Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (EKGYO)

Yıllık Bilanço

Kalem2023/122022/122021/122020/122019/122018/122017/122016/122015/122014/122013/12
Dönen Varlıklar113.859.487.00042.141.914.00025.584.608.00022.740.934.00019.363.644.00019.810.629.00018.796.338.00017.076.882.00015.097.889.0005.450.071.0007.213.078.000
Nakit ve Nakit Benzerleri15.866.693.0006.107.609.0003.634.384.0001.951.089.000510.149.000552.539.000897.501.0002.501.233.0003.005.003.0002.606.132.0004.803.784.000
Finansal Yatırımlar00500.000306.015.00022.370.00054.442.000186.274.000140.795.000143.819.000236.798.000644.605.000
Ticari Alacaklar7.906.599.0003.268.382.0002.677.904.0002.483.657.0002.908.714.0001.573.649.0001.752.257.000682.868.000918.649.0001.133.473.000661.101.000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar00000000000
Diğer Alacaklar985.028.000577.700.000551.668.000922.557.0001.137.921.0001.157.651.0001.180.466.000838.505.000499.781.000469.559.000504.137.000
Stoklar83.258.886.00028.955.350.00017.561.543.00015.192.343.00012.839.594.00014.749.905.00013.646.631.00012.085.195.00010.330.403.000740.200.000440.266.000
Diğer Dönen Varlıklar4.523.529.000852.225.0001.158.609.0001.885.273.0001.944.896.0001.722.443.0001.133.209.000828.286.000200.234.000263.909.000159.185.000
Ara Toplam113.859.487.00042.141.914.00025.584.608.00022.740.934.00019.363.644.00019.810.629.00018.796.338.00017.076.882.00015.097.889.0005.450.071.0007.213.078.000
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar00000000000
Duran Varlıklar7.623.554.0004.817.265.0005.044.510.0004.937.659.0004.047.853.0002.848.765.0001.827.322.0001.625.485.0001.638.104.0009.503.414.0006.257.904.000
Finansal Yatırımlar00000000000
Ticari Alacaklar4.519.102.0003.730.187.0003.583.734.0003.711.004.0003.067.809.0001.895.829.0001.686.645.0001.466.854.0001.483.100.0001.220.622.0001.080.313.000
Diğer Alacaklar23.930.00021.650.0001.014.0001.014.0001.014.0001.014.000988.0001.053.000168.000166.000171.000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar1.351.000841.000000000000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller1.866.374.000742.683.000880.496.000772.076.000499.654.000367.382.00057.283.00038.199.00016.000.000847.0001.169.000
Maddi Duran Varlıklar1.132.703.000285.862.00078.274.00072.385.00065.370.00063.494.00066.858.00069.181.00078.721.00035.897.00011.268.000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar60.732.0007.965.0002.955.0003.760.0003.771.0001.824.0002.911.0002.605.0001.874.0001.987.0002.070.000
Toplam Varlıklar121.483.041.00046.959.179.00030.629.118.00027.678.593.00023.411.497.00022.659.394.00020.623.660.00018.702.367.00016.735.993.00014.953.485.00013.470.982.000
Kısa Vadeli Yükümlülükler62.226.987.00025.293.981.00012.730.683.00010.152.862.0008.023.624.0007.737.738.0006.083.525.0007.954.280.0007.140.154.0005.711.879.0004.512.022.000
Kısa Vadeli Borçlanmalar1.050.286.0001.300.263.0002.710.227.0002.078.219.0003.175.633.0001.777.503.000482.364.000219.490.000230.657.000172.272.0000
Ticari Borçlar4.070.893.0002.956.858.0001.975.725.0002.469.125.000489.368.000965.530.0001.266.648.0003.824.119.0002.231.297.0001.376.240.000607.765.000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar00000000000
Diğer Borçlar1.176.378.000516.169.000180.690.000586.848.000569.451.000631.778.000554.767.000560.576.000517.994.000515.425.000570.379.000
Borç Karşılıkları368.062.000282.876.000168.392.000139.047.000119.716.000137.628.00051.029.000134.274.000170.658.000120.238.00094.629.000
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler0000003.728.717.0003.215.821.0003.989.548.0003.527.704.0003.063.614.000
Ara Toplam62.226.987.00025.293.981.00012.730.683.00010.152.862.0008.023.624.0007.737.738.0006.083.525.0007.954.280.0007.140.154.0005.711.879.0004.512.022.000
Uzun Vadeli Yükümlülükler2.025.663.0003.297.175.0002.021.196.0003.003.235.0001.639.451.0001.834.914.0002.074.616.00017.894.000270.440.000490.322.000605.352.000
Uzun Vadeli Borçlanmalar1.268.969.0003.103.650.0001.907.320.0002.931.094.0001.587.564.0001.685.943.0001.932.308.0000214.000.000434.000.000594.000.000
Ticari Borçlar369.504.00020.0002.099.00028.000102.00069.327.00095.666.00071.00036.192.00036.192.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar00000000000
Diğer Borçlar210.539.000117.382.00088.760.00056.520.00037.045.00068.792.00037.306.0009.352.00013.814.00015.130.0007.204.000
Uzun Vadeli Karşılıklar121.000.00048.753.00018.279.00010.855.00010.002.0007.677.0006.162.0005.508.0003.986.0003.048.0002.351.000
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000003.174.0002.963.0002.448.0001.952.0001.797.000
Özkaynaklar57.230.391.00018.368.023.00015.877.239.00014.522.496.00013.748.422.00013.086.742.00012.465.519.00010.730.193.0009.325.399.0008.751.284.0008.353.608.000
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar57.230.391.00018.368.023.00015.877.239.00014.522.496.00013.748.422.00013.086.742.00012.465.519.00010.730.193.0009.325.399.0008.751.284.0008.353.608.000
Ödenmiş Sermaye3.800.000.0003.800.000.0003.800.000.0003.800.000.0003.800.000.0003.800.000.0003.800.000.0003.800.000.0003.800.000.0003.800.000.0003.800.000.000
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları-1.632.159.0008.617.598.0007.777.801.0007.039.132.0006.364.433.0005.271.709.0004.304.087.0002.630.863.0002.111.335.0001.578.208.0001.061.950.000
Net Dönem Karı/Zararı-4.074.314.0002.997.133.0001.434.187.000859.671.000780.506.0001.269.807.0001.756.094.0001.761.276.000952.605.000954.397.0001.060.537.000
Toplam Kaynaklar121.483.041.00046.959.179.00030.629.118.00027.678.593.00023.411.497.00022.659.394.00020.623.660.00018.702.367.00016.735.993.00014.953.485.00013.470.982.000

Tabvendor'daki gelişmelerden ilk sen haberdar olmak istersen e-mail adresini bırakabilirsin!