Eis Eczacıbaşı İlaç Sınai ve Finansal Yatırımlar Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ECILC)

Çeyreklik Nakit Akışı

Kalem2024/032023/122023/092023/062023/032022/122022/092022/062022/032021/122021/092021/062021/032020/122020/092020/06
İşletme Faaliyetlerinden Nakit Akışları443.304.000571.361.000-268.063.0001.594.203.000-126.939.000-41.247.00056.167.000191.924.000-93.395.000401.775.000-84.311.00097.283.000102.364.000-142.299.00085.651.00056.741.000
Dönem Karı (Zararı)450.388.0002.677.639.000-333.675.000203.500.000192.447.0003.672.373.000171.531.000143.518.000190.654.000428.234.00050.582.000135.030.000141.226.000-6.825.000141.039.000100.688.000
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler692.961.000-282.799.00013.437.0001.216.290.000217.435.000-3.510.942.000-61.133.000-42.762.000-87.918.000-95.442.000-44.867.000-54.371.000-31.023.000-45.550.000-53.303.000-50.052.000
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler192.808.000289.887.00077.276.00072.473.00071.277.00044.496.0006.871.0006.708.0006.517.0006.766.0006.348.0005.847.0005.976.0008.602.0004.650.0004.760.000
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler60.568.000113.837.000745.00046.207.00031.423.000107.845.0001.904.0003.390.0002.430.0003.570.00042.0001.362.0001.366.000818.000121.000186.000
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-551.722.000-1.692.939.00034.118.000225.930.000-404.841.000-134.718.000-30.458.000122.502.000-84.611.000110.925.000-129.914.00014.549.00061.971.000-6.042.0003.652.00015.545.000
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları591.627.000701.901.000-286.120.0001.645.720.0005.041.00026.713.00079.940.000223.258.00018.125.000443.717.000-124.199.00095.208.000172.174.000-58.417.00091.388.00066.181.000
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışları-291.341.000-158.422.000513.672.000-82.392.000-30.543.000-2.493.007.000-47.443.00076.898.000-5.777.000-10.951.000-4.453.00035.192.00046.469.00013.161.0001.039.00068.340.000
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-294.388.000-478.882.000-90.577.000-80.760.000-30.598.000-107.943.000-9.626.000-4.350.000-4.668.000-12.191.000-1.536.000-599.000-2.228.0006.478.000-4.364.000-1.132.000
Finansman Faaliyetlerinden Nakit Akışları365.267.000230.929.000-54.081.000-538.860.00048.720.0001.789.438.000-30.324.000-206.160.00093.800.0005.138.00040.935.000-198.609.000-21.642.00023.332.000-11.950.000-43.544.000
Ödenen Temettüler00000200.096.0000-200.096.00002.000-2.000-150.757.0000851.0000-50.024.000

Tabvendor'daki gelişmelerden ilk sen haberdar olmak istersen e-mail adresini bırakabilirsin!