Coca-Cola İçecek A.Ş. (CCOLA)

Çeyreklik Gelir Tablosu

Kalem2023/092023/062023/032022/122022/092022/062022/032021/122021/092021/062021/032020/122020/092020/062020/032019/12
Hasılat31.734.435.00023.272.548.00015.555.657.00012.757.976.00017.412.583.00014.693.522.0008.665.426.0005.564.454.0006.794.102.0005.823.634.0003.747.345.0003.184.120.0004.972.556.0003.612.737.0002.621.600.0002.149.469.000
Satışların Maliyeti (-)-19.801.225.000-15.138.814.000-10.395.635.000-8.783.202.000-11.519.435.000-10.031.501.000-5.821.630.000-3.631.348.000-4.366.442.000-3.734.340.000-2.480.414.000-2.047.902.000-3.079.935.000-2.390.939.000-1.800.042.000-1.385.982.000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)11.933.210.0008.133.734.0005.160.022.0003.974.774.0005.893.148.0004.662.021.0002.843.796.0001.933.106.0002.427.660.0002.089.294.0001.266.931.0001.136.218.0001.892.621.0001.221.798.000821.558.000763.487.000
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı0000000000000000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000000000000000
Brüt Kar/Zarar11.933.210.0008.133.734.0005.160.022.0003.974.774.0005.893.148.0004.662.021.0002.843.796.0001.933.106.0002.427.660.0002.089.294.0001.266.931.0001.136.218.0001.892.621.0001.221.798.000821.558.000763.487.000
Genel Yönetim Giderleri (-)-1.041.837.000-795.212.000-614.616.000-609.103.000-528.265.000-444.981.000-364.179.000-345.447.000-190.236.000-203.650.000-193.255.000-190.724.000-150.680.000-173.466.000-148.360.000-115.169.000
Pazarlama Giderleri (-)-3.970.573.000-2.900.711.000-2.223.506.000-2.000.332.000-2.096.229.000-1.849.578.000-1.153.441.000-1.000.846.000-891.512.000-808.897.000-590.729.000-683.295.000-557.559.000-465.069.000-507.318.000-582.044.000
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000000000000000
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler586.604.000900.905.000284.041.000158.715.00019.869.000381.897.000252.160.000342.215.00047.184.00051.982.00080.384.00035.468.00079.519.00081.571.00054.299.00074.916.000
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-558.551.000-678.584.000-263.416.000-535.616.000-44.354.000-303.488.000-250.342.000-408.875.000-39.316.000-56.388.000-75.777.000-47.834.000-105.513.000-72.683.000-77.421.000-54.180.000
Esas Faaliyet Karı/Zararı6.948.853.0004.660.132.0002.342.525.000988.438.0003.244.169.0002.445.871.0001.327.994.000520.153.0001.353.780.0001.072.341.000487.554.000249.833.0001.158.388.000592.151.000142.758.00087.010.000
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler16.708.000456.477.00012.313.00011.455.0008.424.000170.382.00037.474.00030.000160.703.00028.489.0006.425.000-64.077.0009.862.00069.470.0001.608.00010.515.000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı6.960.746.0005.114.436.0002.335.243.000993.632.0003.250.043.0002.613.948.0001.364.950.000465.715.0001.302.439.0001.091.705.000487.485.000101.618.0001.165.738.000650.433.000137.453.00088.583.000
Finansman Gelirleri1.424.243.0001.918.673.0001.128.889.000246.624.000724.544.000560.675.0001.135.370.0001.148.767.000264.421.000225.986.000478.441.000223.471.000324.148.000222.332.000285.581.000124.670.000
Finansman Giderleri (-)-2.150.790.000-2.901.919.000-1.578.146.000-677.398.000-1.079.074.000-885.594.000-1.344.476.000-905.787.000-376.328.000-244.213.000-366.554.000-402.126.000-340.375.000-296.461.000-305.662.000-209.916.000
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Karı/Zararı6.234.199.0004.131.190.0001.885.986.000562.858.0002.895.513.0002.289.029.0001.155.844.000708.695.0001.190.532.0001.073.478.000599.372.000-77.037.0001.149.511.000576.304.000117.372.0003.337.000
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gelir/Gideri-1.692.780.000-1.617.172.000-812.007.00084.205.000-975.361.000-916.287.000-454.933.000-528.274.000-198.584.000-247.497.000-176.885.000-11.568.000-234.925.000-149.215.000-52.272.000-13.854.000
- Dönem Vergi Gelir/Gideri-1.284.991.000-762.995.000-854.880.00064.278.000-566.425.000-720.911.000-399.087.000-107.269.000-217.477.000-258.237.000-184.642.000-31.600.000-173.184.000-105.134.000-88.374.00066.954.000
- Ertelenmiş Vergi Gelir/Gideri-407.789.000-854.177.00042.873.00019.927.000-408.936.000-195.376.000-55.846.000-421.005.00018.893.00010.740.0007.757.00020.032.000-61.741.000-44.081.00036.102.000-80.808.000
Dönem Karı/Zararı4.541.419.0002.514.018.0001.073.979.000647.063.0001.920.152.0001.372.742.000700.911.000180.421.000991.948.000825.981.000422.487.000-88.147.000914.787.000424.907.00062.659.000-11.157.000
Ana Ortaklık Payları4.326.599.0002.388.234.0001.034.505.000649.062.0001.818.861.0001.233.188.000629.940.000231.299.000915.760.000721.165.000403.188.000-83.983.000834.939.000386.107.00095.608.000615.000

Tabvendor'daki gelişmelerden ilk sen haberdar olmak istersen e-mail adresini bırakabilirsin!