Enerjisa Enerji A.Ş. (ENJSA)

Yıllık Nakit Akışı

Kalem2022/122021/122020/122019/122018/122017/122016/122015/122014/12
İşletme Faaliyetlerinden Nakit Akışları10.837.113.0005.057.411.0003.870.421.0003.712.134.0002.086.590.0001.859.021.0001.859.439.0002.391.000.000553.114.000
Dönem Karı (Zararı)14.498.093.0002.282.368.0001.087.683.0001.033.622.000747.697.000988.009.000377.393.000284.000.000-166.695.000
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-8.684.996.000679.338.0001.211.934.0001.087.976.0002.395.079.000970.003.000800.945.0001.335.000.0001.155.856.000
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler568.575.000472.588.000444.078.000372.867.000258.182.000235.331.000217.938.000451.000.000426.838.000
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler1.078.626.000178.908.000161.897.000120.251.000246.755.00069.535.00020.999.000328.000.000262.880.000
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-3.683.931.000-1.112.854.000-368.059.000166.960.000-2.573.989.000-988.499.000-7.081.000548.000.000-382.705.000
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları2.129.166.0001.848.852.0001.931.558.0002.288.558.000568.787.000969.513.0001.171.257.0002.167.000.000606.456.000
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışları-5.588.089.000-3.265.918.000-2.227.778.000-1.498.919.000-1.505.968.000-1.682.425.000-2.709.132.000-3.491.000.000-2.691.816.000
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-519.758.000-753.880.000-310.179.000-251.889.000-278.326.000-126.611.000-64.192.000-1.429.000.000-1.054.309.000
Finansman Faaliyetlerinden Nakit Akışları2.709.971.000-1.968.072.000-1.523.858.000-2.305.781.000-191.020.000-78.416.000772.160.0001.149.000.0001.482.095.000
Ödenen Temettüler0-1.133.826.000-708.641.000-472.427.000-354.321.0000000
Nakit Ve Nakit Benzerlerindeki Net Artış (Azalış)7.958.995.000-176.579.000118.785.000-92.566.000389.602.00098.180.000-77.533.00049.000.000-656.607.000
Dönem Başı Nakit Ve Nakit Benzerleri411.992.000588.571.000469.786.000562.352.000172.750.00074.570.000152.103.000209.000.000865.112.000
Dönem Sonu Nakit Ve Nakit Benzerleri8.370.987.000411.992.000588.571.000469.786.000562.352.000172.750.00074.570.000258.000.000208.505.000

Tabvendor'daki gelişmelerden ilk sen haberdar olmak istersen e-mail adresini bırakabilirsin!