Enerjisa Enerji A.Ş. (ENJSA)

Çeyreklik Bilanço

Kalem2023/092023/062023/032022/122022/092022/062022/032021/122021/092021/062021/032020/122020/092020/062020/032019/12
Dönen Varlıklar44.999.803.00030.731.298.00028.115.988.00021.990.411.00027.137.540.00024.902.853.00017.984.776.00012.795.629.0008.765.780.0007.421.117.0007.891.045.0006.852.870.0007.713.600.0007.122.247.0007.142.480.0005.781.800.000
Nakit ve Nakit Benzerleri9.058.692.0006.216.317.0009.996.382.0008.370.987.0001.709.335.0001.808.097.000588.248.000411.992.000317.849.000379.926.0001.212.712.000588.571.000621.281.000476.078.0001.044.314.000469.786.000
Finansal Yatırımlar00000000000126.108.000127.791.000000
Ticari Alacaklar15.581.403.0007.527.305.0006.481.751.0005.687.530.00016.532.497.00014.121.437.00010.006.990.0005.572.805.0004.206.258.0003.210.422.0003.174.629.0002.943.668.0003.581.685.0003.439.057.0003.137.690.0003.009.455.000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000000000000000
Diğer Alacaklar5.437.282.0004.229.633.0002.780.568.0001.862.308.0001.497.703.0001.643.728.0001.116.829.0001.193.566.0001.072.679.000937.111.000839.848.000588.922.000868.999.000981.091.0001.259.303.0001.022.446.000
Stoklar3.499.028.0002.882.046.0002.051.735.0001.562.338.0001.657.629.0001.235.943.000835.698.000447.450.000383.249.000281.893.000204.491.000169.539.000152.948.000162.453.000143.359.000131.953.000
Diğer Dönen Varlıklar2.399.568.0001.095.655.000671.053.00068.061.0001.916.422.0006.093.648.0005.437.011.0001.853.518.0002.785.745.0002.611.765.0002.459.365.0002.436.062.0002.360.896.0002.063.568.0001.557.814.0001.148.160.000
Ara Toplam44.999.803.00030.731.298.00028.115.988.00021.990.411.00027.137.540.00024.902.853.00017.984.776.00012.795.629.0008.765.780.0007.421.117.0007.891.045.0006.852.870.0007.713.600.0007.122.247.0007.142.480.0005.781.800.000
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar0000000000000000
Duran Varlıklar49.662.817.00038.179.589.00036.081.266.00037.198.186.00020.358.879.00018.109.293.00018.521.895.00018.538.012.00017.913.755.00017.411.067.00017.470.615.00017.822.635.00017.734.286.00017.604.607.00017.314.422.00017.613.658.000
Finansal Yatırımlar0000000000000000
Ticari Alacaklar233.062.000212.006.000112.555.000109.078.000137.821.000120.060.0000000000000
Diğer Alacaklar2.385.871.0003.014.163.0003.724.154.0004.776.922.0002.660.980.0001.832.717.000924.206.000685.077.000631.155.000574.828.000633.622.000933.739.000625.444.000978.213.000643.239.000737.736.000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000000000000000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller0000000000000000
Maddi Duran Varlıklar2.592.761.0002.147.953.0001.858.897.0001.634.005.0001.584.307.0001.532.641.0001.487.272.0001.444.088.000921.442.000900.682.000905.170.000902.255.000538.655.000512.521.000480.022.000483.543.000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar5.965.227.0005.965.133.0006.035.142.0006.097.098.0006.043.210.0006.101.933.0006.164.925.0006.225.435.0006.176.091.0006.238.188.0006.297.633.0006.357.036.0006.374.308.0006.432.420.0006.489.871.0006.548.405.000
Toplam Varlıklar94.662.620.00068.910.887.00064.197.254.00059.188.597.00047.496.419.00043.012.146.00036.506.671.00031.333.641.00026.679.535.00024.832.184.00025.361.660.00024.675.505.00025.447.886.00024.726.854.00024.456.902.00023.395.458.000
Kısa Vadeli Yükümlülükler43.264.603.00036.943.666.00037.164.194.00031.253.840.00030.507.983.00026.998.499.00022.459.150.00014.256.376.00012.653.305.00011.185.345.00010.437.534.0008.287.610.0006.244.529.0006.402.188.0006.180.794.0009.234.695.000
Kısa Vadeli Borçlanmalar4.487.156.0002.572.377.0005.441.377.0008.181.288.00012.045.858.00014.459.905.00011.754.448.0006.335.137.0006.372.457.0005.117.208.0003.721.838.0002.671.915.0003.365.333.0003.635.544.0002.543.174.0003.692.016.000
