İpek Doğal Enerji Kaynakları Araştırma ve Üretim A.Ş. (IPEKE)

Çeyreklik Gelir Tablosu

Kalem2023/122023/092023/062023/032022/122022/092022/062022/032021/122021/092021/062021/032020/122020/092020/062020/03
Hasılat3.231.385.0002.156.942.0001.513.592.0001.704.213.0001.135.116.0002.016.770.0001.323.717.0001.465.147.0001.185.721.000926.025.0001.165.114.000879.372.000960.990.000911.956.000739.917.000716.727.000
Satışların Maliyeti (-)-2.224.318.000-990.806.000-982.695.000-1.086.074.000-521.372.000-821.761.000-558.845.000-527.333.000-552.886.000-403.349.000-323.808.000-361.732.000-464.347.000-288.416.000-244.668.000-276.000.000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)1.007.067.0001.166.136.000530.897.000618.139.000613.744.0001.195.009.000764.872.000937.814.000632.835.000522.676.000841.306.000517.640.000496.643.000623.540.000495.249.000440.727.000
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı0000000000000000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000000000000000
Brüt Kar/Zarar1.007.067.0001.166.136.000530.897.000618.139.000613.744.0001.195.009.000764.872.000937.814.000632.835.000522.676.000841.306.000517.640.000496.643.000623.540.000495.249.000440.727.000
Genel Yönetim Giderleri (-)-502.347.000-174.924.000-98.228.000-197.842.000-156.258.000-121.288.000-137.788.000-69.370.000-53.878.00059.092.000-203.007.000-83.614.000-96.907.000-66.207.000-55.753.000-42.369.000
Pazarlama Giderleri (-)-10.868.000-11.211.000-88.547.000-2.005.000-1.663.000-4.370.000-2.931.000-2.258.000-2.060.000-2.302.000-1.993.000-1.911.000-1.552.000-3.028.000-2.215.000-1.671.000
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)-245.917.000-117.396.000-105.879.000-147.858.000-104.064.000-59.257.000-40.799.000-97.336.000-88.129.000-79.943.000-67.333.000-60.277.000-52.918.000-27.627.000-10.908.000-39.879.000
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler57.036.00025.654.00039.629.00012.430.00022.062.00023.460.00079.582.00073.105.000153.703.0004.662.000109.597.0004.785.000-42.296.00026.592.00024.309.00032.681.000
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-799.830.000-36.696.000-327.030.000-347.751.000-21.005.000-136.251.000-333.318.000-51.038.000-25.533.000-169.360.000-7.196.000-5.025.000-17.682.000-2.261.000-24.130.000-45.133.000
Esas Faaliyet Karı/Zararı-494.859.000851.563.000-49.158.000-64.887.000352.816.000897.303.000329.618.000790.917.000616.938.000334.825.000671.374.000371.598.000285.288.000551.009.000426.552.000344.356.000
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler3.141.889.000930.956.0001.640.805.0001.551.479.000575.286.000681.393.000626.421.000475.041.000782.496.000331.194.000355.937.000504.715.000165.778.000152.871.000149.288.000177.782.000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı2.647.528.0001.791.032.0001.583.203.0001.486.619.000945.831.0001.546.737.000866.941.0001.212.542.0001.393.416.000666.019.0001.027.311.000876.313.000451.066.000703.880.000575.840.000518.391.000
Finansman Gelirleri0000000000009.891.000000
Finansman Giderleri (-)-69.579.000-65.744.0007.464.000-15.816.0000-2.178.0004.236.000-2.058.000-5.960.000-5.382.00000940.000-370.000-570.0000
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Karı/Zararı-5.074.608.0001.725.288.0001.590.667.0001.470.803.000945.831.0001.544.559.000871.177.0001.210.484.0001.387.456.000660.637.0001.027.311.000876.313.000461.897.000703.510.000575.270.000518.391.000
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gelir/Gideri1.419.657.000-240.231.000-234.619.000-76.776.000-34.244.000-279.895.000-220.473.000-225.095.000-426.837.000-179.147.000-268.670.000-165.259.000-142.488.000-162.130.000-113.902.000-147.023.000
- Dönem Vergi Gelir/Gideri-395.210.000-282.910.000-321.612.000-135.177.000-42.097.000-288.703.000-221.412.000-253.301.000-445.037.000-194.412.000-282.499.000-193.501.000-137.042.000-163.381.000-116.159.000-137.270.000
- Ertelenmiş Vergi Gelir/Gideri1.814.867.00042.679.00086.993.00058.401.0007.853.0008.808.000939.00028.206.00018.200.00015.265.00013.829.00028.242.000-5.446.0001.251.0002.257.000-9.753.000
Dönem Karı/Zararı-3.654.951.0001.485.057.0001.356.048.0001.394.027.000911.587.0001.264.664.000650.704.000985.389.000960.619.000481.490.000758.641.000711.054.000319.409.000541.380.000461.368.000371.368.000
Ana Ortaklık Payları-549.955.00093.753.000305.022.000330.567.000217.847.000277.753.000129.098.000211.787.000177.490.000103.527.000199.123.000180.369.00062.127.000114.743.000104.802.00080.491.000

Tabvendor'daki gelişmelerden ilk sen haberdar olmak istersen e-mail adresini bırakabilirsin!