Eis Eczacıbaşı İlaç Sınai ve Finansal Yatırımlar Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ECILC)

Yıllık Gelir Tablosu

Kalem2023/122022/122021/122020/122019/122018/122017/122016/122015/122014/122013/12
Hasılat6.479.496.0001.830.613.0001.103.515.000909.132.000877.076.000692.094.000597.909.000530.133.0001.170.563.0001.046.781.0001.126.009.000
Satışların Maliyeti (-)-4.291.709.000-1.166.604.000-762.136.000-608.463.000-561.262.000-447.692.000-363.476.000-336.110.000-907.688.000-856.520.000-919.875.000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)2.187.787.000664.009.000341.379.000300.669.000315.814.000244.402.000234.433.000194.023.000262.875.000190.261.000206.134.000
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı00000000000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)00000000000
Brüt Kar/Zarar2.187.787.000664.009.000341.379.000300.669.000315.814.000244.402.000234.433.000194.023.000262.875.000190.261.000206.134.000
Genel Yönetim Giderleri (-)-697.514.000-177.522.000-101.638.000-81.314.000-63.766.000-62.692.000-62.074.000-48.738.000-95.855.000-78.434.000-74.183.000
Pazarlama Giderleri (-)-1.094.480.000-323.289.000-162.032.000-111.125.000-126.421.000-128.665.000-115.465.000-97.780.000-157.567.000-135.305.000-120.889.000
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)-104.576.000-5.905.000000000-1.361.000-1.098.000-1.053.000
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler1.217.815.000711.131.000754.185.000352.859.000188.078.000368.030.000197.014.000194.892.000195.047.000164.438.000172.004.000
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-614.273.000-181.344.000-140.841.000-163.884.000-88.799.000-212.712.000-124.849.000-74.428.000-79.360.000-121.354.000-47.330.000
Esas Faaliyet Karı/Zararı894.759.000687.080.000691.053.000297.205.000224.906.000208.363.000129.059.000167.969.000123.779.00018.508.000134.683.000
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler3.061.684.0004.155.238.000240.683.00076.960.000113.610.00072.599.000146.705.00063.880.0008.466.0009.454.0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı3.865.575.0004.754.656.000933.495.000379.319.000266.226.000285.964.000159.766.000099.083.000-37.582.0000
Finansman Gelirleri76.650.00029.210.00037.698.00055.016.0004.346.00026.999.00017.087.0009.869.000000
Finansman Giderleri (-)-1.977.759.000-205.305.000-31.714.000-48.369.000-77.455.000-17.712.000-5.976.000-3.020.000-25.430.000-13.272.000-6.204.000
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Karı/Zararı3.102.125.0004.578.561.000939.479.000385.966.000193.117.000295.251.000170.877.000233.063.00073.653.000-50.854.00087.030.000
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gelir/Gideri-362.214.000-400.485.000-184.407.000-63.852.000-30.389.000-55.162.000-28.137.000-32.328.000-18.674.000-10.390.000-28.996.000
- Dönem Vergi Gelir/Gideri-222.328.000-112.224.000-176.097.000-58.961.000-38.551.000-53.075.000-26.622.000-32.392.000-26.852.000-11.809.000-30.075.000
- Ertelenmiş Vergi Gelir/Gideri-139.886.000-288.261.000-8.310.000-4.891.0008.162.000-2.087.000-1.515.00064.0008.178.0001.419.0001.079.000
Dönem Karı/Zararı2.739.911.0004.178.076.000755.072.000322.114.000162.728.000240.089.000149.531.000167.557.00054.979.000-61.244.00058.034.000
Ana Ortaklık Payları2.739.838.0004.177.760.000755.060.000322.089.000162.728.000240.119.000146.095.000184.803.00067.647.000-43.293.00061.414.000

Tabvendor'daki gelişmelerden ilk sen haberdar olmak istersen e-mail adresini bırakabilirsin!