Enerjisa Enerji A.Ş. (ENJSA)

Yıllık Bilanço

Kalem2022/122021/122020/122019/122018/122017/122016/122015/122014/12
Dönen Varlıklar21.990.411.00012.795.629.0006.852.870.0005.781.800.0005.872.184.0004.077.430.0002.939.550.0002.532.462.0002.241.969.000
Nakit ve Nakit Benzerleri8.370.987.000411.992.000588.571.000469.786.000562.352.000172.750.00074.570.000152.103.000112.669.000
Finansal Yatırımlar00126.108.0000000455.975.000312.870.000
Ticari Alacaklar5.687.530.0005.572.805.0002.943.668.0003.009.455.0003.512.389.0002.382.440.0001.720.529.0001.545.331.0001.471.367.000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar000000000
Diğer Alacaklar1.862.308.0001.193.566.000588.922.0001.022.446.000458.449.000494.998.000393.471.000272.263.000217.707.000
Stoklar1.562.338.000447.450.000169.539.000131.953.000147.956.000101.754.00074.459.00063.471.00055.201.000
Diğer Dönen Varlıklar68.061.0001.853.518.0002.436.062.0001.148.160.0001.191.038.000925.488.000676.521.00043.319.00072.155.000
Ara Toplam21.990.411.00012.795.629.0006.852.870.0005.781.800.0005.872.184.0004.077.430.0002.939.550.0002.532.462.0002.241.969.000
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar000000000
Duran Varlıklar37.198.186.00018.538.012.00017.822.635.00017.613.658.00016.720.626.00014.508.548.00012.191.898.00011.488.597.00010.521.490.000
Finansal Yatırımlar00000002.565.064.0001.469.322.000
Ticari Alacaklar109.078.00000000000
Diğer Alacaklar4.776.922.000685.077.000933.739.000737.736.000983.545.000473.505.000230.735.000382.182.000302.476.000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar000000000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller000000000
Maddi Duran Varlıklar1.634.005.0001.444.088.000902.255.000483.543.000358.781.000154.059.00058.010.00030.850.000128.000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar6.097.098.0006.225.435.0006.357.036.0006.548.405.0006.745.195.0004.957.265.0005.161.319.0008.072.256.0008.281.023.000
Toplam Varlıklar59.188.597.00031.333.641.00024.675.505.00023.395.458.00022.592.810.00018.585.978.00015.131.448.00014.021.059.00012.763.459.000
Kısa Vadeli Yükümlülükler31.253.840.00014.256.376.0008.287.610.0009.234.695.0007.011.907.0004.832.034.0004.950.759.0004.580.790.0003.294.155.000
Kısa Vadeli Borçlanmalar8.181.288.0006.335.137.0002.671.915.0003.692.016.0003.433.809.0001.938.940.0003.097.794.0001.916.064.000805.371.000
Ticari Borçlar6.772.301.0003.981.140.0001.914.357.0002.611.620.0002.480.917.0001.512.499.0001.117.668.000826.990.000816.488.000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar000000000
Diğer Borçlar5.369.044.0002.888.202.0002.579.077.0002.078.343.000223.902.000185.990.000160.238.000117.718.00036.517.000
Borç Karşılıkları506.330.000369.721.000345.547.000289.026.000364.105.000179.962.000167.879.000167.334.000163.689.000
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler1.077.495.000470.184.000527.932.000424.489.000337.704.000980.909.000375.777.0001.523.179.0001.454.905.000
Ara Toplam31.253.840.00014.256.376.0008.287.610.0009.234.695.0007.011.907.0004.832.034.0004.950.759.0004.580.790.0003.294.155.000
Uzun Vadeli Yükümlülükler6.362.511.0007.726.243.0009.234.589.0007.326.260.0009.281.988.0007.873.541.0005.433.861.0005.074.438.0005.428.962.000
Uzun Vadeli Borçlanmalar3.923.661.0004.381.083.0007.090.385.0005.378.462.0005.765.047.0005.269.080.0003.200.000.0002.878.000.0002.098.000.000
Ticari Borçlar000000000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar000000000
Diğer Borçlar00001.693.350.0001.140.458.000880.004.000735.201.000608.063.000
Uzun Vadeli Karşılıklar1.153.248.000315.419.000224.179.000167.216.000115.366.00092.732.00056.442.00058.825.00038.555.000
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler1.726.0005.135.0001.619.00007.722.0001.161.00025.617.000101.624.0001.334.459.000
Özkaynaklar21.572.246.0009.351.022.0007.153.306.0006.834.503.0006.298.915.0005.880.403.0004.746.828.0004.365.831.0004.040.342.000
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar21.572.246.0009.351.022.0007.153.306.0006.834.503.0006.298.915.0005.880.403.0004.746.828.0004.365.831.0004.040.342.000
Ödenmiş Sermaye1.181.069.0001.181.069.0001.181.069.0001.181.069.0001.181.069.0001.181.069.0003.964.528.0004.389.585.0004.389.585.000
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları3.245.180.0002.551.626.0002.209.638.0001.743.107.0001.344.547.000690.597.000268.586.000-406.886.000-130.172.000
Net Dönem Karı/Zararı14.498.093.0002.282.368.0001.087.683.0001.033.622.000747.697.000988.009.000377.393.000336.302.000-276.714.000
Toplam Kaynaklar59.188.597.00031.333.641.00024.675.505.00023.395.458.00022.592.810.00018.585.978.00015.131.448.00014.021.059.00012.763.459.000

Tabvendor'daki gelişmelerden ilk sen haberdar olmak istersen e-mail adresini bırakabilirsin!