Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. (DOHOL)

Yıllık Gelir Tablosu

Kalem2022/122021/122020/122019/122018/122017/122016/122015/122014/122013/122012/12
Hasılat43.800.526.00016.586.429.00010.624.605.00013.253.580.00012.146.438.0007.738.622.0007.754.572.0005.951.038.0003.543.263.0003.301.327.0003.066.640.000
Satışların Maliyeti (-)-38.641.142.000-14.308.109.000-9.421.762.000-12.177.709.000-11.131.912.000-7.231.320.000-6.476.404.000-4.924.311.000-2.753.055.000-2.454.189.000-2.173.787.000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)5.159.384.0002.278.320.0001.202.843.0001.075.871.0001.014.526.000507.302.0001.278.168.0001.026.727.000790.208.000847.138.000892.853.000
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı2.071.474.0000000000000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)430.452.000160.403.00086.021.00000000000
Brüt Kar/Zarar5.589.836.0002.438.723.0001.288.864.0001.075.871.0001.014.526.000507.302.0001.278.168.0001.026.727.000790.208.000847.138.000892.853.000
Genel Yönetim Giderleri (-)-890.293.000-446.996.000-290.534.000-295.431.000-278.656.000-191.181.000-361.518.000-335.921.000-345.794.000-371.896.000-379.460.000
Pazarlama Giderleri (-)-1.488.891.000-688.772.000-432.513.000-417.647.000-363.295.000-328.105.000-719.433.000-603.092.000-513.062.000-461.120.000-389.840.000
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)-61.970.0000000000000
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler4.335.662.0001.521.588.000821.132.000830.575.0001.390.038.000363.997.000527.843.000646.905.000362.166.000596.858.000348.079.000
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-754.679.000-566.485.000-160.338.000-188.506.000-305.540.000-203.986.000-298.383.000-291.359.000-213.803.000-204.338.000-250.377.000
Esas Faaliyet Karı/Zararı6.959.905.0002.258.058.0001.226.611.0001.004.862.0001.457.073.000148.027.000426.677.000443.260.00079.715.000406.642.000221.255.000
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler2.532.821.0002.369.192.000841.925.000192.405.0003.962.592.000197.925.000159.049.000207.426.000163.390.00000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı9.234.708.0004.571.494.0002.058.364.0001.209.005.0004.279.459.000117.838.000316.668.0000000
Finansman Gelirleri0000194.000218.0001.543.00040.854.00066.813.00018.876.00066.574.000
Finansman Giderleri (-)-2.306.353.000-725.318.000-326.394.000-484.976.000-642.964.000-266.246.000-381.631.000-455.573.000-408.832.000-473.867.000-197.979.000
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Karı/Zararı6.928.355.0003.846.176.0001.731.970.000724.029.0003.636.689.000-148.190.000-63.420.000-108.961.000-269.629.000-49.618.000317.692.000
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gelir/Gideri-2.226.000-783.687.000-287.889.000-131.096.0001.768.000-85.876.000-85.814.000-64.033.000-42.009.000-91.846.000-57.215.000
- Dönem Vergi Gelir/Gideri-670.749.000-695.613.000-269.028.000-128.656.000-123.498.000-178.466.000-48.943.000-68.032.000-35.400.000-113.387.000-81.101.000
- Ertelenmiş Vergi Gelir/Gideri668.523.000-88.074.000-18.861.000-2.440.000125.266.00092.590.000-36.871.0003.999.000-6.609.00021.541.00023.886.000
Dönem Karı/Zararı6.926.129.0003.062.489.0001.444.081.000592.933.0003.567.124.000-376.546.000-233.886.000-172.994.000-311.638.000-166.048.000256.758.000
Ana Ortaklık Payları6.014.410.0002.828.476.0001.390.240.000616.789.0003.633.096.000-323.199.000-219.223.000-160.820.000-224.970.000-38.140.000155.670.000

Tabvendor'daki gelişmelerden ilk sen haberdar olmak istersen e-mail adresini bırakabilirsin!