Doğuş Otomotiv Servis ve Ticaret A.Ş. (DOAS)

Çeyreklik Bilanço

Kalem2022/122022/092022/062022/032021/122021/092021/062021/032020/122020/092020/062020/032019/122019/092019/062019/03
Dönen Varlıklar13.297.377.00011.609.778.00010.316.418.0008.616.667.0006.583.292.0004.914.973.0005.559.243.0005.596.923.0004.601.874.0004.814.808.0003.361.124.0002.536.066.0002.514.625.0003.169.625.0003.000.512.0002.498.125.000
Nakit ve Nakit Benzerleri3.366.150.0003.556.513.0002.133.272.0002.905.839.0003.409.576.0002.018.028.0001.241.335.000509.975.000655.599.000494.176.000434.789.000371.212.000648.342.000772.214.000493.094.000412.666.000
Finansal Yatırımlar2.033.691.0001.137.451.000438.048.000244.625.000000000000000
Ticari Alacaklar3.331.831.0002.408.361.0003.129.817.0001.876.275.0001.010.816.000938.487.0001.478.475.0001.486.878.0001.047.149.0001.563.770.0001.178.213.000766.782.000745.346.000621.758.000770.256.000631.822.000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000000000000000
Diğer Alacaklar181.270.000178.339.000153.392.000208.544.000150.347.000106.837.000136.194.000129.586.000103.672.000110.297.00085.809.00088.014.000135.510.000141.838.000115.290.000148.642.000
Stoklar4.270.103.0004.139.362.0004.342.775.0003.263.967.0001.969.481.0001.808.027.0002.645.157.0003.404.258.0002.751.843.0002.587.456.0001.605.564.0001.260.354.000935.907.0001.580.494.0001.542.994.0001.187.136.000
Diğer Dönen Varlıklar6.609.000189.752.000119.114.000117.417.00043.072.00043.594.00058.082.00066.226.00043.611.00059.109.00056.749.00049.704.00049.520.00053.321.00078.878.000117.859.000
Ara Toplam13.297.377.00011.609.778.00010.316.418.0008.616.667.0006.583.292.0004.914.973.0005.559.243.0005.596.923.0004.601.874.0004.814.808.0003.361.124.0002.536.066.0002.514.625.0003.169.625.0003.000.512.0002.498.125.000
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar0000000000000000
Duran Varlıklar7.367.803.0004.801.357.0003.629.295.0003.444.175.0003.171.307.0002.613.451.0002.478.169.0002.476.566.0002.515.260.0002.293.497.0002.171.817.0002.179.917.0002.150.319.0002.152.180.0002.092.960.0002.094.582.000
Finansal Yatırımlar2.345.929.000831.804.000831.804.000831.804.000831.804.000561.545.000561.545.000561.545.000561.545.000561.463.000561.463.000561.463.000561.463.000589.522.000573.486.000567.626.000
Ticari Alacaklar0000000000000000
Diğer Alacaklar738.0001.915.000621.0001.813.0001.372.0008.579.00010.810.0004.595.00010.115.0009.823.0006.995.0007.460.0006.771.0003.834.000514.000510.000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar1.682.377.0001.245.236.0001.084.739.000955.422.000880.235.000747.902.000677.685.000700.657.000790.730.000616.986.000527.874.000505.076.000452.264.000429.677.000366.947.000365.752.000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller99.227.000118.908.000119.593.000120.278.000121.463.000103.740.000104.300.000104.859.000105.419.000105.979.000106.538.000107.017.000107.658.00020.472.00020.585.00020.699.000
Maddi Duran Varlıklar2.015.093.0001.358.917.0001.256.887.0001.206.936.0001.096.291.000965.932.000951.549.000923.695.000900.928.000829.427.000831.928.000844.647.000847.759.000931.295.000946.730.000961.707.000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar154.909.000127.827.000112.414.000101.641.00089.645.00077.582.00069.159.00059.579.00055.410.00040.035.00036.831.00035.759.00034.394.00032.838.00033.307.00034.405.000
Toplam Varlıklar20.665.180.00016.411.135.00013.945.713.00012.060.842.0009.754.599.0007.528.424.0008.037.412.0008.073.489.0007.117.134.0007.108.305.0005.532.941.0004.715.983.0004.664.944.0005.321.805.0005.093.472.0004.592.707.000
