Eis Eczacıbaşı İlaç Sınai ve Finansal Yatırımlar Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ECILC)

Çeyreklik Bilanço

Kalem2024/032023/122023/092023/062023/032022/122022/092022/062022/032021/122021/092021/062021/032020/122020/092020/06
Dönen Varlıklar7.056.497.0005.482.147.0004.541.702.0003.823.101.0003.333.764.0002.652.966.0002.131.581.0001.987.385.0002.021.716.0001.797.047.0001.330.133.0001.345.692.0001.426.016.0001.267.436.0001.337.639.0001.203.730.000
Nakit ve Nakit Benzerleri2.500.128.0002.007.654.0001.612.229.0001.420.656.000447.424.000556.168.0001.324.443.0001.290.638.0001.259.908.0001.265.256.000872.421.000921.509.000983.006.000856.115.000961.400.000886.312.000
Finansal Yatırımlar296.898.000210.313.000194.559.000207.823.000495.871.000388.038.000304.757.000240.549.000247.163.000166.593.00067.868.00066.054.00028.165.00025.074.00018.213.0002.109.000
Ticari Alacaklar2.122.778.0001.355.955.0001.355.484.000986.717.0001.220.544.000798.479.000309.225.000250.747.000335.990.000232.675.000262.947.000235.712.000259.178.000225.504.000207.102.000171.065.000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000000000000000
Diğer Alacaklar38.559.00016.645.0004.747.0004.976.0005.096.0001.118.0001.259.000426.0004.318.000709.000183.000170.0001.581.000388.0003.387.0003.387.000
Stoklar1.718.326.0001.596.776.0001.273.081.0001.030.802.000924.597.000786.692.000161.858.000188.054.000158.941.000116.865.000120.915.000113.898.000111.164.000149.134.000132.241.000127.974.000
Diğer Dönen Varlıklar154.719.000160.015.00037.089.00027.128.000143.434.00040.099.00030.039.00016.971.00015.396.00014.949.0005.799.0008.349.00011.297.00011.221.00015.296.00012.883.000
Ara Toplam7.056.497.0005.482.147.0004.541.702.0003.823.101.0003.333.764.0002.652.966.0002.131.581.0001.987.385.0002.021.716.0001.797.047.0001.330.133.0001.345.692.0001.394.391.0001.267.436.0001.337.639.0001.203.730.000
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar00000000000031.625.000000
Duran Varlıklar44.517.934.00038.014.957.00020.682.540.00020.530.931.00020.348.614.00020.578.891.0006.619.667.0006.593.860.0006.501.968.0006.467.546.0004.755.273.0004.679.473.0004.696.028.0004.702.795.0003.840.587.0003.781.261.000
Finansal Yatırımlar23.494.840.00020.418.932.00011.715.480.00011.712.971.00011.784.659.00011.844.288.0005.877.079.0005.874.116.0005.828.759.0005.841.365.0004.236.155.0004.188.748.0004.216.841.0004.222.122.0003.379.824.0003.315.844.000
Ticari Alacaklar000000000000021.000116.000333.000
Diğer Alacaklar136.000366.000136.000127.000189.000347.000175.000212.000266.000355.00012.00012.00012.000292.000447.000284.000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar937.451.000678.669.000267.171.000220.451.000237.616.000272.320.000299.966.000275.891.000241.305.000196.394.000118.048.000104.689.00087.910.00084.408.00077.190.00073.655.000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller12.353.818.00010.733.969.0005.195.641.0005.184.605.0005.181.214.0005.179.691.000340.896.000342.011.000342.178.000342.528.000335.064.000333.485.000331.884.000333.008.000333.810.000341.211.000
Maddi Duran Varlıklar4.492.654.0003.794.496.0002.174.264.0002.135.625.0002.114.927.0002.134.828.0005.522.0005.991.0005.381.0005.758.0004.561.0004.869.0004.288.0005.344.0005.273.0005.647.000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar1.602.767.0001.397.291.000800.386.000813.519.000816.416.000828.087.00036.304.00027.699.00025.398.00021.671.00011.963.00011.268.00010.201.00010.429.00018.203.00014.764.000
Toplam Varlıklar51.574.431.00043.497.104.00025.224.242.00024.354.032.00023.682.378.00023.231.857.0008.751.248.0008.581.245.0008.523.684.0008.264.593.0006.085.406.0006.025.165.0006.122.044.0005.970.231.0005.178.226.0004.984.991.000
