Doğuş Otomotiv Servis ve Ticaret A.Ş. (DOAS)

Yıllık Gelir Tablosu

Kalem2022/122021/122020/122019/122018/122017/122016/122015/122014/122013/122012/12
Hasılat46.781.376.00024.306.203.00018.900.148.0009.844.133.00010.688.489.00013.220.361.00011.925.176.00010.889.161.0007.692.702.0006.602.663.0005.132.341.000
Satışların Maliyeti (-)-36.255.256.000-20.784.706.000-16.425.050.000-8.574.429.000-9.387.395.000-11.919.377.000-10.772.300.000-9.780.598.000-6.819.714.000-5.853.047.000-4.418.927.000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)10.526.120.0003.521.497.0002.475.098.0001.269.704.0001.301.094.0001.300.984.0001.152.876.0001.108.563.000872.988.000749.616.000713.414.000
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı00000000000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)00000000000
Brüt Kar/Zarar10.526.120.0003.521.497.0002.475.098.0001.269.704.0001.301.094.0001.300.984.0001.152.876.0001.108.563.000872.988.000749.616.000713.414.000
Genel Yönetim Giderleri (-)-1.752.047.000-758.847.000-612.962.000-438.833.000-390.634.000-414.673.000-394.690.000-310.269.000-257.280.000-204.480.000-176.021.000
Pazarlama Giderleri (-)-1.218.539.000-566.894.000-365.070.000-361.554.000-401.687.000-433.374.000-415.575.000-363.500.000-237.103.000-200.901.000-177.115.000
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)00000000000
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler766.834.0001.062.291.00096.605.000108.966.000111.201.00090.078.000157.539.00067.077.00079.631.00066.749.00038.572.000
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-397.589.000-165.304.000-149.204.000-92.180.000-93.306.000-68.981.000-74.194.000-55.303.000-72.093.000-35.126.000-35.924.000
Esas Faaliyet Karı/Zararı7.924.779.0003.092.743.0001.444.467.000486.103.000526.668.000474.034.000425.956.000446.568.000326.235.000307.535.000306.326.000
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler243.549.00031.820.00014.003.00043.385.00055.103.00025.602.00023.024.00046.875.00010.698.0007.279.0005.923.000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı9.200.782.0003.565.094.0001.706.300.000672.058.000642.539.00000536.877.000419.675.000343.702.000369.393.000
Finansman Gelirleri89.576.00054.771.00049.751.00073.385.00014.417.0004.106.000000568.0001.876.000
Finansman Giderleri (-)-769.399.000-651.276.000-468.388.000-688.209.000-508.158.000-353.265.000-272.697.000-171.488.000-123.378.000-68.390.000-60.840.000
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Karı/Zararı8.520.959.0002.968.589.0001.287.663.00057.234.000148.798.000226.129.000275.132.000365.389.000296.297.000275.880.000310.429.000
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gelir/Gideri-672.886.000-632.533.000-245.793.00019.525.000-14.442.000-42.410.000-37.189.000-62.945.000-43.219.000-51.152.000-51.701.000
- Dönem Vergi Gelir/Gideri-1.656.694.000-633.036.000-216.242.000-9.665.000-9.679.000-38.188.000-40.594.000-61.976.000-43.584.000-58.429.000-53.138.000
- Ertelenmiş Vergi Gelir/Gideri983.808.000503.000-29.551.00029.190.000-4.763.000-4.222.0003.405.000-969.000365.0007.277.0001.437.000
Dönem Karı/Zararı7.848.073.0002.336.056.0001.041.870.00076.759.000134.356.000183.719.000237.943.000302.444.000253.078.000224.728.000258.728.000
Ana Ortaklık Payları7.824.186.0002.331.581.0001.037.334.00075.777.000133.157.000183.232.000237.688.000302.921.000251.635.000223.948.000258.217.000

Tabvendor'daki gelişmelerden ilk sen haberdar olmak istersen e-mail adresini bırakabilirsin!