Eis Eczacıbaşı İlaç Sınai ve Finansal Yatırımlar Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ECILC)

Yıllık Bilanço

Kalem2022/122021/122020/122019/122018/122017/122016/122015/122014/122013/122012/12
Dönen Varlıklar2.652.966.0001.797.047.0001.267.436.0001.001.345.000912.383.000741.324.0001.163.552.0001.090.342.0001.035.211.0001.139.529.0001.069.213.000
Nakit ve Nakit Benzerleri556.168.0001.265.256.000856.115.000672.782.000619.899.000506.419.000661.541.000699.023.000648.606.000719.594.000705.168.000
Finansal Yatırımlar388.038.000166.593.00025.074.0001.254.0001.146.000354.0003.836.0002.065.000763.000308.000372.000
Ticari Alacaklar798.479.000232.675.000225.504.000233.489.000186.135.000145.976.000340.094.000219.104.000212.104.000207.814.000174.089.000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar00000000000
Diğer Alacaklar1.118.000709.000388.000138.000490.000383.0002.038.000307.000207.000865.000264.000
Stoklar786.692.000116.865.000149.134.00088.567.00087.536.00072.636.000128.248.000133.900.000154.790.000198.343.000169.994.000
Diğer Dönen Varlıklar40.099.00014.949.00011.221.0005.115.00017.177.00015.556.00027.795.00035.943.00018.741.00012.605.00019.326.000
Ara Toplam2.652.966.0001.797.047.0001.267.436.0001.001.345.000912.383.000741.324.0001.163.552.0001.090.342.0001.035.211.0001.139.529.0001.069.213.000
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar00000000000
Duran Varlıklar20.578.891.0006.467.546.0004.702.795.0003.836.992.0003.544.089.0003.090.051.0002.829.151.0002.279.488.0002.228.274.0002.297.690.0002.291.488.000
Finansal Yatırımlar11.844.288.0005.841.365.0004.222.122.0003.358.248.0003.023.135.0002.591.403.0002.160.218.0001.682.657.0001.720.122.0001.767.384.0001.755.762.000
Ticari Alacaklar0021.0000007.000162.000325.0001.930.0002.916.000
Diğer Alacaklar347.000355.000292.000373.000343.000275.000436.00045.00046.00050.00061.000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar272.320.000196.394.00084.408.00073.347.000123.873.000101.820.00083.693.00086.348.000114.369.000132.643.000129.618.000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller5.179.691.000342.528.000333.008.000346.138.000357.183.000361.789.000363.017.000295.971.000210.449.000204.340.000204.997.000
Maddi Duran Varlıklar2.134.828.0005.758.0005.344.0005.202.0006.048.0006.066.000122.388.000102.181.00063.314.00045.815.00047.876.000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar828.087.00021.671.00010.429.00014.853.00014.396.00010.620.00035.066.00033.348.00031.323.00033.347.00031.424.000
Toplam Varlıklar23.231.857.0008.264.593.0005.970.231.0004.838.337.0004.456.472.0003.831.375.0003.992.703.0003.369.830.0003.263.485.0003.437.219.0003.360.701.000
Kısa Vadeli Yükümlülükler1.310.277.000542.941.000414.110.000358.554.000241.737.000210.146.000602.151.000475.926.000375.960.000416.193.000343.995.000
Kısa Vadeli Borçlanmalar441.504.00096.088.000117.379.00080.050.00035.902.0003.600.000207.812.000189.962.000113.116.00065.353.00031.769.000
Ticari Borçlar649.823.000288.793.000274.990.000231.315.000193.681.000135.970.000348.643.000253.147.000233.834.000241.936.000213.394.000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar00000000000
Diğer Borçlar24.283.00015.265.0008.889.0008.522.0006.123.0004.599.0009.623.00013.872.0005.923.00044.427.0005.680.000
Borç Karşılıkları116.719.0008.335.0003.952.0004.786.0004.409.0003.645.0009.506.0008.241.0007.557.0006.786.0008.292.000
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler857.0001.729.0005.408.00019.921.0001.172.00054.503.0008.405.00010.704.00013.488.00049.867.00083.679.000
Ara Toplam1.310.277.000542.941.000414.110.000358.554.000241.737.000210.146.000602.151.000475.926.000375.960.000416.193.000343.995.000
Uzun Vadeli Yükümlülükler3.167.912.000325.884.000273.813.000202.525.000216.891.000140.574.000146.062.000153.844.000126.480.000100.849.000111.071.000
Uzun Vadeli Borçlanmalar1.495.271.00031.494.00050.090.00017.764.00048.076.00015.032.00032.081.00063.080.00031.244.000063.000
Ticari Borçlar00000000001.414.000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar00000000000
Diğer Borçlar000000526.0000000
Uzun Vadeli Karşılıklar122.519.0009.116.0007.091.0004.118.0004.079.0002.953.0007.774.0007.533.0003.293.0003.436.0003.782.000
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler000000637.0003.456.00010.443.00013.195.00021.923.000
Özkaynaklar18.753.668.0007.395.768.0005.282.308.0004.277.258.0003.997.844.0003.480.655.0003.244.490.0002.740.060.0002.761.045.0002.920.177.0002.905.635.000
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar18.751.906.0007.395.694.0005.282.246.0004.277.221.0003.997.807.0003.480.588.0003.250.755.0002.736.132.0002.743.841.0002.881.281.0002.859.732.000
Ödenmiş Sermaye685.260.000685.260.000685.260.000685.260.000685.260.000685.260.000685.260.000548.208.000548.208.000548.208.000548.208.000
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları2.435.824.000218.913.00080.459.00019.280.00014.818.00036.481.00078.387.000239.470.000322.348.000322.336.000384.423.000
Net Dönem Karı/Zararı4.177.760.000755.060.000322.089.000162.728.000240.119.000146.095.000184.803.00067.647.000-43.293.00061.414.00034.414.000
Toplam Kaynaklar23.231.857.0008.264.593.0005.970.231.0004.838.337.0004.456.472.0003.831.375.0003.992.703.0003.369.830.0003.263.485.0003.437.219.0003.360.701.000

Tabvendor'daki gelişmelerden ilk sen haberdar olmak istersen e-mail adresini bırakabilirsin!