0003.388.0002.291.0001.555.0001.511.0001.577.0001.323.0001.252.000700.000578.000391.000
Borç Karşılıkları458.837.000496.748.000295.645.000246.935.000205.754.00045.455.000114.636.00086.970.00076.340.00085.373.00039.733.000
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler148.957.000143.019.000143.079.000164.918.000136.653.000170.064.000185.101.000129.007.000146.627.00041.971.000125.185.000
Ara Toplam7.565.695.0003.868.659.0001.851.876.0001.495.037.0001.484.031.0001.278.810.0001.007.263.000846.837.000714.612.000667.192.000443.158.000
Uzun Vadeli Yükümlülükler1.227.387.0001.745.273.0001.225.961.000981.739.0001.026.782.000764.347.000565.530.000458.667.000338.416.000277.538.000132.562.000
Uzun Vadeli Borçlanmalar809.873.0001.485.852.000997.017.000764.426.000830.068.000583.666.000400.143.000302.748.000194.058.000142.497.0000
Ticari Borçlar00000000000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar00000000000
Diğer Borçlar126.235.000141.749.000117.153.000107.213.000106.114.00097.603.00089.489.00083.917.00078.809.00073.614.00070.695.000
Uzun Vadeli Karşılıklar288.833.000115.715.00067.238.00053.702.00042.926.00038.455.00035.697.00031.414.00028.273.00024.485.00022.222.000
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler00014.100.0000001.961.0001.336.00000
Özkaynaklar7.854.532.0002.719.199.0002.317.403.0002.478.083.0002.502.410.0002.923.063.0002.741.557.0002.610.820.0002.359.190.0002.243.576.0002.380.535.000
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar7.727.705.0002.697.723.0002.317.403.0002.478.083.0002.502.410.0002.923.063.0002.740.463.0002.610.148.0002.358.520.0002.242.971.0002.380.012.000
Ödenmiş Sermaye219.801.000300.000.000300.000.000300.000.000300.000.000300.000.000300.000.000300.000.000300.000.000300.000.000300.000.000
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları999.940.0001.423.454.0001.611.683.0001.501.706.0001.703.805.0001.631.864.0001.713.648.0001.391.086.0001.232.650.0001.228.355.0001.193.454.000
Net Dönem Karı/Zararı4.733.385.000670.105.000-24.889.000273.477.000228.383.000577.019.000415.670.000418.375.000217.958.000205.253.000304.930.000
Toplam Kaynaklar16.647.614.0008.333.131.0005.395.240.0004.954.859.0005.013.223.0004.966.220.0004.314.350.0003.916.324.0003.412.218.0003.188.306.0002.956.255.000

Tabvendor'daki gelişmelerden ilk sen haberdar olmak istersen e-mail adresini bırakabilirsin!