Eis Eczacıbaşı İlaç Sınai ve Finansal Yatırımlar Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ECILC)

Yıllık Bilanço

Kalem2023/122022/122021/122020/122019/122018/122017/122016/122015/122014/122013/12
Dönen Varlıklar5.482.147.0002.652.966.0001.797.047.0001.267.436.0001.001.345.000912.383.000741.324.0001.163.552.0001.090.342.0001.035.211.0001.139.529.000
Nakit ve Nakit Benzerleri2.007.654.000556.168.0001.265.256.000856.115.000672.782.000619.899.000506.419.000661.541.000699.023.000648.606.000719.594.000
Finansal Yatırımlar210.313.000388.038.000166.593.00025.074.0001.254.0001.146.000354.0003.836.0002.065.000763.000308.000
Ticari Alacaklar1.355.955.000798.479.000232.675.000225.504.000233.489.000186.135.000145.976.000340.094.000219.104.000212.104.000207.814.000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar00000000000
Diğer Alacaklar16.645.0001.118.000709.000388.000138.000490.000383.0002.038.000307.000207.000865.000
Stoklar1.596.776.000786.692.000116.865.000149.134.00088.567.00087.536.00072.636.000128.248.000133.900.000154.790.000198.343.000
Diğer Dönen Varlıklar160.015.00040.099.00014.949.00011.221.0005.115.00017.177.00015.556.00027.795.00035.943.00018.741.00012.605.000
Ara Toplam5.482.147.0002.652.966.0001.797.047.0001.267.436.0001.001.345.000912.383.000741.324.0001.163.552.0001.090.342.0001.035.211.0001.139.529.000
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar00000000000
Duran Varlıklar38.014.957.00020.578.891.0006.467.546.0004.702.795.0003.836.992.0003.544.089.0003.090.051.0002.829.151.0002.279.488.0002.228.274.0002.297.690.000
Finansal Yatırımlar20.418.932.00011.844.288.0005.841.365.0004.222.122.0003.358.248.0003.023.135.0002.591.403.0002.160.218.0001.682.657.0001.720.122.0001.767.384.000
Ticari Alacaklar00021.0000007.000162.000325.0001.930.000
Diğer Alacaklar366.000347.000355.000292.000373.000343.000275.000436.00045.00046.00050.000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar678.669.000272.320.000196.394.00084.408.00073.347.000123.873.000101.820.00083.693.00086.348.000114.369.000132.643.000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller10.733.969.0005.179.691.000342.528.000333.008.000346.138.000357.183.000361.789.000363.017.000295.971.000210.449.000204.340.000
Maddi Duran Varlıklar3.794.496.0002.134.828.0005.758.0005.344.0005.202.0006.048.0006.066.000122.388.000102.181.00063.314.00045.815.000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar1.397.291.000828.087.00021.671.00010.429.00014.853.00014.396.00010.620.00035.066.00033.348.00031.323.00033.347.000
Toplam Varlıklar43.497.104.00023.231.857.0008.264.593.0005.970.231.0004.838.337.0004.456.472.0003.831.375.0003.992.703.0003.369.830.0003.263.485.0003.437.219.000
Kısa Vadeli Yükümlülükler3.414.661.0001.310.277.000542.941.000414.110.000358.554.000241.737.000210.146.000602.151.000475.926.000375.960.000416.193.000
Kısa Vadeli Borçlanmalar369.173.000441.504.00096.088.000117.379.00080.050.00035.902.0003.600.000207.812.000189.962.000113.116.00065.353.000
Ticari Borçlar1.095.255.000649.823.000288.793.000274.990.000231.315.000193.681.000135.970.000348.643.000253.147.000233.834.000241.936.000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar00000000000
Diğer Borçlar530.143.00024.283.00015.265.0008.889.0008.522.0006.123.0004.599.0009.623.00013.872.0005.923.00044.427.000
Borç Karşılıkları239.612.000116.719.0008.335.0003.952.0004.786.0004.409.0003.645.0009.506.0008.241.0007.557.0006.786.000
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler1.030.000857.0001.729.0005.408.00019.921.0001.172.00054.503.0008.405.00010.704.00013.488.00049.867.000
Ara Toplam3.414.661.0001.310.277.000542.941.000414.110.000358.554.000241.737.000210.146.000602.151.000475.926.000375.960.000416.193.000
Uzun Vadeli Yükümlülükler5.235.485.0003.167.912.000325.884.000273.813.000202.525.000216.891.000140.574.000146.062.000153.844.000126.480.000100.849.000
Uzun Vadeli Borçlanmalar1.869.918.0001.495.271.00031.494.00050.090.00017.764.00048.076.00015.032.00032.081.00063.080.00031.244.0000
Ticari Borçlar00000000000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar00000000000
Diğer Borçlar0000000526.000000
Uzun Vadeli Karşılıklar81.150.000122.519.0009.116.0007.091.0004.118.0004.079.0002.953.0007.774.0007.533.0003.293.0003.436.000
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000000637.0003.456.00010.443.00013.195.000
Özkaynaklar34.846.958.00018.753.668.0007.395.768.0005.282.308.0004.277.258.0003.997.844.0003.480.655.0003.244.490.0002.740.060.0002.761.045.0002.920.177.000
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar34.844.374.00018.751.906.0007.395.694.0005.282.246.0004.277.221.0003.997.807.0003.480.588.0003.250.755.0002.736.132.0002.743.841.0002.881.281.000
Ödenmiş Sermaye685.260.000685.260.000685.260.000685.260.000685.260.000685.260.000685.260.000685.260.000548.208.000548.208.000548.208.000
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları14.898.188.0002.435.824.000218.913.00080.459.00019.280.00014.818.00036.481.00078.387.000239.470.000322.348.000322.336.000
Net Dönem Karı/Zararı2.739.838.0004.177.760.000755.060.000322.089.000162.728.000240.119.000146.095.000184.803.00067.647.000-43.293.00061.414.000
Toplam Kaynaklar43.497.104.00023.231.857.0008.264.593.0005.970.231.0004.838.337.0004.456.472.0003.831.375.0003.992.703.0003.369.830.0003.263.485.0003.437.219.000

Tabvendor'daki gelişmelerden ilk sen haberdar olmak istersen e-mail adresini bırakabilirsin!