Doğuş Otomotiv Servis ve Ticaret A.Ş. (DOAS)

Çeyreklik Bilanço

Kalem2023/122023/092023/062023/032022/122022/092022/062022/032021/122021/092021/062021/032020/122020/092020/062020/03
Dönen Varlıklar33.214.459.00030.733.776.00023.409.865.00017.338.473.00013.297.377.00011.609.778.00010.316.418.0008.616.667.0006.583.292.0004.914.973.0005.559.243.0005.596.923.0004.601.874.0004.814.808.0003.361.124.0002.536.066.000
Nakit ve Nakit Benzerleri7.643.608.0008.455.856.0002.442.972.0004.499.108.0003.366.150.0003.556.513.0002.133.272.0002.905.839.0003.409.576.0002.018.028.0001.241.335.000509.975.000655.599.000494.176.000434.789.000371.212.000
Finansal Yatırımlar1.258.102.0001.156.212.000985.559.000291.909.0002.033.691.0001.137.451.000438.048.000244.625.00000000000
Ticari Alacaklar12.879.339.0008.415.048.0006.147.102.0005.047.551.0003.331.831.0002.408.361.0003.129.817.0001.876.275.0001.010.816.000938.487.0001.478.475.0001.486.878.0001.047.149.0001.563.770.0001.178.213.000766.782.000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000000000000000
Diğer Alacaklar510.804.000292.692.000226.863.000205.191.000181.270.000178.339.000153.392.000208.544.000150.347.000106.837.000136.194.000129.586.000103.672.000110.297.00085.809.00088.014.000
Stoklar10.649.598.00012.266.529.00013.415.560.0007.026.352.0004.270.103.0004.139.362.0004.342.775.0003.263.967.0001.969.481.0001.808.027.0002.645.157.0003.404.258.0002.751.843.0002.587.456.0001.605.564.0001.260.354.000
Diğer Dönen Varlıklar68.469.00014.412.00010.363.0007.299.0006.609.000189.752.000119.114.000117.417.00043.072.00043.594.00058.082.00066.226.00043.611.00059.109.00056.749.00049.704.000
Ara Toplam33.214.459.00030.733.776.00023.409.865.00017.338.473.00013.297.377.00011.609.778.00010.316.418.0008.616.667.0006.583.292.0004.914.973.0005.559.243.0005.596.923.0004.601.874.0004.814.808.0003.361.124.0002.536.066.000
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar0000000000000000
Duran Varlıklar34.652.405.00015.667.237.00013.973.436.00013.683.371.0007.367.803.0004.801.357.0003.629.295.0003.444.175.0003.171.307.0002.613.451.0002.478.169.0002.476.566.0002.515.260.0002.293.497.0002.171.817.0002.179.917.000
Finansal Yatırımlar3.370.993.0007.463.855.0007.463.855.0007.463.855.0002.345.929.000831.804.000831.804.000831.804.000831.804.000561.545.000561.545.000561.545.000561.545.000561.463.000561.463.000561.463.000
Ticari Alacaklar0000000000000000
Diğer Alacaklar24.048.000945.0001.313.000669.000738.0001.915.000621.0001.813.0001.372.0008.579.00010.810.0004.595.00010.115.0009.823.0006.995.0007.460.000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar8.514.194.0003.619.882.0002.830.412.0002.491.649.0001.682.377.0001.245.236.0001.084.739.000955.422.000880.235.000747.902.000677.685.000700.657.000790.730.000616.986.000527.874.000505.076.000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller10.265.732.000102.900.000103.510.000104.120.00099.227.000118.908.000119.593.000120.278.000121.463.000103.740.000104.300.000104.859.000105.419.000105.979.000106.538.000107.017.000
Maddi Duran Varlıklar11.723.065.0002.097.475.0001.993.224.0002.078.399.0002.015.093.0001.358.917.0001.256.887.0001.206.936.0001.096.291.000965.932.000951.549.000923.695.000900.928.000829.427.000831.928.000844.647.000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar519.191.000275.676.000221.744.000193.723.000154.909.000127.827.000112.414.000101.641.00089.645.00077.582.00069.159.00059.579.00055.410.00040.035.00036.831.00035.759.000
Toplam Varlıklar67.866.864.00046.401.013.00037.383.301.00031.021.844.00020.665.180.00016.411.135.00013.945.713.00012.060.842.0009.754.599.0007.528.424.0008.037.412.0008.073.489.0007.117.134.0007.108.305.0005.532.941.0004.715.983.000
