Doğuş Otomotiv Servis ve Ticaret A.Ş. (DOAS)

Yıllık Bilanço

Kalem2023/122022/122021/122020/122019/122018/122017/122016/122015/122014/122013/12
Dönen Varlıklar33.214.459.00013.297.377.0006.583.292.0004.601.874.0002.514.625.0002.817.143.0003.194.267.0003.140.398.0002.489.232.0001.442.182.0001.281.701.000
Nakit ve Nakit Benzerleri7.643.608.0003.366.150.0003.409.576.000655.599.000648.342.000365.892.000106.385.00089.098.00071.870.00040.621.00082.246.000
Finansal Yatırımlar1.258.102.0002.033.691.000000000000
Ticari Alacaklar12.879.339.0003.331.831.0001.010.816.0001.047.149.000745.346.000643.538.0001.425.215.0001.213.786.0001.095.624.000743.529.000618.939.000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar00000000000
Diğer Alacaklar510.804.000181.270.000150.347.000103.672.000135.510.000322.976.000189.901.00095.762.00052.031.00030.880.00037.475.000
Stoklar10.649.598.0004.270.103.0001.969.481.0002.751.843.000935.907.0001.365.896.0001.425.344.0001.650.960.0001.214.122.000569.259.000520.176.000
Diğer Dönen Varlıklar68.469.0006.609.00043.072.00043.611.00049.520.000118.841.00047.422.00090.792.00055.585.00012.404.00022.865.000
Ara Toplam33.214.459.00013.297.377.0006.583.292.0004.601.874.0002.514.625.0002.817.143.0003.194.267.0003.140.398.0002.489.232.0001.396.693.0001.281.701.000
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar00000000045.489.0000
Duran Varlıklar34.652.405.0007.367.803.0003.171.307.0002.515.260.0002.150.319.0001.981.519.0001.972.615.0001.711.456.0001.490.671.0001.385.075.0001.182.645.000
Finansal Yatırımlar3.370.993.0002.345.929.000831.804.000561.545.000561.463.000567.259.000579.277.000550.350.000511.815.000531.181.000450.579.000
Ticari Alacaklar0000000000220.000
Diğer Alacaklar24.048.000738.0001.372.00010.115.0006.771.000679.000524.000514.000260.000223.0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar8.514.194.0001.682.377.000880.235.000790.730.000452.264.000374.659.000352.323.000305.986.000239.010.000251.701.000206.219.000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller10.265.732.00099.227.000121.463.000105.419.000107.658.00020.853.00021.266.00019.809.00020.222.00020.636.0000
Maddi Duran Varlıklar11.723.065.0002.015.093.0001.096.291.000900.928.000847.759.000982.378.000975.348.000780.965.000664.043.000541.971.000498.211.000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar519.191.000154.909.00089.645.00055.410.00034.394.00035.354.00031.731.00026.226.00020.848.00016.199.00012.494.000
Toplam Varlıklar67.866.864.00020.665.180.0009.754.599.0007.117.134.0004.664.944.0004.798.662.0005.166.882.0004.851.854.0003.979.903.0002.827.257.0002.464.346.000
Kısa Vadeli Yükümlülükler18.448.237.0008.345.575.0005.086.738.0004.467.121.0003.093.170.0003.363.145.0003.769.004.0003.679.080.0002.304.035.0001.528.824.0001.075.520.000
Kısa Vadeli Borçlanmalar2.571.420.0002.183.408.0002.937.615.0002.152.609.0002.201.933.0002.650.665.0002.963.732.0002.730.263.0001.644.916.0001.029.340.000638.044.000
Ticari Borçlar8.520.912.0003.586.647.0001.231.202.0001.853.830.000713.263.000554.172.000633.545.000770.675.000509.411.000357.159.000323.233.000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar00000000000
Diğer Borçlar491.00000101.594.0000000000
Borç Karşılıkları2.823.330.0001.135.049.000396.216.00038.740.00042.350.00044.104.00045.539.00061.810.00054.983.00052.731.00048.440.000
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler1.375.563.000533.140.000202.816.000248.604.000105.086.00092.644.000120.361.000113.299.00091.559.00084.282.00015.795.000
Ara Toplam18.448.237.0008.345.575.0005.086.738.0004.467.121.0003.093.170.0003.363.145.0003.769.004.0003.679.080.0002.304.035.0001.528.824.0001.075.520.000
Uzun Vadeli Yükümlülükler7.573.037.000613.079.000304.178.000354.279.000319.233.000127.645.00070.433.00054.061.000312.985.00062.098.000270.762.000
Uzun Vadeli Borçlanmalar6.185.862.000221.458.00090.669.000234.307.000236.119.00060.000.00011.106.00028.172.000296.208.00046.603.000259.210.000
Ticari Borçlar00000000000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar00000000000
Diğer Borçlar3.792.0000000000000
Uzun Vadeli Karşılıklar406.961.000288.058.000142.662.00098.606.00077.027.00063.158.00058.149.00021.022.00013.937.00011.804.00011.552.000
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000001.178.0001.995.000215.00000
Özkaynaklar41.845.590.00011.706.526.0004.363.683.0002.295.734.0001.252.541.0001.307.872.0001.327.445.0001.118.713.0001.362.883.0001.236.335.0001.118.064.000
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar41.339.017.00011.669.381.0004.350.425.0002.286.951.0001.245.251.0001.301.564.0001.322.336.0001.114.091.0001.358.516.0001.231.491.0001.114.663.000
Ödenmiş Sermaye220.000.000220.000.000220.000.000220.000.000220.000.000220.000.000220.000.000220.000.000220.000.000220.000.000220.000.000
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları19.418.821.0001.927.193.000839.364.000359.566.000292.547.000217.534.000177.117.000-60.557.000235.916.000148.466.000170.930.000
Net Dönem Karı/Zararı19.622.080.0007.824.186.0002.331.581.0001.037.334.00075.777.000133.157.000183.232.000237.688.000302.921.000251.635.000223.948.000
Toplam Kaynaklar67.866.864.00020.665.180.0009.754.599.0007.117.134.0004.664.944.0004.798.662.0005.166.882.0004.851.854.0003.979.903.0002.827.257.0002.464.346.000

Tabvendor'daki gelişmelerden ilk sen haberdar olmak istersen e-mail adresini bırakabilirsin!