Coca-Cola İçecek A.Ş. (CCOLA)

Çeyreklik Bilanço

Kalem2023/092023/062023/032022/122022/092022/062022/032021/122021/092021/062021/032020/122020/092020/062020/032019/12
Dönen Varlıklar50.315.571.00048.136.353.00035.354.497.00028.089.783.00027.374.424.00024.201.363.00019.366.145.00010.713.404.0009.711.217.00010.362.949.0008.816.455.0007.716.923.0008.314.980.0006.807.174.0006.188.276.0005.464.927.000
Nakit ve Nakit Benzerleri21.121.139.00017.014.377.00013.285.461.00014.008.982.00012.767.659.00010.126.787.0007.823.141.0004.141.603.0004.527.923.0004.868.934.0004.616.880.0004.660.596.0004.610.164.0002.977.654.0002.608.782.0002.822.808.000
Finansal Yatırımlar761.466.0001.459.561.0001.420.892.000760.333.000883.871.000938.536.000551.701.00073.644.00095.501.000808.0006.827.00023.164.000222.113.000327.622.000436.522.000109.962.000
Ticari Alacaklar12.560.845.00013.412.520.0008.111.856.0003.715.842.0005.346.795.0006.059.180.0003.965.934.0001.870.226.0002.353.916.0002.662.419.0001.813.624.0001.092.390.0001.605.908.0001.638.929.0001.230.571.000909.595.000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000000000000000
Diğer Alacaklar78.372.00091.482.00049.793.00081.200.00040.136.00039.676.00028.178.00023.205.00039.083.00030.477.00042.772.00033.876.00033.334.00029.786.00029.270.00027.055.000
Stoklar12.086.171.00012.819.031.0009.061.395.0006.676.623.0005.977.231.0005.422.449.0005.021.896.0002.500.771.0001.621.887.0001.835.045.0001.403.251.0001.041.025.0001.094.085.0001.256.194.0001.144.355.000871.565.000
Diğer Dönen Varlıklar1.233.656.0001.134.880.000918.300.0001.103.819.0002.358.732.0001.614.735.0001.975.295.0002.103.955.0001.072.907.000965.266.000933.101.000865.872.000749.376.000576.941.000732.781.000723.942.000
Ara Toplam50.315.571.00048.136.353.00035.354.497.00028.089.783.00027.374.424.00024.201.363.00019.366.145.00010.713.404.0009.711.217.00010.362.949.0008.816.455.0007.716.923.0008.314.980.0006.807.126.0006.182.281.0005.464.927.000
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar000000000000048.0005.995.0000
Duran Varlıklar45.727.250.00042.677.432.00030.556.101.00030.627.120.00029.735.303.00027.637.809.00023.890.743.00022.548.496.00015.478.790.00013.255.196.00012.900.921.00011.430.408.00012.434.829.00011.317.145.00010.729.251.00010.494.828.000
Finansal Yatırımlar0000000000000000
Ticari Alacaklar0000000000000000
Diğer Alacaklar123.536.000115.250.00088.020.000106.064.000103.669.000102.948.00099.374.00094.315.00066.487.00069.350.00048.348.00047.230.00048.157.00041.423.00039.620.00038.512.000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000000000000000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller0000000000000000
Maddi Duran Varlıklar25.224.289.00023.237.320.00016.184.221.00016.433.124.00015.970.235.00014.846.190.00013.154.453.00012.002.586.0008.507.139.0008.534.259.0008.265.636.0007.343.668.0008.061.458.0007.370.328.0007.045.316.0006.899.240.000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar17.722.484.00017.102.989.00012.697.779.00012.835.775.0009.773.497.0008.982.038.0004.531.979.0007.427.279.0002.926.562.0002.891.166.0002.797.377.0002.463.716.0002.657.127.0002.393.939.0002.196.324.0002.174.415.000
Toplam Varlıklar96.042.821.00090.813.785.00065.910.598.00058.716.903.00057.109.727.00051.839.172.00043.256.888.00033.261.900.00025.190.007.00023.618.145.00021.717.376.00019.147.331.00020.749.809.00018.124.319.00016.917.527.00015.959.755.000
Kısa Vadeli Yükümlülükler36.127.467.00032.918.276.00023.551.839.00017.224.960.00017.338.586.00016.846.001.00011.409.603.0007.482.502.0006.962.537.0006.376.968.0005.126.248.0004.322.509.0004.610.739.0004.524.912.0004.141.672.0003.536.100.000
Kısa Vadeli Borçlanmalar5.965.064.0008.253.875.0004.225.861.0002.430.749.0006.120.662.0005.682.167.0002.251.295.0001.367.785.000865.524.000997.360.000974.927.0001.299.727.0001.216.931.0001.382.459.0001.477.638.0001.493.199.000
