Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. (DOHOL)

Yıllık Nakit Akışı

Kalem2022/122021/122020/122019/122018/122017/122016/122015/122014/122013/122012/12
İşletme Faaliyetlerinden Nakit Akışları2.702.557.0001.067.469.000712.465.000898.384.000-1.253.381.00015.068.000655.643.000557.889.000202.970.00000
Dönem Karı (Zararı)6.926.129.0003.062.489.0001.444.081.000592.933.0003.567.124.000-376.546.000-233.886.000-172.994.000-269.629.00000
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-629.855.000-167.492.000-403.325.00089.915.000-2.955.625.0001.150.513.000870.689.000832.467.000637.602.00000
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler911.828.000411.740.000335.843.000315.958.000348.862.000614.613.000486.012.000313.510.000295.462.00000
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler1.227.015.00051.389.00032.517.0007.963.00045.949.00081.234.00067.793.00070.759.000103.304.00000
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-3.557.585.000-1.609.470.000-219.975.000116.187.000-2.084.895.000-865.948.000-40.705.000-160.770.000-187.815.00000
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları2.738.689.0001.285.527.000820.781.000799.035.000-1.473.396.000-91.981.000596.098.000498.703.000180.158.00000
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışları-5.178.082.000-1.468.405.000-1.985.939.000-1.063.050.0002.918.216.000-660.725.000-1.048.558.000-589.710.000-312.425.00000
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-1.280.308.000-536.777.000-615.802.000-142.170.000-452.240.000-837.578.000-738.647.000-342.330.000-61.449.00000
Finansman Faaliyetlerinden Nakit Akışları2.340.221.000615.032.00073.951.000-777.980.000-589.634.000721.761.000-168.466.000-244.584.00063.752.00000
Ödenen Temettüler0-180.000.000-99.479.000-260.995.0000000000
Nakit Ve Nakit Benzerlerindeki Net Artış (Azalış)2.397.486.0001.733.590.000-372.377.000-532.606.0002.101.347.000198.958.000-378.022.000-276.405.000-45.703.00000
Dönem Başı Nakit Ve Nakit Benzerleri4.637.971.0002.904.381.0003.276.758.0003.809.364.0001.708.017.0001.509.059.0001.886.899.0002.163.304.0002.209.007.00000
Dönem Sonu Nakit Ve Nakit Benzerleri7.035.457.0004.637.971.0002.904.381.0003.276.758.0003.809.364.0001.708.017.0001.508.877.0001.886.899.0002.163.304.00000

Tabvendor'daki gelişmelerden ilk sen haberdar olmak istersen e-mail adresini bırakabilirsin!