Enerjisa Enerji A.Ş. (ENJSA)

Yıllık Gelir Tablosu

Kalem2022/122021/122020/122019/122018/122017/122016/122015/122014/12
Hasılat84.449.031.00030.547.681.00021.757.203.00019.453.085.00018.346.787.00012.344.818.0009.103.380.0009.153.614.0008.064.421.000
Satışların Maliyeti (-)-68.620.850.000-22.265.854.000-16.117.831.000-14.108.614.000-12.380.265.000-8.412.327.000-6.500.956.000-7.108.120.000-6.753.511.000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)15.828.181.0008.281.827.0005.639.372.0005.344.471.0005.966.522.0003.932.491.0002.602.424.0002.045.494.0001.310.910.000
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı000000000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)000000000
Brüt Kar/Zarar15.828.181.0008.281.827.0005.639.372.0005.344.471.0005.966.522.0003.932.491.0002.602.424.0002.045.494.0001.310.910.000
Genel Yönetim Giderleri (-)-7.734.051.000-3.382.729.000-2.543.194.000-2.170.485.000-1.848.857.000-1.518.648.000-1.227.836.000-1.079.790.000-967.303.000
Pazarlama Giderleri (-)000000000
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)000000000
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler4.483.924.000831.971.000646.102.000552.300.000373.549.000187.056.000144.651.000123.333.000104.204.000
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-4.230.047.000-1.216.478.000-1.004.435.000-662.080.000-1.680.023.000-360.189.000-246.929.000-50.760.000-140.174.000
Esas Faaliyet Karı/Zararı8.348.007.0004.514.591.0002.737.845.0003.064.206.0002.811.191.0002.240.710.0001.272.310.0001.038.277.000307.637.000
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler000000000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı8.348.007.0004.514.591.0002.737.845.0003.064.206.0002.811.191.0000000
Finansman Gelirleri310.657.000108.090.00064.091.000170.627.000104.870.00088.491.00039.729.00031.484.00068.647.000
Finansman Giderleri (-)-4.212.040.000-1.479.567.000-1.389.230.000-1.843.477.000-1.594.065.000-1.045.483.000-797.837.000-606.854.000-639.991.000
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Karı/Zararı4.446.624.0003.143.114.0001.412.706.0001.391.356.0001.321.996.0001.283.718.000514.202.000462.907.000-263.707.000
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gelir/Gideri10.051.469.000-860.746.000-325.023.000-357.734.000-574.299.000-295.709.000-136.809.000-126.605.000-13.007.000
- Dönem Vergi Gelir/Gideri-2.483.504.000-989.969.000-537.986.000-492.099.000-85.949.000-51.342.000-148.215.00000
- Ertelenmiş Vergi Gelir/Gideri12.534.973.000129.223.000212.963.000134.365.000-488.350.000-244.367.00011.406.00000
Dönem Karı/Zararı14.498.093.0002.282.368.0001.087.683.0001.033.622.000747.697.000988.009.000377.393.000336.302.000-276.714.000
Ana Ortaklık Payları14.498.093.0002.282.368.0001.087.683.0001.033.622.000747.697.000988.009.000377.393.000336.302.000-276.714.000

Tabvendor'daki gelişmelerden ilk sen haberdar olmak istersen e-mail adresini bırakabilirsin!