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları0000000000000000
Ticari Borçlar18.460.391.00016.224.772.00010.859.304.0006.772.301.00011.295.879.0006.328.663.0003.176.777.0003.981.140.0002.191.385.0002.106.507.0001.666.495.0001.914.357.0001.682.928.0001.874.223.0001.739.954.0002.611.620.000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000000000000000
Diğer Borçlar7.993.760.0006.938.991.0008.864.985.0005.369.044.0005.311.229.0004.875.946.0005.838.347.0002.888.202.0002.746.513.0002.706.869.0003.828.149.0002.579.077.000164.973.000169.141.000904.880.0002.078.343.000
Borç Karşılıkları435.289.000419.370.000532.740.000506.330.000350.255.000321.703.000311.842.000369.721.000304.236.000312.588.000311.928.000345.547.000298.381.000270.732.000271.668.000289.026.000
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler1.217.912.0001.053.800.0001.329.670.0001.077.495.0001.066.312.000676.703.000902.426.000470.184.000641.060.000494.100.000552.503.000527.932.000469.391.000344.168.000532.581.000424.489.000
Ara Toplam43.264.603.00036.943.666.00037.164.194.00031.253.840.00030.507.983.00026.998.499.00022.459.150.00014.256.376.00012.653.305.00011.185.345.00010.437.534.0008.287.610.0006.244.529.0006.402.188.0006.180.794.0009.234.695.000
Uzun Vadeli Yükümlülükler19.351.284.00010.193.119.0007.874.933.0006.362.511.0007.022.955.0006.994.198.0005.981.246.0007.726.243.0006.392.699.0006.534.990.0008.204.590.0009.234.589.00011.601.784.00011.409.421.00011.716.348.0007.326.260.000
Uzun Vadeli Borçlanmalar15.017.049.0007.134.797.0005.181.169.0003.923.661.0004.368.168.0004.443.436.0003.122.188.0004.381.083.0003.662.296.0004.306.604.0005.970.623.0007.090.385.0007.271.364.0007.338.880.0007.680.123.0005.378.462.000
Ticari Borçlar0000000000000000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000000000000000
Diğer Borçlar0000000000001.996.805.0001.927.752.0001.911.209.0000
Uzun Vadeli Karşılıklar1.560.019.0001.461.506.0001.413.131.0001.153.248.000600.548.000541.122.000430.722.000315.419.000279.994.000248.814.000242.000.000224.179.000204.316.000198.231.000180.263.000167.216.000
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0001.726.0001.948.0002.103.00010.017.0005.135.0005.962.0003.526.0002.701.0001.619.0000000
Özkaynaklar32.046.733.00021.774.102.00019.158.127.00021.572.246.0009.965.481.0009.019.449.0008.066.275.0009.351.022.0007.633.531.0007.111.849.0006.719.536.0007.153.306.0007.601.573.0006.915.245.0006.559.760.0006.834.503.000
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar32.046.733.00021.774.102.00019.158.127.00021.572.246.0009.965.481.0009.019.449.0008.066.275.0009.351.022.0007.633.531.0007.111.849.0006.719.536.0007.153.306.0007.601.573.0006.915.245.0006.559.760.0006.834.503.000
Ödenmiş Sermaye1.181.069.0001.181.069.0001.181.069.0001.181.069.0001.181.069.0001.181.069.0001.181.069.0001.181.069.0001.181.069.0001.181.069.0001.181.069.0001.181.069.0001.181.069.0001.181.069.0001.181.069.0001.181.069.000
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları15.285.571.00015.285.571.00015.322.432.0003.245.180.0003.245.180.0003.225.301.0003.225.301.0002.551.626.0002.551.626.0002.252.195.0002.252.195.0002.209.638.0002.044.375.0002.044.375.0002.090.745.0001.743.107.000
Net Dönem Karı/Zararı12.930.885.0002.353.637.000369.572.00014.498.093.0002.376.035.0001.175.312.000193.026.0002.282.368.0001.504.056.000969.650.000531.984.0001.087.683.0001.346.888.000708.314.000341.068.0001.033.622.000
Toplam Kaynaklar94.662.620.00068.910.887.00064.197.254.00059.188.597.00047.496.419.00043.012.146.00036.506.671.00031.333.641.00026.679.535.00024.832.184.00025.361.660.00024.675.505.00025.447.886.00024.726.854.00024.456.902.00023.395.458.000

Tabvendor'daki gelişmelerden ilk sen haberdar olmak istersen e-mail adresini bırakabilirsin!