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları0000000000000000
Ticari Borçlar15.202.633.00017.065.863.00012.126.686.0008.284.254.0008.081.114.0008.061.284.0006.794.955.0003.957.019.0003.464.726.0003.585.718.0002.686.694.0001.837.208.0002.239.639.0002.157.007.0001.933.026.0001.481.248.000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000000000000000
Diğer Borçlar3.062.711.0003.515.579.0002.494.402.0001.712.627.0001.818.390.0001.822.433.0001.400.809.0001.333.443.000993.910.000983.037.000785.963.000518.142.000659.964.000658.745.000509.348.000373.311.000
Borç Karşılıkları1.402.243.0001.098.367.000699.955.000780.041.000496.713.000503.889.000212.517.000316.167.000151.948.000128.760.000102.035.00078.702.000118.944.00089.702.00069.205.00058.512.000
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler141.184.00072.125.00050.203.00046.224.000412.190.000380.084.000514.274.000392.139.0001.300.634.000523.651.000490.408.000526.300.000182.036.000127.636.000120.778.000109.601.000
Ara Toplam36.127.467.00032.918.276.00023.551.839.00017.224.960.00017.338.586.00016.846.001.00011.409.603.0007.482.502.0006.962.537.0006.376.968.0005.126.248.0004.322.509.0004.610.739.0004.524.421.0004.141.164.0003.536.100.000
Uzun Vadeli Yükümlülükler22.106.528.00026.462.422.00018.897.713.00018.695.547.00017.769.451.00016.189.244.00015.464.401.00010.809.556.0006.949.577.0006.941.139.0006.735.672.0006.088.181.0006.402.944.0005.551.706.0005.366.581.0005.054.306.000
Uzun Vadeli Borçlanmalar17.794.169.00021.976.874.00015.367.797.00015.055.775.00014.227.800.00012.938.831.00013.076.496.0008.023.148.0005.506.614.0005.483.852.0005.331.196.0004.860.685.0005.164.856.0004.449.158.0004.279.366.0003.998.243.000
Ticari Borçlar4.879.0001.119.0001.337.0001.635.0002.481.0002.351.0002.150.0002.001.00092.402.000100.187.00058.585.0002.753.00059.708.00063.320.00061.704.00066.233.000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000000000000000
Diğer Borçlar0000000000046.722.0000000
Uzun Vadeli Karşılıklar641.786.000633.364.000513.513.000544.165.000283.672.000260.094.0000236.176.0000158.488.000151.344.000146.826.000136.740.000124.591.000119.702.000118.421.000
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000741.159.000770.040.000904.195.000708.423.000430.631.000283.850.000300.943.000217.234.000202.939.000177.838.000229.661.000209.204.000
Özkaynaklar37.808.826.00031.433.087.00023.461.046.00022.796.396.00022.001.690.00018.803.927.00016.382.884.00014.969.842.00011.277.893.00010.300.038.0009.855.456.0008.736.641.0009.736.126.0008.047.701.0007.409.274.0007.369.349.000
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar33.837.262.00027.892.007.00021.035.443.00020.171.058.00019.405.047.00016.376.758.00014.251.301.00013.055.214.0009.911.576.0008.956.688.0008.579.721.0007.662.411.0008.586.710.0007.116.211.0006.542.627.0006.515.034.000
Ödenmiş Sermaye254.371.000254.371.000254.371.000254.371.000254.371.000254.371.000254.371.000254.371.000254.371.000254.371.000254.371.000254.371.000254.371.000254.371.000254.371.000254.371.000
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları6.653.833.0006.653.833.0008.806.126.0004.475.075.0004.475.075.0004.475.075.0005.134.358.0002.863.653.0002.923.738.0002.923.738.0003.358.238.0002.356.575.0002.356.575.0002.356.575.0002.618.323.0001.652.554.000
Net Dönem Karı/Zararı7.749.338.0003.422.739.0001.034.505.0004.331.051.0003.681.989.0001.863.128.000629.940.0002.271.412.0002.040.113.0001.124.353.000403.188.0001.232.671.0001.395.604.000538.538.000126.986.000965.769.000
Toplam Kaynaklar96.042.821.00090.813.785.00065.910.598.00058.716.903.00057.109.727.00051.839.172.00043.256.888.00033.261.900.00025.190.007.00023.618.145.00021.717.376.00019.147.331.00020.749.809.00018.124.319.00016.917.527.00015.959.755.000

Tabvendor'daki gelişmelerden ilk sen haberdar olmak istersen e-mail adresini bırakabilirsin!