Kısa Vadeli Yükümlülükler8.345.575.0007.242.917.0007.493.112.0007.518.278.0005.086.738.0004.252.493.0005.184.268.0005.225.952.0004.467.121.0004.765.121.0003.713.465.0003.008.266.0003.093.170.0003.818.247.0003.645.798.0003.169.012.000
Kısa Vadeli Borçlanmalar2.183.408.0002.463.313.0002.655.522.0003.012.250.0002.937.615.0002.905.048.0002.861.951.0001.970.152.0002.152.609.0002.147.978.0002.147.201.0002.147.816.0002.201.933.0002.690.288.0002.573.898.0002.657.407.000
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları0000000000000000
Ticari Borçlar3.586.647.0003.626.662.0003.757.095.0002.102.028.0001.231.202.000979.717.0001.590.515.0002.218.389.0001.853.830.0002.094.149.0001.235.354.000690.095.000713.263.000972.706.000954.228.000402.452.000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000000000000000
Diğer Borçlar0001.250.000.00000300.000.000600.000.000101.594.0000000000
Borç Karşılıkları1.135.049.000107.609.00068.792.000364.202.000396.216.00039.659.00041.546.00038.659.00038.740.00037.967.00038.551.00044.774.00042.350.00038.595.00046.752.00051.043.000
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler533.140.000394.614.000432.471.000356.769.000202.816.000158.468.000195.932.000233.606.000248.604.000265.479.000223.277.00080.163.000105.086.00086.066.00052.630.00040.377.000
Ara Toplam8.345.575.0007.242.917.0007.493.112.0007.518.278.0005.086.738.0004.252.493.0005.184.268.0005.225.952.0004.467.121.0004.765.121.0003.713.465.0003.008.266.0003.093.170.0003.818.247.0003.645.798.0003.169.012.000
Uzun Vadeli Yükümlülükler613.079.000483.171.000457.400.000432.587.000304.178.000259.741.000236.185.000742.522.000354.279.000350.730.000340.190.000330.969.000319.233.000177.572.000177.359.000183.868.000
Uzun Vadeli Borçlanmalar221.458.000186.914.000220.602.000215.632.00090.669.00094.694.00078.811.000606.444.000234.307.000241.149.000251.353.000247.269.000236.119.00095.250.000104.286.000108.904.000
Ticari Borçlar0000000000000000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000000000000000
Diğer Borçlar0000000000000000
Uzun Vadeli Karşılıklar288.058.000217.827.000177.286.000168.963.000142.662.000129.804.000124.392.000116.359.00098.606.00096.046.00083.634.00077.462.00077.027.00072.607.00062.531.00065.279.000
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler00000000000001.072.0002.145.0000
Özkaynaklar11.706.526.0008.685.047.0005.995.201.0004.109.977.0004.363.683.0003.016.190.0002.616.959.0002.105.015.0002.295.734.0001.992.454.0001.479.286.0001.376.748.0001.252.541.0001.325.986.0001.270.315.0001.239.827.000
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar11.669.381.0008.653.300.0005.971.463.0004.088.644.0004.350.425.0003.003.147.0002.605.268.0002.094.744.0002.286.951.0001.984.578.0001.474.039.0001.368.603.0001.245.251.0001.319.090.0001.263.533.0001.232.022.000
Ödenmiş Sermaye220.000.000220.000.000220.000.000220.000.000220.000.000220.000.000220.000.000220.000.000220.000.000220.000.000220.000.000220.000.000220.000.000220.000.000220.000.000220.000.000
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları1.927.193.0001.921.940.0001.921.971.0001.797.027.000839.364.000793.563.000763.635.000733.673.000359.566.000359.570.000359.589.000368.324.000292.547.000349.262.000349.262.000350.691.000
Net Dönem Karı/Zararı7.824.186.0005.460.294.0002.762.233.000996.669.0002.331.581.0001.255.894.000885.935.000406.533.0001.037.334.000741.178.000229.403.000124.132.00075.777.000-2.813.000-44.110.000-69.476.000
Toplam Kaynaklar20.665.180.00016.411.135.00013.945.713.00012.060.842.0009.754.599.0007.528.424.0008.037.412.0008.073.489.0007.117.134.0007.108.305.0005.532.941.0004.715.983.0004.664.944.0005.321.805.0005.093.472.0004.592.707.000

Tabvendor'daki gelişmelerden ilk sen haberdar olmak istersen e-mail adresini bırakabilirsin!