İpek Doğal Enerji Kaynakları Araştırma ve Üretim A.Ş. (IPEKE)

Yıllık Bilanço

Kalem2023/122022/122021/122020/122019/122018/122017/122016/122015/122014/122013/12
Dönen Varlıklar12.089.014.00011.745.316.0009.757.601.0007.010.863.0005.146.566.0003.306.082.0002.419.153.0001.972.904.0001.495.503.0001.638.445.0001.413.563.000
Nakit ve Nakit Benzerleri1.070.138.000524.270.0009.179.190.0006.190.196.0004.627.315.0002.794.533.0002.045.387.0001.737.642.0001.235.070.0001.322.888.0001.159.978.000
Finansal Yatırımlar8.876.201.0009.760.480.000000000000
Ticari Alacaklar83.890.00044.189.00027.626.00021.030.00026.569.00013.135.00042.473.00020.254.00034.290.00043.618.00039.913.000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar00000000000
Diğer Alacaklar153.617.00090.489.00056.129.00032.622.00052.564.000116.329.0001.308.0001.727.0002.700.0003.449.0004.040.000
Stoklar1.555.665.0001.163.163.000450.990.000423.787.000400.304.000324.490.000219.009.000149.906.000178.760.000230.773.000147.090.000
Diğer Dönen Varlıklar2.151.00010.457.00030.489.000320.749.00026.294.00045.814.00099.412.00063.375.00044.683.00037.717.00062.542.000
Ara Toplam12.089.014.00011.745.278.0009.757.601.0007.000.145.0005.146.566.0003.306.082.0002.419.153.0001.972.904.0001.495.503.0001.638.445.0001.413.563.000
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar038.000010.718.0000000000
Duran Varlıklar14.998.741.0002.882.727.0002.527.469.0001.624.940.0001.559.522.0001.410.534.0001.147.472.0001.155.958.0001.298.857.0001.178.433.0001.165.269.000
Finansal Yatırımlar2.371.598.000287.449.000293.543.000312.521.000317.334.000225.919.000226.429.000225.811.000225.900.000196.000196.000
Ticari Alacaklar00000000000
Diğer Alacaklar781.823.0003.516.000164.236.000117.346.00098.662.0003.065.0007.279.0007.019.0001.258.0001.607.0001.042.000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar00000000000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller880.374.000215.551.000221.882.000227.209.000213.748.000220.219.000109.585.000112.088.000114.154.00021.422.00020.083.000
Maddi Duran Varlıklar6.733.739.0001.702.190.0001.429.593.000718.678.000649.088.000763.203.000680.740.000682.084.000771.022.000880.619.000916.553.000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar108.025.00015.886.0004.046.0001.182.0001.531.0002.483.0001.443.0004.596.0006.991.00059.491.00059.038.000
Toplam Varlıklar27.087.755.00014.628.043.00012.285.070.0008.635.803.0006.706.088.0004.716.616.0003.566.625.0003.128.862.0002.794.360.0002.816.878.0002.578.832.000
Kısa Vadeli Yükümlülükler2.090.357.0001.155.690.0001.193.322.000670.428.000441.577.000276.349.000282.070.000199.219.000196.827.000193.976.000166.896.000
Kısa Vadeli Borçlanmalar386.344.00015.403.00019.470.0003.598.0003.902.0000013.332.00030.216.00039.664.00031.598.000
Ticari Borçlar327.744.000172.122.000215.803.000109.823.00074.386.00075.352.00049.154.00041.790.00063.011.00049.980.00067.236.000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar00000000000
Diğer Borçlar60.806.00098.398.00017.957.00019.047.00019.368.00026.512.00019.031.00017.761.00015.414.00012.827.00014.833.000
Borç Karşılıkları949.674.000776.900.000485.165.000389.152.000180.479.000116.433.000169.586.00070.830.00061.578.00041.964.00031.879.000
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler18.768.00013.538.00027.419.00028.722.00021.372.00018.267.00020.979.00013.446.00016.843.00022.579.00021.350.000
Ara Toplam2.090.357.0001.155.690.0001.193.322.000670.428.000441.577.000276.349.000282.070.000199.219.000196.827.000193.976.000166.896.000
Uzun Vadeli Yükümlülükler662.548.000510.472.000415.955.000201.217.000187.905.000138.146.00086.769.000145.559.00094.540.000107.684.000108.243.000
Uzun Vadeli Borçlanmalar2.107.0006.996.00020.667.0001.329.000545.00000015.447.00021.531.00028.531.000
Ticari Borçlar00000000000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar00000000000
Diğer Borçlar161.652.000102.676.00072.513.00040.309.00032.619.00028.889.00020.931.00019.328.00015.992.00012.754.00011.738.000
Uzun Vadeli Karşılıklar475.759.000400.606.000322.551.000159.329.000154.741.000109.257.00065.838.000121.683.00059.676.00071.765.00067.662.000
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler00000000000
Özkaynaklar24.334.850.00012.961.881.00010.675.793.0007.764.158.0006.076.606.0004.302.121.0003.197.786.0002.784.084.0002.502.993.0002.515.218.0002.303.693.000
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar6.797.027.0002.962.438.0002.139.540.0001.479.148.0001.122.873.000939.698.000700.608.000776.608.000764.902.000797.293.000735.146.000
Ödenmiş Sermaye259.786.000259.786.000259.786.000259.786.000259.786.000259.786.000259.786.000259.786.000259.786.000259.786.000259.786.000
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları2.649.302.0001.580.655.0001.173.656.000811.493.000404.935.000394.154.000301.412.000450.417.000484.368.000425.480.000376.838.000
Net Dönem Karı/Zararı179.387.000836.485.000660.509.000362.163.000406.558.000238.152.00092.742.00020.866.000-23.401.00070.240.00064.912.000
Toplam Kaynaklar27.087.755.00014.628.043.00012.285.070.0008.635.803.0006.706.088.0004.716.616.0003.566.625.0003.128.862.0002.794.360.0002.816.878.0002.578.832.000

Tabvendor'daki gelişmelerden ilk sen haberdar olmak istersen e-mail adresini bırakabilirsin!