Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş. (EREGL)

Yıllık Bilanço

Kalem2022/122021/122020/122019/122018/122017/122016/122015/122014/122013/122012/12
Dönen Varlıklar80.656.225.00065.693.526.00028.507.242.00024.136.704.00022.512.149.00014.841.725.00011.063.224.0007.999.975.0007.371.353.0006.008.498.0005.854.230.082
Nakit ve Nakit Benzerleri15.186.458.00023.189.668.00013.542.177.00010.590.024.0008.659.336.0007.035.440.0004.586.911.0002.934.703.0002.186.810.000761.111.0001.829.716.171
Finansal Yatırımlar700.187.0009.862.00039.048.000101.304.00061.000.00000000543.101
Ticari Alacaklar15.602.149.00011.413.658.0003.827.829.0003.344.177.0004.401.474.0002.582.106.0002.016.901.0001.632.629.0001.756.860.0001.708.538.0001.047.300.360
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar00000000000
Diğer Alacaklar61.164.00051.981.00046.520.0005.881.0001.800.0002.000.0001.883.0002.069.0003.800.0004.181.000296.045
Stoklar44.152.408.00028.960.197.00010.106.678.0009.329.163.0008.890.150.0005.039.509.0004.255.047.0003.237.890.0003.258.389.0003.383.087.0002.848.119.207
Diğer Dönen Varlıklar4.025.336.0002.068.160.000944.990.000766.155.000498.389.000182.670.000202.482.000192.684.000165.494.000151.581.000128.255.198
Ara Toplam80.656.225.00065.693.526.00028.507.242.00024.136.704.00022.512.149.00014.841.725.00011.063.224.0007.999.975.0007.371.353.0006.008.498.0005.854.230.082
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar00000000000
Duran Varlıklar94.237.398.00060.748.771.00029.486.670.00022.535.921.00019.269.961.00013.534.130.00012.588.053.00010.634.515.0008.562.321.0008.025.986.0007.287.190.543
Finansal Yatırımlar127.774.000493.000199.000161.0008.095.00013.437.000122.00079.00063.000084.594
Ticari Alacaklar00000000000
Diğer Alacaklar58.235.00054.630.00039.325.00037.087.0009.397.00013.643.00013.787.00015.069.00023.738.00022.711.00043.225.706
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar606.053.000370.292.000229.956.000200.820.000145.284.000000000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller904.591.000656.680.000368.168.000303.214.000241.962.000101.695.00094.882.00071.731.00057.691.00051.647.00046.577.264
Maddi Duran Varlıklar80.715.554.00051.025.118.00026.061.836.00020.653.981.00018.060.211.00013.071.862.00012.151.972.00010.264.461.0008.199.357.0007.673.556.0006.997.897.584
Maddi Olmayan Duran Varlıklar5.304.594.0003.688.755.000410.715.000312.534.000283.516.000211.311.000205.479.000172.865.000168.559.000159.150.000152.910.729
Toplam Varlıklar174.893.623.000126.442.297.00057.993.912.00046.672.625.00041.782.110.00028.375.855.00023.651.277.00018.634.490.00015.933.674.00014.034.484.00013.141.420.625
Kısa Vadeli Yükümlülükler35.908.584.00023.477.310.0009.434.112.0009.450.454.0007.887.487.0005.524.344.0004.226.720.0002.615.423.0003.105.422.0002.475.406.0002.817.904.101
Kısa Vadeli Borçlanmalar18.628.567.0009.715.673.0003.785.528.0005.559.344.0004.720.485.0003.125.740.0002.301.954.0001.071.542.0002.065.829.0001.479.796.0002.022.433.668
Ticari Borçlar11.228.240.0006.732.507.0003.766.949.0002.936.622.0001.935.922.000942.791.000915.076.000582.203.000417.579.000504.186.000428.055.750
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar00000000000
Diğer Borçlar207.513.000236.042.000131.885.00069.341.00042.786.00041.958.00042.126.00033.680.00031.591.0006.256.0007.784.500
Borç Karşılıkları519.432.000332.869.000253.624.000241.909.000200.777.000134.414.000145.586.000437.007.000234.528.000205.026.000113.061.323
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler79.732.000697.970.000417.217.000186.836.000205.960.000481.480.000366.354.000273.222.000226.187.000220.570.000230.179.271
Ara Toplam35.908.584.00023.477.310.0009.434.112.0009.450.454.0007.887.487.0005.524.344.0004.226.720.0002.615.423.0003.105.422.0002.475.406.0002.817.904.101
Uzun Vadeli Yükümlülükler20.322.852.00018.417.383.0007.438.224.0005.974.696.0004.639.998.0003.623.354.0003.764.524.0003.480.875.0002.517.945.0002.852.258.0002.907.604.439
Uzun Vadeli Borçlanmalar8.408.449.0006.960.671.0002.812.743.0002.141.633.0001.400.475.0001.364.688.0001.617.534.0001.904.361.0001.347.905.0002.020.283.0002.396.318.269
Ticari Borçlar00000000000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar00000000000
Diğer Borçlar00000000000
Uzun Vadeli Karşılıklar3.437.905.0001.605.350.000968.136.000807.324.000669.391.000636.813.000567.419.000505.915.000487.724.000392.232.000346.248.924
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler11.717.0003.642.0001.857.00081.402.0003.936.0002.135.0002.539.00021.797.00024.206.000351.000416.621
Özkaynaklar118.662.187.00084.547.604.00041.121.576.00031.247.475.00029.254.625.00019.228.157.00015.660.033.00012.538.192.00010.310.307.0008.706.820.0007.415.912.085
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar115.645.231.00082.292.893.00039.809.427.00030.299.298.00028.366.761.00018.684.383.00015.207.669.00012.180.429.00010.003.303.0008.466.790.0007.204.811.565
Ödenmiş Sermaye3.500.000.0003.500.000.0003.500.000.0003.500.000.0003.500.000.0003.500.000.0003.500.000.0003.500.000.0003.500.000.0003.500.000.0003.090.000.000
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları40.966.648.00021.965.415.00015.947.079.0002.057.906.0002.339.334.0002.144.646.0002.420.078.0002.527.180.0002.616.106.0002.607.273.0002.943.936.846
Net Dönem Karı/Zararı18.005.034.00015.527.082.0003.309.093.0003.316.527.0005.597.990.0003.753.755.0001.516.438.0001.125.913.0001.601.415.000919.974.000452.016.769
Toplam Kaynaklar174.893.623.000126.442.297.00057.993.912.00046.672.625.00041.782.110.00028.375.855.00023.651.277.00018.634.490.00015.933.674.00014.034.484.00013.141.420.625

Tabvendor'daki gelişmelerden ilk sen haberdar olmak istersen e-mail adresini bırakabilirsin!