Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (EKGYO)

Çeyreklik Bilanço

Kalem2024/032023/122023/092023/062023/032022/122022/092022/062022/032021/122021/092021/062021/032020/122020/092020/06
Dönen Varlıklar130.074.089.000113.859.487.00055.105.212.00050.078.823.00046.746.508.00042.141.914.00034.187.093.00032.665.656.00029.934.506.00025.584.608.00023.108.287.00022.856.341.00023.726.492.00022.740.934.00022.608.819.00021.210.887.000
Nakit ve Nakit Benzerleri5.108.255.00015.866.693.00015.694.524.00012.450.809.0008.638.573.0006.107.609.0003.407.568.0005.976.404.0003.843.192.0003.634.384.0001.501.473.0001.468.227.0001.745.151.0001.951.089.0003.365.634.0001.998.335.000
Finansal Yatırımlar000000000500.000119.000119.0001.161.000306.015.000300.647.00039.335.000
Ticari Alacaklar6.390.197.0007.906.599.0004.850.776.0003.895.310.0003.231.328.0003.268.382.0002.956.446.0002.523.017.0001.939.752.0002.677.904.0002.961.864.0003.206.827.0003.014.299.0002.483.657.0002.605.494.0002.630.291.000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000000000000000
Diğer Alacaklar485.825.000985.028.000759.850.000983.491.000892.045.000577.700.000555.755.000618.708.000597.193.000551.668.000582.526.000566.959.000947.175.000922.557.0001.102.457.0001.202.644.000
Stoklar100.032.541.00083.258.886.00030.230.234.00028.556.033.00030.758.357.00028.955.350.00025.945.561.00022.017.060.00022.287.619.00017.561.543.00016.946.201.00015.609.547.00016.121.608.00015.192.343.00013.361.537.00013.395.691.000
Diğer Dönen Varlıklar2.193.189.0004.523.529.0001.431.218.0001.467.449.0001.239.554.000852.225.0001.321.763.0001.530.467.0001.266.750.0001.158.609.0001.116.104.0002.004.662.0001.897.098.0001.885.273.0001.873.050.0001.944.591.000
Ara Toplam130.074.089.000113.859.487.00055.105.212.00050.078.823.00046.746.508.00042.141.914.00034.187.093.00032.665.656.00029.934.506.00025.584.608.00023.108.287.00022.856.341.00023.726.492.00022.740.934.00022.608.819.00021.210.887.000
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar0000000000000000
Duran Varlıklar7.143.955.0007.623.554.0005.723.676.0006.139.541.0004.581.676.0004.817.265.0005.003.601.0005.507.552.0005.409.787.0005.044.510.0005.074.758.0004.996.063.0004.603.177.0004.937.659.0004.888.244.0004.049.856.000
Finansal Yatırımlar0000000000000000
Ticari Alacaklar3.605.779.0004.519.102.0004.779.020.0005.227.085.0003.747.404.0003.730.187.0003.466.203.0003.944.660.0003.959.523.0003.583.734.0003.716.945.0003.618.426.0003.266.978.0003.711.004.0003.707.184.0003.116.732.000
Diğer Alacaklar23.222.00023.930.00023.331.00022.572.00022.182.00021.650.0001.014.0001.014.0001.014.0001.014.0001.014.0001.014.0001.014.0001.014.0001.014.0001.014.000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar3.470.0001.351.0001.351.0001.351.000841.000841.0000000000000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller2.101.667.0001.866.374.000434.985.000441.587.000445.541.000742.683.000814.592.000838.425.000842.670.000880.496.000851.338.000869.581.000871.804.000772.076.000735.337.000459.242.000
Maddi Duran Varlıklar1.325.760.0001.132.703.000392.742.000370.169.000330.947.000285.862.00068.893.00069.957.00077.487.00078.274.00078.977.00080.296.00073.651.00072.385.00063.775.00064.091.000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar79.205.00060.732.00036.452.00022.253.0007.614.0007.965.0004.862.0005.459.0006.056.0002.955.0003.447.0003.709.0004.193.0003.760.0003.514.0004.001.000
Toplam Varlıklar137.218.044.000121.483.041.00060.828.888.00056.218.364.00051.328.184.00046.959.179.00039.190.694.00038.173.208.00035.344.293.00030.629.118.00028.183.045.00027.852.404.00028.329.669.00027.678.593.00027.497.063.00025.260.743.000
Kısa Vadeli Yükümlülükler69.795.710.00062.226.987.00036.548.464.00033.849.283.00030.078.366.00025.293.981.00018.674.346.00018.483.679.00016.967.879.00012.730.683.00010.541.832.00010.283.547.00011.140.610.00010.152.862.00010.082.268.0007.982.616.000