Kısa Vadeli Yükümlülükler18.448.237.00016.953.785.00014.114.959.00014.155.554.0008.345.575.0007.242.917.0007.493.112.0007.518.278.0005.086.738.0004.252.493.0005.184.268.0005.225.952.0004.467.121.0004.765.121.0003.713.465.0003.008.266.000
Kısa Vadeli Borçlanmalar2.571.420.0001.994.468.0001.734.128.0002.061.050.0002.183.408.0002.463.313.0002.655.522.0003.012.250.0002.937.615.0002.905.048.0002.861.951.0001.970.152.0002.152.609.0002.147.978.0002.147.201.0002.147.816.000
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları0000000000000000
Ticari Borçlar8.520.912.0008.008.916.0007.838.155.0005.838.683.0003.586.647.0003.626.662.0003.757.095.0002.102.028.0001.231.202.000979.717.0001.590.515.0002.218.389.0001.853.830.0002.094.149.0001.235.354.000690.095.000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000000000000000
Diğer Borçlar491.000002.000.000.0000001.250.000.00000300.000.000600.000.000101.594.000000
Borç Karşılıkları2.823.330.000108.204.00098.355.000973.110.0001.135.049.000107.609.00068.792.000364.202.000396.216.00039.659.00041.546.00038.659.00038.740.00037.967.00038.551.00044.774.000
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler1.375.563.0001.173.317.0001.770.800.000892.520.000533.140.000394.614.000432.471.000356.769.000202.816.000158.468.000195.932.000233.606.000248.604.000265.479.000223.277.00080.163.000
Ara Toplam18.448.237.00016.953.785.00014.114.959.00014.155.554.0008.345.575.0007.242.917.0007.493.112.0007.518.278.0005.086.738.0004.252.493.0005.184.268.0005.225.952.0004.467.121.0004.765.121.0003.713.465.0003.008.266.000
Uzun Vadeli Yükümlülükler7.573.037.0003.856.764.0004.254.806.0003.212.905.000613.079.000483.171.000457.400.000432.587.000304.178.000259.741.000236.185.000742.522.000354.279.000350.730.000340.190.000330.969.000
Uzun Vadeli Borçlanmalar6.185.862.0003.260.947.0003.726.532.0002.763.574.000221.458.000186.914.000220.602.000215.632.00090.669.00094.694.00078.811.000606.444.000234.307.000241.149.000251.353.000247.269.000
Ticari Borçlar0000000000000000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000000000000000
Diğer Borçlar3.792.000000000000000000
Uzun Vadeli Karşılıklar406.961.000364.183.000346.522.000308.824.000288.058.000217.827.000177.286.000168.963.000142.662.000129.804.000124.392.000116.359.00098.606.00096.046.00083.634.00077.462.000
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000000000000000
Özkaynaklar41.845.590.00025.590.464.00019.013.536.00013.653.385.00011.706.526.0008.685.047.0005.995.201.0004.109.977.0004.363.683.0003.016.190.0002.616.959.0002.105.015.0002.295.734.0001.992.454.0001.479.286.0001.376.748.000
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar41.339.017.00025.511.377.00018.951.884.00013.606.250.00011.669.381.0008.653.300.0005.971.463.0004.088.644.0004.350.425.0003.003.147.0002.605.268.0002.094.744.0002.286.951.0001.984.578.0001.474.039.0001.368.603.000
Ödenmiş Sermaye220.000.000220.000.000220.000.000220.000.000220.000.000220.000.000220.000.000220.000.000220.000.000220.000.000220.000.000220.000.000220.000.000220.000.000220.000.000220.000.000
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları19.418.821.0007.003.552.0006.847.634.0006.652.406.0001.927.193.0001.921.940.0001.921.971.0001.797.027.000839.364.000793.563.000763.635.000733.673.000359.566.000359.570.000359.589.000368.324.000
Net Dönem Karı/Zararı19.622.080.00015.223.759.0009.034.795.0003.900.214.0007.824.186.0005.460.294.0002.762.233.000996.669.0002.331.581.0001.255.894.000885.935.000406.533.0001.037.334.000741.178.000229.403.000124.132.000
Toplam Kaynaklar67.866.864.00046.401.013.00037.383.301.00031.021.844.00020.665.180.00016.411.135.00013.945.713.00012.060.842.0009.754.599.0007.528.424.0008.037.412.0008.073.489.0007.117.134.0007.108.305.0005.532.941.0004.715.983.000

Tabvendor'daki gelişmelerden ilk sen haberdar olmak istersen e-mail adresini bırakabilirsin!