Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. (DOHOL)

Çeyreklik Gelir Tablosu

Kalem2023/122023/092023/062023/032022/122022/092022/062022/032021/122021/092021/062021/032020/122020/092020/062020/03
Hasılat18.697.427.00011.391.756.0007.472.314.0004.683.719.00013.452.811.00012.846.077.00010.719.021.0006.782.617.0005.566.042.0004.596.814.0003.651.566.0002.772.007.0003.035.399.0003.134.916.0002.053.709.0002.400.581.000
Satışların Maliyeti (-)-16.676.995.000-8.941.309.000-4.785.072.000-3.946.218.000-12.027.349.000-11.597.511.000-9.175.941.000-5.840.341.000-4.559.511.000-4.083.277.000-3.211.448.000-2.453.873.000-2.723.331.000-2.751.993.000-1.797.059.000-2.149.379.000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)2.020.432.0002.450.447.0002.687.242.000737.501.0001.425.462.0001.248.566.0001.543.080.000942.276.0001.006.531.000513.537.000440.118.000318.134.000312.068.000382.923.000256.650.000251.202.000
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı4.744.803.0002.454.119.0001.254.092.0001.867.218.0001.573.845.000227.469.000159.247.000110.913.000-161.742.00055.673.00056.654.00049.415.0000000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)1.119.550.000-509.833.000309.593.000768.867.000237.384.00080.451.00070.904.00041.713.00087.762.00024.983.00025.304.00022.354.00086.021.000000
Brüt Kar/Zarar3.139.982.0001.940.614.0002.996.835.0001.506.368.0001.662.846.0001.329.017.0001.613.984.000983.989.0001.094.293.000538.520.000465.422.000340.488.000398.089.000382.923.000256.650.000251.202.000
Genel Yönetim Giderleri (-)-1.057.560.000-451.262.000-342.197.000-295.926.000-353.683.000-210.201.000-176.343.000-150.066.000-179.369.000-84.177.000-103.833.000-79.617.000-102.839.000-67.574.000-57.861.000-62.260.000
Pazarlama Giderleri (-)-1.393.536.000-784.653.000-421.260.000-348.209.000-572.500.000-355.853.000-313.529.000-247.009.000-211.964.000-192.992.000-159.135.000-124.681.000-132.897.000-93.507.000-95.104.000-111.005.000
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)-172.410.000-28.554.000-13.187.000-24.652.000-40.226.000-17.808.0000-3.936.0005.373.000-5.373.0003.803.000-3.803.0000000
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler3.525.568.0001.978.197.0001.353.851.000269.981.0002.141.299.000840.829.000719.347.000634.187.000945.589.000101.018.000180.383.000294.598.0001.062.000341.336.000191.321.000287.413.000
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler124.437.000-399.775.000-227.202.000-166.238.000-339.992.000-215.158.000-124.838.000-74.691.000-378.667.000-35.700.000-51.702.000-100.416.000-75.674.000-30.273.000-27.950.000-26.441.000
Esas Faaliyet Karı/Zararı4.770.539.0002.342.128.0003.458.287.000933.905.0002.727.984.0001.370.826.0001.718.621.0001.142.474.0001.275.255.000321.296.000334.938.000326.569.00087.741.000532.905.000267.056.000338.909.000
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler3.152.461.000237.344.0004.136.752.000393.421.000-22.417.0001.545.688.000468.477.000541.073.0001.796.613.000105.586.000181.738.000285.255.000-21.608.000556.834.000110.711.000195.988.000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı7.976.072.0002.330.579.0007.595.039.0001.327.326.0002.729.240.0002.571.012.0002.297.068.0001.637.388.0003.033.044.000429.737.000509.405.000599.308.000110.520.0001.071.550.000366.892.000509.402.000
Finansman Gelirleri123.098.000-329.965.000329.965.00000016.061.000-16.061.00000000000
Finansman Giderleri (-)-2.261.882.000-248.109.000-1.685.333.000-459.052.000-835.290.000-601.884.000-528.060.000-341.119.000-323.394.000-99.123.000-143.516.000-159.285.000-63.361.000-79.826.000-84.425.000-98.782.000
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Karı/Zararı-6.630.586.0001.752.505.0006.239.671.000868.274.0001.893.950.0001.969.128.0001.785.069.0001.280.208.0002.709.650.000330.614.000365.889.000440.023.00047.159.000991.724.000282.467.000410.620.000
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gelir/Gideri-208.697.000-539.857.000-557.401.000-172.987.000198.745.000-131.799.00025.277.000-94.449.000-477.008.000-195.478.000-88.007.000-23.194.000-15.081.000-142.052.000-27.627.000-103.129.000
- Dönem Vergi Gelir/Gideri-339.179.000-712.123.000-562.939.000-159.545.000-174.886.000-102.573.000-183.978.000-209.312.000-409.761.000-174.850.000-87.042.000-23.960.00011.943.000-131.000.000-60.505.000-89.466.000
- Ertelenmiş Vergi Gelir/Gideri130.482.000172.266.0005.538.000-13.442.000373.631.000-29.226.000209.255.000114.863.000-67.247.000-20.628.000-965.000766.000-27.024.000-11.052.00032.878.000-13.663.000
Dönem Karı/Zararı-8.030.650.0001.315.209.0006.003.233.000728.325.0002.092.695.0001.837.329.0001.810.346.0001.185.759.0002.232.642.000135.136.000277.882.000416.829.00032.078.000849.672.000254.840.000307.491.000
Ana Ortaklık Payları-7.302.734.0001.089.256.0005.877.952.000632.120.0001.881.143.0001.638.607.0001.511.161.000983.499.0002.108.589.00088.769.000218.114.000413.004.000-34.172.000835.363.000268.287.000320.762.000

Tabvendor'daki gelişmelerden ilk sen haberdar olmak istersen e-mail adresini bırakabilirsin!