Coca-Cola İçecek A.Ş. (CCOLA)

Yıllık Bilanço

Kalem2022/122021/122020/122019/122018/122017/122016/122015/122014/122013/122012/12
Dönen Varlıklar28.089.783.00010.713.404.0007.716.923.0005.464.927.0004.537.246.0005.705.260.0003.132.848.0002.658.277.0002.249.180.0002.802.351.0001.502.303.000
Nakit ve Nakit Benzerleri14.008.982.0004.141.603.0004.660.596.0002.822.808.0002.289.734.0003.874.702.0001.466.109.0001.002.214.000756.968.000916.770.000488.968.000
Finansal Yatırımlar760.333.00073.644.00023.164.000109.962.00021.163.00017.237.00011.036.000148.0002.971.000562.985.000117.719.000
Ticari Alacaklar3.715.842.0001.870.226.0001.092.390.000909.595.000750.679.000675.151.000604.345.000557.898.000422.049.000383.388.000308.996.000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar00000000000
Diğer Alacaklar81.200.00023.205.00033.876.00027.055.00032.341.00040.266.00041.375.00034.022.00035.053.00021.537.0006.053.000
Stoklar6.676.623.0002.500.771.0001.041.025.000871.565.000803.952.000563.847.000521.303.000620.807.000575.687.000461.486.000290.161.000
Diğer Dönen Varlıklar1.103.819.0002.103.955.000865.872.000723.942.000639.377.000534.057.000488.680.000443.188.000456.452.000456.185.000290.406.000
Ara Toplam28.089.783.00010.713.404.0007.716.923.0005.464.927.0004.537.246.0005.705.260.0003.132.848.0002.658.277.0002.249.180.0002.802.351.0001.502.303.000
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar00000000000
Duran Varlıklar30.627.120.00022.548.496.00011.430.408.00010.494.828.0009.617.370.0007.829.489.0007.323.098.0006.287.541.0004.952.680.0004.203.424.0002.579.063.000
Finansal Yatırımlar00000000000
Ticari Alacaklar00000000000
Diğer Alacaklar106.064.00094.315.00047.230.00038.512.00038.013.00012.602.00011.417.00016.992.0006.148.0004.329.000488.000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000000000161.809.000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller00000000000
Maddi Duran Varlıklar16.433.124.00012.002.586.0007.343.668.0006.899.240.0006.489.084.0005.257.963.0005.084.815.0004.366.714.0003.362.053.0002.783.929.0001.700.443.000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar12.835.775.0007.427.279.0002.463.716.0002.174.415.0001.869.435.0001.507.157.0001.406.473.0001.154.210.000925.343.000856.191.000539.297.000
Toplam Varlıklar58.716.903.00033.261.900.00019.147.331.00015.959.755.00014.154.616.00013.534.749.00010.455.946.0008.945.818.0007.201.860.0007.005.775.0004.081.366.000
Kısa Vadeli Yükümlülükler17.224.960.0007.482.502.0004.322.509.0003.536.100.0002.695.977.0004.155.924.0001.497.639.0001.521.963.0001.443.236.0001.815.250.000555.888.000
Kısa Vadeli Borçlanmalar2.430.749.0001.367.785.0001.299.727.0001.493.199.000945.984.0002.825.041.000365.484.000562.997.000628.586.0001.168.654.000129.474.000
Ticari Borçlar8.284.254.0003.957.019.0001.837.208.0001.481.248.0001.294.354.000955.589.000773.481.000673.517.000557.582.000433.206.000310.841.000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar00000000000
Diğer Borçlar1.712.627.0001.333.443.000518.142.000373.311.000288.103.000232.418.000211.717.000173.861.000148.594.000130.986.00067.265.000
Borç Karşılıkları780.041.000316.167.00078.702.00058.512.00058.251.00066.061.00082.341.00047.819.00063.632.00034.887.00017.359.000
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler46.224.000392.139.000526.300.000109.601.00098.353.00071.973.00064.616.00063.243.00042.859.00026.067.00028.503.000
Ara Toplam17.224.960.0007.482.502.0004.322.509.0003.536.100.0002.695.977.0004.155.924.0001.497.639.0001.521.963.0001.443.236.0001.815.250.000555.888.000
Uzun Vadeli Yükümlülükler18.695.547.00010.809.556.0006.088.181.0005.054.306.0005.034.549.0003.956.377.0003.961.360.0003.282.284.0002.385.592.0002.319.186.0001.615.342.000
Uzun Vadeli Borçlanmalar15.055.775.0008.023.148.0004.860.685.0003.998.243.0004.158.301.0003.323.403.0003.404.663.0002.810.946.0002.015.097.0001.917.577.0001.405.375.000
Ticari Borçlar1.635.0002.001.0002.753.00066.233.00046.985.00035.180.00026.425.00021.305.00021.798.0002.895.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar00000000000
Diğer Borçlar0046.722.00000000000
Uzun Vadeli Karşılıklar544.165.000236.176.000146.826.000118.421.00082.548.00072.307.00065.217.00052.433.00050.619.00044.586.00037.768.000
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0708.423.000217.234.000209.204.000198.020.000117.572.000111.150.000115.846.00085.761.000168.532.000120.752.000
Özkaynaklar22.796.396.00014.969.842.0008.736.641.0007.369.349.0006.424.090.0005.422.448.0004.996.947.0004.141.571.0003.373.032.0002.871.339.0001.910.136.000
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar20.171.058.00013.055.214.0007.662.411.0006.515.034.0005.598.544.0004.720.799.0004.305.168.0003.608.996.0003.024.819.0002.574.535.0001.885.452.000
Ödenmiş Sermaye254.371.000254.371.000254.371.000254.371.000254.371.000254.371.000254.371.000254.371.000254.371.000254.371.000254.371.000
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları4.475.075.0002.863.653.0002.356.575.0001.652.554.0001.660.270.0001.643.156.0001.739.892.0001.629.501.0001.423.042.0001.039.151.000748.871.000
Net Dönem Karı/Zararı4.331.051.0002.271.412.0001.232.671.000965.769.000321.186.000236.067.000-28.394.000117.159.000315.431.000488.803.000380.128.000
Toplam Kaynaklar58.716.903.00033.261.900.00019.147.331.00015.959.755.00014.154.616.00013.534.749.00010.455.946.0008.945.818.0007.201.860.0007.005.775.0004.081.366.000

Tabvendor'daki gelişmelerden ilk sen haberdar olmak istersen e-mail adresini bırakabilirsin!