Aygaz A.Ş. (AYGAZ)

Çeyreklik Gelir Tablosu

Kalem2023/032022/122022/092022/062022/032021/122021/092021/062021/032020/122020/092020/062020/032019/122019/092019/06
Hasılat12.434.488.00011.015.946.00010.521.575.0009.556.791.0006.412.632.0005.723.028.0004.768.012.0002.520.822.0002.881.392.0002.949.410.0003.044.979.0001.944.242.0002.206.112.0002.565.997.0002.548.724.0002.744.902.000
Satışların Maliyeti (-)-11.733.730.000-10.407.232.000-9.815.256.000-9.114.406.000-5.947.170.000-5.214.021.000-4.335.508.000-2.295.040.000-2.610.548.000-2.690.790.000-2.708.272.000-1.721.065.000-2.112.908.000-2.286.003.000-2.271.752.000-2.554.790.000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)700.758.000608.714.000706.319.000442.385.000465.462.000509.007.000432.504.000225.782.000270.844.000258.620.000336.707.000223.177.00093.204.000279.994.000276.972.000190.112.000
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı0000000000000000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000000000000000
Brüt Kar/Zarar700.758.000608.714.000706.319.000442.385.000465.462.000509.007.000432.504.000225.782.000270.844.000258.620.000336.707.000223.177.00093.204.000279.994.000276.972.000190.112.000
Genel Yönetim Giderleri (-)-346.184.000-318.449.000-186.597.000-180.979.000-150.036.000-157.555.000-102.328.000-90.040.000-84.864.000-85.627.000-65.339.000-63.785.000-71.212.000-46.133.000-65.524.000-72.063.000
Pazarlama Giderleri (-)-359.925.000-328.401.000-311.577.000-260.290.000-184.869.000-140.864.000-135.163.000-104.658.000-93.070.000-102.604.000-101.132.000-73.840.000-84.129.000-108.145.000-91.766.000-79.791.000
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)-2.398.000-3.152.000-2.709.000-2.630.000-1.185.000-3.692.000-1.547.000-1.515.000-520.000-1.343.000-789.000-505.000-705.000-1.072.000-779.000-426.000
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler130.706.000236.893.000339.912.000563.970.000184.408.000601.913.000119.366.00094.328.000309.211.00036.051.000134.969.00025.281.00055.485.00029.868.00042.286.00063.649.000
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-110.111.000-122.747.000-231.829.000-625.505.000-294.529.000-717.886.000-124.954.000-68.300.000-317.975.000-63.242.000-132.660.000-25.862.000-49.939.000-40.076.000-32.654.000-47.505.000
Esas Faaliyet Karı/Zararı12.846.00072.858.000313.519.000-63.049.00019.251.00090.923.000187.878.00055.597.00083.626.00041.855.000171.756.00084.466.000-57.296.000114.436.000128.535.00053.976.000
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler69.534.00021.838.0002.004.0007.912.00022.809.0006.416.0002.466.0005.247.0009.415.0007.386.0001.461.000644.00074.674.0002.062.000738.0003.783.000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı714.109.0001.843.646.0001.684.219.0001.117.850.000236.376.000258.689.000313.981.000257.090.00030.672.00060.287.000161.260.00093.079.000-184.074.000138.275.000139.687.000169.337.000
Finansman Gelirleri99.526.00047.840.000145.968.000119.827.000143.200.000130.837.00064.526.00034.754.00052.575.000124.055.0005.507.00045.349.00020.860.00035.953.00043.805.00028.936.000
Finansman Giderleri (-)-194.266.000-172.498.000-276.847.000-227.118.000-164.556.000-213.814.000-80.556.000-74.685.000-76.753.000-89.084.000-50.365.000-88.507.000-67.331.000-84.819.000-103.624.000-77.092.000
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Karı/Zararı619.369.0001.718.988.0001.553.340.0001.010.559.000215.020.000175.712.000297.951.000217.159.0006.494.00095.258.000116.402.00049.921.000-230.545.00089.409.00079.868.000121.181.000
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gelir/Gideri279.000129.518.000-65.790.00037.977.000-35.376.000-53.715.00022.872.000-21.454.000-17.853.000-17.097.000-33.857.000-9.356.0004.385.000-14.615.000-11.980.000-458.000
- Dönem Vergi Gelir/Gideri-54.729.000-21.382.000-15.123.000-5.930.000-10.862.000-41.997.000-48.182.000-38.195.000-24.816.000-8.933.000-38.081.0005.293.000-17.195.000-11.512.000-10.528.000-12.148.000
- Ertelenmiş Vergi Gelir/Gideri55.008.000150.900.000-50.667.00043.907.000-24.514.000-11.718.00071.054.00016.741.0006.963.000-8.164.0004.224.000-14.649.00021.580.000-3.103.000-1.452.00011.690.000
Dönem Karı/Zararı619.648.0001.848.506.0001.487.550.0001.048.536.000179.644.000121.997.000320.823.000195.705.000-11.359.00078.161.00082.545.00040.565.000-226.160.00074.794.00067.888.000120.723.000
Ana Ortaklık Payları687.319.0001.900.556.0001.538.278.0001.093.657.000200.894.000149.391.000336.368.000195.705.000-11.359.00078.161.00082.545.00040.565.000-226.160.00074.794.00067.888.000120.723.000

Tabvendor'daki gelişmelerden ilk sen haberdar olmak istersen e-mail adresini bırakabilirsin!