Kısa Vadeli Borçlanmalar841.325.0001.050.286.0001.038.595.0001.797.889.0002.457.696.0001.300.263.0002.125.410.0002.748.613.0002.273.733.0002.710.227.0002.718.666.0001.676.417.0002.338.615.0002.078.219.0002.202.619.0002.567.083.000
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları0000000000000000
Ticari Borçlar2.947.829.0004.070.893.0002.251.552.0002.282.528.0002.003.422.0002.956.858.0002.261.177.0004.727.382.0006.138.524.0001.975.725.0001.854.758.0002.297.643.0002.819.374.0002.469.125.0002.465.795.000746.892.000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000000000000000
Diğer Borçlar1.682.005.0001.176.378.000791.666.000733.229.0001.285.753.000516.169.000572.735.000256.980.000272.078.000180.690.000116.636.000144.795.000578.886.000586.848.000604.534.000564.668.000
Borç Karşılıkları368.371.000368.062.000330.838.000306.336.000294.063.000282.876.000268.476.000257.177.000245.986.000168.392.000148.128.000144.436.000140.250.000139.047.000135.450.000124.677.000
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler0000000000000000
Ara Toplam69.795.710.00062.226.987.00036.548.464.00033.849.283.00030.078.366.00025.293.981.00018.674.346.00018.483.679.00016.967.879.00012.730.683.00010.541.832.00010.283.547.00011.140.610.00010.152.862.00010.082.268.0007.982.616.000
Uzun Vadeli Yükümlülükler1.489.329.0002.025.663.0002.061.846.0002.628.603.0003.038.877.0003.297.175.0002.926.641.0002.739.078.0001.728.022.0002.021.196.0002.081.132.0002.365.582.0002.424.866.0003.003.235.0003.163.034.0003.284.224.000
Uzun Vadeli Borçlanmalar597.626.0001.268.969.0001.742.185.0002.371.500.0002.780.955.0003.103.650.0002.775.554.0002.600.318.0001.610.220.0001.907.320.0001.983.299.0002.281.267.0002.353.017.0002.931.094.0003.101.038.0003.223.797.000
Ticari Borçlar369.086.000369.504.000086.000020.000077.00029.0002.099.0002.099.0002.145.0002.147.00028.0009.0009.000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000000000000000
Diğer Borçlar301.311.000210.539.000201.882.000138.617.000180.046.000117.382.000116.847.000106.593.00093.421.00088.760.00077.235.00064.134.00053.071.00056.520.00046.439.00045.264.000
Uzun Vadeli Karşılıklar142.505.000121.000.00094.018.00089.412.00050.813.00048.753.00029.502.00027.352.00019.614.00018.279.00013.761.00013.298.00011.893.00010.855.00010.810.00010.416.000
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000000000000000
Özkaynaklar65.933.005.00057.230.391.00022.218.578.00019.740.478.00018.210.941.00018.368.023.00017.589.707.00016.950.451.00016.648.392.00015.877.239.00015.560.081.00015.203.275.00014.764.193.00014.522.496.00014.251.761.00013.993.903.000
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar65.933.005.00057.230.391.00022.218.578.00019.740.478.00018.210.941.00018.368.023.00017.589.707.00016.950.451.00016.648.392.00015.877.239.00015.560.081.00015.203.275.00014.764.193.00014.522.496.00014.251.761.00013.993.903.000
Ödenmiş Sermaye3.800.000.0003.800.000.0003.800.000.0003.800.000.0003.800.000.0003.800.000.0003.800.000.0003.800.000.0003.800.000.0003.800.000.0003.800.000.0003.800.000.0003.800.000.0003.800.000.0003.800.000.0003.800.000.000
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları-6.566.074.000-1.632.159.00010.643.404.00010.643.404.00010.643.404.0008.617.598.0008.745.237.0008.745.237.0009.211.988.0007.777.801.0007.777.801.0007.777.801.0007.898.803.0007.039.132.0007.039.132.0007.144.939.000
Net Dönem Karı/Zararı81.641.000-4.074.314.0003.684.354.0002.594.464.000881.120.0002.997.133.0002.088.465.0001.449.209.000771.153.0001.434.187.0001.117.029.000760.223.000241.697.000859.671.000588.936.000257.232.000
Toplam Kaynaklar137.218.044.000121.483.041.00060.828.888.00056.218.364.00051.328.184.00046.959.179.00039.190.694.00038.173.208.00035.344.293.00030.629.118.00028.183.045.00027.852.404.00028.329.669.00027.678.593.00027.497.063.00025.260.743.000

Tabvendor'daki gelişmelerden ilk sen haberdar olmak istersen e-mail adresini bırakabilirsin!