Kısa Vadeli Yükümlülükler4.535.933.0003.414.661.0002.633.652.0001.973.439.0001.555.959.0001.310.277.000696.522.000703.053.000622.440.000542.941.000379.631.000384.396.000457.065.000414.110.000437.300.000352.923.000
Kısa Vadeli Borçlanmalar727.617.000369.173.000857.086.000865.827.000538.229.000441.504.000199.115.000217.239.000188.765.00096.088.000143.566.000100.741.000125.210.000117.379.000142.599.000110.462.000
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları0000000000000000
Ticari Borçlar1.528.029.0001.095.255.0001.352.554.000840.721.000743.004.000649.823.000351.880.000316.306.000338.716.000288.793.000209.835.000237.757.000292.571.000274.990.000242.852.000208.718.000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000000000000000
Diğer Borçlar581.915.000530.143.000191.914.00059.255.00058.028.00024.283.00016.181.00013.919.00019.747.00015.265.0007.995.0008.005.0008.923.0008.889.00010.804.0009.381.000
Borç Karşılıkları291.451.000239.612.000140.405.000122.947.00086.724.000116.719.00010.450.0009.000.0007.073.0008.335.0003.621.0004.604.0004.068.0003.952.0004.428.0004.774.000
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler1.476.0001.030.000988.0002.475.000832.000857.00047.571.00079.376.0002.915.0001.729.0002.535.0001.768.0004.378.0005.408.0001.539.0005.613.000
Ara Toplam4.535.933.0003.414.661.0002.633.652.0001.973.439.0001.555.959.0001.310.277.000696.522.000703.053.000622.440.000542.941.000379.631.000384.396.000455.035.000414.110.000437.300.000352.923.000
Uzun Vadeli Yükümlülükler6.501.542.0005.235.485.0004.026.937.0003.491.779.0003.220.748.0003.167.912.000313.451.000314.521.000314.799.000325.884.000245.888.000231.462.000241.445.000273.813.000223.974.000256.155.000
Uzun Vadeli Borçlanmalar2.039.365.0001.869.918.0001.958.875.0001.867.081.0001.589.671.0001.495.271.00021.302.00025.165.00027.976.00031.494.00021.992.0007.815.00018.703.00050.090.00041.769.00073.998.000
Ticari Borçlar0000000000000000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000000000000000
Diğer Borçlar0000000000000000
Uzun Vadeli Karşılıklar95.530.00081.150.000000122.519.00012.593.00011.378.0008.845.0009.116.0007.264.0007.015.0006.111.0007.091.0005.860.0005.813.000
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000001.578.000000000000
Özkaynaklar40.536.956.00034.846.958.00018.563.653.00018.888.814.00018.905.671.00018.753.668.0007.741.275.0007.563.671.0007.586.445.0007.395.768.0005.459.887.0005.409.307.0005.423.534.0005.282.308.0004.516.952.0004.375.913.000
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar40.534.391.00034.844.374.00018.561.736.00018.886.810.00018.903.734.00018.751.906.0007.741.173.0007.563.594.0007.586.348.0007.395.694.0005.459.805.0005.409.236.0005.423.471.0005.282.246.0004.516.883.0004.375.859.000
Ödenmiş Sermaye685.260.000685.260.000685.260.000685.260.000685.260.000685.260.000685.260.000685.260.000685.260.000685.260.000685.260.000685.260.000685.260.000685.260.000685.260.000685.260.000
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları20.242.096.00014.898.188.0006.020.409.0006.058.340.0006.613.063.0002.435.824.000799.263.000799.263.000973.998.000218.913.000218.912.000218.913.000402.548.00080.459.00080.459.00080.459.000
Net Dönem Karı/Zararı450.816.0002.739.838.00061.962.000395.705.000192.272.0004.177.760.000505.675.000334.169.000190.631.000755.060.000326.818.000276.247.000141.225.000322.089.000328.907.000187.883.000
Toplam Kaynaklar51.574.431.00043.497.104.00025.224.242.00024.354.032.00023.682.378.00023.231.857.0008.751.248.0008.581.245.0008.523.684.0008.264.593.0006.085.406.0006.025.165.0006.122.044.0005.970.231.0005.178.226.0004.984.991.000

Tabvendor'daki gelişmelerden ilk sen haberdar olmak istersen e-mail adresini bırakabilirsin!