İpek Doğal Enerji Kaynakları Araştırma ve Üretim A.Ş. (IPEKE)

Yıllık Gelir Tablosu

Kalem2023/122022/122021/122020/122019/122018/122017/122016/122015/122014/122013/12
Hasılat8.606.132.0005.940.750.0004.156.232.0003.329.590.0002.928.205.0001.670.786.0001.036.718.0001.100.198.000965.954.0001.053.007.0001.089.854.000
Satışların Maliyeti (-)-5.283.893.000-2.429.311.000-1.641.775.000-1.273.431.000-1.038.902.000-698.829.000-498.568.000-435.999.000-585.525.000-499.957.000-522.884.000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)3.322.239.0003.511.439.0002.514.457.0002.056.159.0001.889.303.000971.957.000538.150.000664.199.000380.429.000553.050.000566.970.000
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı00000000000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)00000000000
Brüt Kar/Zarar3.322.239.0003.511.439.0002.514.457.0002.056.159.0001.889.303.000971.957.000538.150.000664.199.000380.429.000553.050.000566.970.000
Genel Yönetim Giderleri (-)-973.341.000-484.704.000-281.407.000-261.236.000-166.735.000-164.256.000-129.148.000-105.874.000-143.332.000-119.468.000-117.724.000
Pazarlama Giderleri (-)-112.631.000-11.222.000-8.266.000-8.466.000-11.926.000-4.229.000-5.024.000-4.045.000-18.972.000-19.260.000-20.837.000
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)-617.050.000-301.456.000-295.682.000-131.332.000-140.889.000-41.788.000-18.391.000-23.542.000-20.437.000-26.112.000-61.655.000
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler134.749.000198.209.000272.747.00041.286.00039.120.00038.095.00049.781.00042.244.00024.949.00027.778.00021.277.000
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-1.511.307.000-541.612.000-207.114.000-89.206.000-30.493.000-85.482.000-53.376.000-310.381.000-225.207.000-59.118.000-58.981.000
Esas Faaliyet Karı/Zararı242.659.0002.370.654.0001.994.735.0001.607.205.0001.578.380.000714.297.000381.992.000262.601.000-2.570.000356.870.000329.050.000
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler7.265.129.0002.358.141.0001.974.342.000645.719.000672.916.000619.227.000236.212.000121.460.00036.652.00074.077.0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı7.508.382.0004.572.051.0003.963.059.0002.249.177.0002.246.190.0001.318.907.00000000
Finansman Gelirleri0009.891.000056.655.00015.247.000268.136.000302.266.000115.528.00010.844.000
Finansman Giderleri (-)-143.675.0000-11.342.00000-16.972.000-18.097.000-207.694.000-163.046.000-73.337.000-16.754.000
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Karı/Zararı-287.850.0004.572.051.0003.951.717.0002.259.068.0002.246.190.0001.358.590.000615.354.000444.503.000173.302.000471.778.000413.366.000
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gelir/Gideri868.031.000-759.707.000-1.039.913.000-565.543.000-474.755.000-253.658.000-130.988.000-183.179.000-70.961.000-70.025.000-18.506.000
- Dönem Vergi Gelir/Gideri-1.134.909.000-805.513.000-1.115.449.000-553.852.000-523.986.000-293.457.000-140.677.000-156.383.000-70.022.000-122.930.000-33.658.000
- Ertelenmiş Vergi Gelir/Gideri2.002.940.00045.806.00075.536.000-11.691.00049.231.00039.799.0009.689.000-26.796.000-939.00052.905.00015.152.000
Dönem Karı/Zararı580.181.0003.812.344.0002.911.804.0001.693.525.0001.771.435.0001.104.932.000484.366.000261.324.00094.470.000401.753.000394.860.000
Ana Ortaklık Payları179.387.000836.485.000660.509.000362.163.000406.558.000238.152.00092.742.00020.866.000-23.401.00070.240.00064.912.000

Tabvendor'daki gelişmelerden ilk sen haberdar olmak istersen e-mail adresini bırakabilirsin!